Mahānaya

Maṅgalāstotram

Fohász Maṅgalā-hoz

David Durvāsāḥ

𑆫𑆯𑇀𑆩𑆴𑆁 𑆤𑆩𑆳𑆩𑇀𑆪𑆼𑆮 𑆯𑆴𑆮𑆱𑇀𑆪 𑆤𑆳𑆤𑇀𑆢𑆵𑆁 𑆑𑆸𑆠𑇀𑆮𑆳 𑆱𑇀𑆮𑆣𑆫𑇀𑆩𑆁 𑆑𑆫𑆟𑆵𑆪𑆩𑆼𑆑𑆩𑇀 𑇅
𑆱𑆩𑆳𑆑𑆶𑆬𑆁 𑆪𑆾 𑆫𑆱𑆤𑆼𑆤 𑆪𑆳𑆘𑆼𑆫𑇀𑆢𑆼𑆮𑆵𑆤𑆪𑆱𑇀𑆪𑆾𑆠𑇀𑆠𑆩𑆱𑆁𑆤𑆴𑆑𑆫𑇀𑆰𑆂 𑇆𑇑𑇆

रश्मिं नमाम्येव शिवस्य नान्दीं कृत्वा स्वधर्मं करणीयमेकम् ।
समाकुलं यो रसनेन याजेर्देवीनयस्योत्तमसंनिकर्षः ॥१॥

Raśmiṃ namāmyeva śivasya nāndīṃ kṛtvā svadharmaṃ karaṇīyamekam |
Samākulaṃ yo rasanena yājerdevīnayasyottamasaṃnikarṣaḥ  || 1 ||

Hódolatom (namāmi…eva) Śiva Gyönyöre Sugarának (śivasya…nāndīm…raśmim), ki teljesítetvén egyetlen kötelességét (kṛtvā…ekam…sva-dharmam), az Áldozat Ízével telve (samākulam…yājeḥ…rasanena) az Úrnő Tanításainak (devī-nayasya) első befogadójává vált (uttama-saṃnikarṣaḥ). || 1 ||

𑆫𑆯𑇀𑆩𑆴𑆂 𑆥𑆫𑆳𑆩𑆥𑇀𑆱𑆫𑆱𑆁 𑆥𑇀𑆫𑆟𑆿𑆩𑆵𑆲𑆳𑆤𑇀𑆠𑆯𑇀𑆖𑆫𑆂 𑆱𑇀𑆮𑆳𑆣𑇀𑆪𑆴 𑆑𑆑𑆳𑆫𑆢𑆼𑆮𑆵𑆩𑇀  𑇅
𑆱𑆶𑆯𑆵𑆠𑆬𑆳𑆑𑆷𑆘𑆤𑆑𑆳𑆤𑆱𑆳𑆫𑇀𑆣𑆁 𑆥𑆛𑇀𑆪𑆳 𑆮𑆴𑆤𑆴𑆰𑇀𑆑𑇀𑆫𑆳𑆩𑆠𑆴 𑆪𑆳 𑆩𑆟𑆵𑆤𑆳𑆩𑇀 𑇆𑇒𑇆

रश्मिः परामप्सरसं प्रणौमीहान्तश्चरः स्वाध्यि ककारदेवीम्  ।
सुशीतलाकूजनकानसार्धं पट्या विनिष्क्रामति या मणीनाम् ॥२॥

Raśmiḥ parāmapsarasaṃ praṇaumīhāntaścaraḥ svādhyi kakāradevīm  |
Suśītalākūjanakānasārdhaṃ paṭyā viniṣkrāmati yā maṇīnām || 2 ||

Leborulok e Legfőbb Égi Nimfa (praṇaumi…parām…apsarasam), a ‘Ka’ betű Úrnője előtt (ka-kāra-devīm), Ki maga a Sugár (raśmiḥ) mely e világ ébereiben izzik (iha…svādhyi…antaḥ-caraḥ); Ki Ékszerei (maṇīnām) fagyos csendjének csilingelésével (su-śīta-lā-kūjana-kāna-sārdham) előlép a fátyol mögül (paṭyāḥ). || 2 ||

𑆮𑆤𑇀𑆢𑆼𑇁𑆲𑆩𑆶𑆬𑇀𑆬𑆕𑇀𑆔𑆤𑆫𑆯𑇀𑆩𑆴𑆢𑆟𑇀𑆝𑆩𑆳𑆖𑆑𑇀𑆫𑆴𑆩𑆳𑆫𑆾𑆲𑆩𑆠𑆂 𑆯𑇀𑆩𑆯𑆳𑆤𑆩𑇀  𑇅
𑆪𑆢𑆼𑆮 𑆢𑆼𑆮𑆵𑆑𑆶𑆬𑆱𑆁𑆤𑆴𑆥𑆳𑆠𑆁 𑆖𑆑𑇀𑆫𑆱𑇀𑆪 𑆨𑆳𑆤𑆶𑆁 𑆯𑆴𑆮𑆯𑆑𑇀𑆠𑆴𑆓𑆫𑇀𑆨𑆳𑆩𑇀 𑇆𑇓𑇆

वन्देऽहमुल्लङ्घनरश्मिदण्डमाचक्रिमारोहमतः श्मशानम्  ।
यदेव देवीकुलसंनिपातं चक्रस्य भानुं शिवशक्तिगर्भाम् ॥३॥

Vande'hamullaṅghanaraśmidaṇḍamācakrimārohamataḥ śmaśānam  |
Yadeva devīkulasaṃnipātaṃ cakrasya bhānuṃ śivaśaktigarbhām || 3 ||

Hódolatom a Transzgresszió Sugarainak (vande…ullaṅghana-raśmi-daṇḍam), melyek az Úrnő Klánja --az érzékek-- (devī-kula-saṃnipātam) Kereke (cakrasya) Ragyogásának halottégetőjévé (bhānum...śmaśānam) --ami nem más, mint Śiva és Śakti Méhe (śiva-śakti-garbhām)-- formálják (ācakrim) a büszkeséget (āroham…ataḥ). || 3 ||

𑆱𑆁𑆠𑇀𑆪𑆳𑆓𑆫𑆯𑇀𑆩𑆴𑆁 𑆥𑇀𑆫𑆮𑆢𑆁 𑆱𑇀𑆮𑆫𑆷𑆥𑆁 𑆥𑆫𑇀𑆪𑆶𑆠𑇀𑆱𑆶𑆑𑆳𑆪 𑆥𑇀𑆫𑆠𑆴𑆱𑆁𑆑𑇀𑆫𑆩𑆳𑆪  𑇅
𑆮𑆴𑆪𑆳𑆠𑆴 𑆑𑆳𑆬𑆱𑇀𑆪𑆔𑆤𑆁 𑆥𑇀𑆫𑆧𑆾𑆣𑆁 𑆤𑆴𑆫𑆳𑆑𑆶𑆬𑆁 𑆪𑆂 𑆥𑇀𑆫𑆠𑆴𑆨𑆳𑆁 𑆥𑇀𑆫𑆤𑆿𑆩𑆴 𑇆𑇔𑇆

संत्यागरश्मिं प्रवदं स्वरूपं पर्युत्सुकाय प्रतिसंक्रमाय  ।
वियाति कालस्यघनं प्रबोधं निराकुलं यः प्रतिभां प्रनौमि ॥४॥

Saṃtyāgaraśmiṃ pravadaṃ svarūpaṃ paryutsukāya pratisaṃkramāya  |
Viyāti kālasyaghanaṃ prabodhaṃ nirākulaṃ yaḥ pratibhāṃ pranaumi || 4 ||

Leborulok az Idő fátylán áttörő Lemondás Sugara (pranaumi…pravadam…kālasya-ghanam…saṃtyāga-raśmim), az Ébredés Esszenciális Természete előtt (prabodham…svarūpam), mely a megértés világosságaként ragyog az újra elmerülni vágyók számára (pratibhām…nirākulam…prati-saṃ-kramāya…pari-ut-sukāya). || 4 ||

𑆨𑆷𑆠𑆼𑆫𑇀𑆩𑆫𑆵𑆖𑆴𑆁 𑆱𑆫𑆲𑆱𑇀𑆪𑆩𑆾𑆔𑆁 𑆮𑆑𑇀𑆠𑇀𑆫𑆁 𑆓𑆶𑆫𑆾𑆱𑇀𑆠𑆶 𑆱𑇀𑆮𑆫𑆴𑆠𑆶𑆁 𑆥𑇀𑆫𑆤𑆿𑆩𑆴  𑇅
𑆇𑆤𑇀𑆩𑆘𑇀𑆘𑆤𑆁 𑆖𑆼𑆠𑆱𑆴 𑆤𑆴𑆠𑇀𑆪𑆑𑆳𑆬𑆁 𑆤𑆴𑆫𑇀𑆢𑆼𑆯𑆫𑆷𑆥𑆼𑆟 𑆠𑆶 𑆪𑆾𑆓𑆴𑆤𑆵𑆤𑆳𑆩𑇀 𑇆𑇕𑇆

भूतेर्मरीचिं सरहस्यमोघं वक्त्रं गुरोस्तु स्वरितुं प्रनौमि  ।
उन्मज्जनं चेतसि नित्यकालं निर्देशरूपेण तु योगिनीनाम् ॥५॥

Bhūtermarīciṃ sarahasyamoghaṃ vaktraṃ gurostu svarituṃ pranaumi  |
Unmajjanaṃ cetasi nityakālaṃ nirdeśarūpeṇa tu yoginīnām || 5 ||

Leborulok (pranaumi) a Létezés Sugara (bhūteḥ…marīcim), avagy (tu) a Guru Szava előtt (guroḥ…tu…vaktram), mely az elmében szüntelen feltáruló (nitya-kālam...cetasi…un-majjanam) Szakadatlan Tradíciót zengi (ogham…svaritum) a Yoginī-k (yoginīnām) Parancsának formájában lüktető (nirdeśa-rūpeṇa…tu) misztikus doktrínaként (sa-rahasyam). || 5 ||

𑆇𑆢𑇀𑆢𑇀𑆪𑆾𑆠𑆫𑆯𑇀𑆩𑆴𑆁 𑆱𑆠𑆠𑆁 𑆪𑆢𑆫𑇀𑆟𑆁 𑆒𑆫𑆽𑆂 𑆱𑆩𑆁 𑆱𑆴𑆁𑆲𑆤𑆒𑆽𑆫𑇀𑆤𑆩𑆳𑆩𑆴  𑇅
𑆖𑆑𑇀𑆫𑆼𑆯𑇀𑆮𑆫𑆵𑆱𑆳𑆫𑆩𑆶𑆥𑆳𑆮𑆸𑆠𑆩𑇀 𑆪𑆾𑇁𑆘𑇀𑆚𑆳𑆤𑆱𑇀𑆪 𑆮𑆳 𑆱𑆩𑇀𑆥𑇀𑆫𑆑𑆫𑆾𑆠𑆴 𑆑𑆫𑇀𑆠𑇀𑆠𑆳 𑇆𑇖𑇆

उद्द्योतरश्मिं सततं यदर्णं खरैः समं सिंहनखैर्नमामि  ।
चक्रेश्वरीसारमुपावृतम् योऽज्ञानस्य वा सम्प्रकरोति कर्त्ता ॥६॥

Uddyotaraśmiṃ satataṃ yadarṇaṃ kharaiḥ samaṃ siṃhanakhairnamāmi  |
Cakreśvarīsāramupāvṛtam yo'jñānasya vā samprakaroti karttā || 6 ||

Leborulok a Megváltás Sugarának megingathatatlan Hulláma előtt (namāmi… uddyota-raśmim…satatam…arṇam), mely a Kerék Úrnőjének Esszenciáját elfedő tudatlanság palástját (cakra-īśvarī-sāram…upāvṛtam…samprakaroti…ajñānasya…vā) egy oroszlán éles karmaiként tépi szét (kharaiḥ…siṃha-nakhaiḥ…karttā). || 6 ||

𑆤𑆮𑆳𑆤𑆴 𑆓𑆶𑆥𑇀𑆠𑆳𑆤𑆴 𑆮𑆸𑆠𑆾 𑆪 𑆍𑆮𑆁 𑆥𑆸𑆡𑆷𑆤𑇀𑆩𑆲𑆴𑆰𑇀𑆜𑆳𑆤𑆨𑆴𑆖𑆳𑆑𑆯𑆵𑆠𑆴  𑇅
𑆮𑆳𑆑𑇀𑆖𑆳𑆥𑆬𑆁 𑆖𑆴𑆠𑇀𑆠𑆩𑆴𑆲𑆽𑆮 𑆩𑆷𑆬𑇀𑆪𑆼 𑆠𑆁 𑆪𑆱𑇀𑆪 𑆫𑆯𑇀𑆩𑆴𑆁 𑆱𑆠𑆠𑆁 𑆤𑆩𑆳𑆩𑆴 𑇆𑇗𑇆

नवानि गुप्तानि वृतो य एवं पृथून्महिष्ठानभिचाकशीति  ।
वाक्चापलं चित्तमिहैव मूल्ये तं यस्य रश्मिं सततं नमामि ॥७॥

Navāni guptāni vṛto ya evaṃ pṛthūnmahiṣṭhānabhicākaśīti  |
Vākcāpalaṃ cittamihaiva mūlye taṃ yasya raśmiṃ satataṃ namāmi || 7 ||

Mindig tisztelgek (satatam…namāmi) az igazán rejtett Sugár előtt (evam…vṛtaḥ…raśmim), mely újra és újra rávilágít (abhi-cākaśīti) a leghatalmasabb (mahiṣṭhān) és mindenre kiterjedő (pṛthūn) új titkokra (navāni…guptāni), (aminek) a csapongó beszéd (cāpalam…vāk) és elme (cittam) az ára (yasya…mūlye) ezen a világon (iha…eva). || 7 ||

𑆠𑆁 𑆬𑆼𑆒𑆤𑆵𑆪𑆱𑇀𑆪 𑆤𑆩𑆳𑆩𑆴 𑆫𑆯𑇀𑆩𑆴𑆁 𑆑𑇀𑆰𑆼𑆩𑆁 𑆱𑆩𑆫𑇀𑆡𑆁 𑆥𑇀𑆫𑆠𑆴𑆧𑆾𑆣𑆤𑆱𑇀𑆪  𑇅
𑆱𑆩𑆶𑆢𑇀𑆣𑆫𑆠𑇀𑆪𑆶𑆠𑇀𑆥𑆬𑆩𑆼𑆮 𑆯𑆳𑆢𑆳𑆖𑇀𑆖𑇀𑆪𑆶𑆠𑆳𑆠𑇀𑆩𑆤𑆳𑆁 𑆪𑆂 𑆥𑇀𑆫𑆠𑆴𑆧𑆤𑇀𑆣𑆑𑆳𑆫𑆵 𑇆𑇘𑇆

तं लेखनीयस्य नमामि रश्मिं क्षेमं समर्थं प्रतिबोधनस्य  ।
समुद्धरत्युत्पलमेव शादाच्च्युतात्मनां यः प्रतिबन्धकारी ॥८॥

Taṃ lekhanīyasya namāmi raśmiṃ kṣemaṃ samarthaṃ pratibodhanasya  |
Samuddharatyutpalameva śādāccyutātmanāṃ yaḥ pratibandhakārī || 8 ||

Hódolatom (namāmi) a Sugárnak (raśmim), mely (tam) menteni kívánja (yaḥ…sam-ut-dharati) a lótuszt (utpalam…eva) a sárból (śādāt) (és) alkalmas (samartham) a leírandó (lekhanīyasya) Tanítások megőrzésére (kṣemam…prati-bodhanasya), akadályokat kreálva (prati-bandha-kārī) azok számára, kiknek elméje letért az Igazság Útjáról (cyuta-ātmanāṃ).  || 8 ||

𑆄𑆑𑇀𑆫𑆳𑆤𑇀𑆠 𑆅𑆰𑇀𑆛𑆁 𑆥𑇀𑆫𑆴𑆪𑆪𑆳 𑆩𑆫𑆵𑆖𑆴𑆫𑇀𑆪𑆾 𑆮𑆸𑆤𑇀𑆢𑆖𑆑𑇀𑆫𑆑𑇀𑆫𑆩𑆑𑆳𑆮𑇀𑆪𑆢𑆟𑇀𑆝𑆂  𑇅
𑆑𑆤𑇀𑆡𑆳 𑆖 𑆯𑆷𑆬𑆳 𑆖 𑆑𑆥𑆳𑆬 𑆍𑆮𑆳𑆤𑆤𑇀𑆢𑆁 𑆖 𑆪𑆱𑇀𑆪𑆳 𑆃𑆨𑆴𑆑𑆳𑆯𑆪𑆤𑇀𑆠𑆴 𑇆𑇙𑇆

आक्रान्त इष्टं प्रियया मरीचिर्यो वृन्दचक्रक्रमकाव्यदण्डः  ।
कन्था च शूला च कपाल एवानन्दं च यस्या अभिकाशयन्ति ॥९॥

Ākrānta iṣṭaṃ priyayā marīciryo vṛndacakrakramakāvyadaṇḍaḥ  |
Kanthā ca śūlā ca kapāla evānandaṃ ca yasyā abhikāśayanti || 9 ||

A Kedves önként közeledik (priyayā…iṣṭam…ākrāntaḥ) a Sugárhoz (marīciḥ), mely a Teljesség Kereke Folyamata Bölcsességének Köpülő Botja (vṛnda-cakra-krama-kāvya-daṇḍaḥ), kinek foltozott ruházata, szigonya és (ca…ca…ca) koponyája (kanthā…śūlā…kapālaḥ) ragyogásra bírja (abhi-kāśayanti) a Spirituális Gyönyört (ānandam). || 9 ||

𑆃𑆣𑇀𑆪𑆫𑇀𑆣𑆲𑆼𑆠𑆾𑆂 𑆱𑆠𑆠𑆁 𑆖 𑆮𑆴𑆁𑆯𑆁 𑆱𑆾𑆩𑆱𑇀𑆪 𑆤𑆳𑆤𑇀𑆢𑆵𑆁 𑆣𑆴𑆪 𑆄𑆠𑇀𑆩𑆢𑆸𑆰𑇀𑆛𑆴𑆩𑇀  𑇅
𑆑𑇀𑆫𑆾𑆣𑆳𑆮𑆠𑆳𑆫𑆱𑇀𑆪 𑆥𑆫𑆳𑆁 𑆥𑇀𑆫𑆥𑆚𑇀𑆖𑆁 𑆫𑆯𑇀𑆩𑆴𑆁 𑆑𑆶𑆬𑆘𑇀𑆚𑆳𑆤𑆩𑆶𑆒𑆱𑇀𑆪 𑆮𑆤𑇀𑆢𑆼 𑇆𑇑𑇐𑇆

अध्यर्धहेतोः सततं च विंशं सोमस्य नान्दीं धिय आत्मदृष्टिम्  ।
क्रोधावतारस्य परां प्रपञ्चं रश्मिं कुलज्ञानमुखस्य वन्दे ॥१०॥

Adhyardhahetoḥ satataṃ ca viṃśaṃ somasya nāndīṃ dhiya ātmadṛṣṭim  |
Krodhāvatārasya parāṃ prapañcaṃ raśmiṃ kulajñānamukhasya vande || 10 ||

Örökké (satatam) dicsőítem (vande) a Nektár Gyönyörének Sugarát (raśmim…somasya…nāndīm), mely az Én Legfőbb Nézőpontja (ātmā…parām...dṛṣṭim) és a Düh Inkarnációja (krodha-avatārasya) elméjének huszadik kiterjedése (dhiya...viṃśam...prapañcam), ki Adhyardha --szó szerint a “másik fele”-- és a Kula Bölcsességének Forrása (adhi-ardha-hetoḥ...kula-jñāna-mukhasya).

𑆫𑆯𑇀𑆩𑆴𑆁 𑆢𑆶𑆫𑆳𑆬𑆾𑆑𑆩𑆠𑆵𑆮 𑆑𑆳𑆱𑆷𑆩𑆤𑆯𑇀𑆮𑆫𑆳𑆁 𑆤𑆴𑆫𑇀𑆮𑆖𑆤𑆳𑆤𑇀𑆤𑆴𑆓𑆷𑆞𑆳𑆩𑇀  𑇅
𑆩𑆼𑆬𑆳𑆥𑆤𑆱𑇀𑆮𑆳𑆤𑆶𑆨𑆮𑆳𑆮𑆴𑆬𑆶𑆥𑇀𑆠𑆤𑆴𑆰𑇀𑆜𑆳𑆢𑆤𑆳𑆒𑇀𑆪𑆳𑆁 𑆮𑆴𑆩𑆬𑆳𑆤𑇀𑆤𑆩𑆳𑆩𑆴 𑇆𑇑𑇑𑇆

रश्मिं दुरालोकमतीव कासूमनश्वरां निर्वचनान्निगूढाम्  ।
मेलापनस्वानुभवाविलुप्तनिष्ठादनाख्यां विमलान्नमामि ॥११॥

Raśmiṃ durālokamatīva kāsūmanaśvarāṃ nirvacanānnigūḍhām  |
Melāpanasvānubhavāviluptaniṣṭhādanākhyāṃ vimalānnamāmi || 11 ||

Tiszta szívvel (atīva) hódolok (namāmi) a Titkos Megértés Elpusztíthatatlan és Névtelen Káprázatos Sugara előtt (dur-ālokam…raśmim…nigūḍhām…kāsūm...anaśvarām...anākhyām), mely az egyén saját tapasztalásának védelmén nyugszik, és az Egyesülés folyamatának (melāpana-sva-anubhava-avilupta-niṣṭhāt) kristálytiszta (vimalāt) magyarázatából tárul fel (nirvacanāt).

𑆫𑆯𑇀𑆩𑆴𑆁 𑆢𑆪𑆳𑆁 𑆒𑆳𑆢𑆠𑆴 𑆑𑆳𑆬𑆑𑆷𑆛𑆁 𑆪𑆂 𑆯𑆾𑆟𑆴𑆠𑆳𑆮𑆳𑆫𑆴𑆤𑆴𑆣𑆼𑆂 𑆥𑇀𑆫𑆤𑆿𑆩𑆴  𑇅
𑆠𑆠𑇀𑆱𑇀𑆡𑆳𑆤𑆮𑆽𑆫𑆳𑆓𑇀𑆪𑆑𑆸𑆠𑆼 𑆑𑆴𑆬𑆽𑆮𑆁 𑆱𑇀𑆮𑆣𑆳𑆩𑇀𑆤𑆴 𑆩𑆼𑆔𑆳 𑆅𑆮 𑆱𑆩𑇀𑆥𑇀𑆫𑆬𑆵𑆤𑆂 𑇆𑇑𑇒𑇆

रश्मिं दयां खादति कालकूटं यः शोणितावारिनिधेः प्रनौमि  ।
तत्स्थानवैराग्यकृते किलैवं स्वधाम्नि मेघा इव सम्प्रलीनः ॥१२॥

Raśmiṃ dayāṃ khādati kālakūṭaṃ yaḥ śoṇitāvārinidheḥ pranaumi  |
Tatsthānavairāgyakṛte kilaivaṃ svadhāmni meghā iva sampralīnaḥ || 12 ||

Tisztelgek (pranaumi) az Együttérzés Sugara előtt (raśmim…dayām), mely elnyeli (khādati) a vér --Éberség-- óceánjából felbukkanó (śoṇitā-vārinidheḥ) mérget --szó szerint az ‘Idő csapdáját’-- (kāla-kūṭam), és csupán (kila-evam) helyzetének feladásáért (tat-sthāna-vairāgyakṛte) ködként (meghā...iva) oldódik fel (sam-pralīnaḥ) az egyén saját Birodalmában (sva-dhāmni).

𑆨𑆛𑇀𑆛𑆳𑆫𑆴𑆑𑆳𑆁 𑆓𑇀𑆫𑆲𑆟𑆩𑆼𑆮𑆩𑆤𑆳𑆡𑆗𑆳𑆪𑆳𑆩𑆽𑆯𑆥𑇀𑆫𑆨𑆾𑆱𑇀𑆠𑆶 𑆥𑆫𑆩𑆳𑆯𑆴𑆮𑆯𑆑𑇀𑆠𑆴𑆩𑆼𑆑𑆳𑆩𑇀  𑇅
𑆢𑆼𑆮𑆵𑆁 𑆠𑇀𑆫𑆪𑆾𑆢𑆯𑆩𑆲𑆳𑆫𑆮𑆴𑆫𑆵𑆯𑇀𑆮𑆫𑆵𑆁 𑆮𑆤𑇀𑆢𑆼 𑆢𑇀𑆮𑆳𑆢𑆯𑆱𑇀𑆪 𑆑𑆴𑆫𑆟𑆼𑆰𑆶 𑆠𑆶 𑆑𑆳𑆬𑆴𑆑𑆳𑆪𑆳𑆂 𑇆𑇑𑇓𑇆

भट्टारिकां ग्रहणमेवमनाथछायामैशप्रभोस्तु परमाशिवशक्तिमेकाम्  ।
देवीं त्रयोदशमहारविरीश्वरीं वन्दे द्वादशस्य किरणेषु तु कालिकायाः ॥१३॥

Bhaṭṭārikāṃ grahaṇamevamanāthachāyāmaiśaprabhostu paramāśivaśaktimekām  |
Devīṃ trayodaśamahāravirīśvarīṃ vande dvādaśasya kiraṇeṣu tu kālikāyāḥ || 13 ||

Dicsőítem (vande) a legtiszteletreméltóbb (bhaṭṭārikām) Devī-t (devīm), (Ki) Śiva Legfőbb Ereje (paramā-śiva-śaktim), a Legfőbb Úr (aiśa-prabhoḥ) Társa (īśvarīm), A Hatalmas Tizenharmadik Nap (trayodaśa-mahā-raviḥ) az (érzékek) tizenkét Sugarának közepén (dvādaśasya…kiraṇeṣu…tu), a gyámoltalanok egyetlen Menedéke (ekām...anātha-chāyām) és Kālikā (kālikāyāḥ) Keze (grahaṇam). || 13 ||

𑆃𑆱𑆿 𑆓𑆶𑆫𑆶𑆑𑇀𑆫𑆩𑆾 𑆢𑆼𑆮𑆵𑆑𑆶𑆬𑆁 𑆪𑆂 𑆱𑇀𑆠𑆳𑆮𑆑𑆁 𑆩𑆪𑆳  𑇅
𑆮𑆳𑆑𑇀𑆠𑇀𑆫𑆪𑆾𑆤𑇀𑆩𑆼𑆰𑆮𑆴𑆱𑇀𑆦𑆷𑆫𑇀𑆘𑆴𑆠𑆾𑆢𑆪𑆤𑆁 𑆱𑇀𑆮𑆫𑆷𑆥𑆠𑆂𑇆

असौ गुरुक्रमो देवीकुलं यः स्तावकं मया  ।
वाक्त्रयोन्मेषविस्फूर्जितोदयनं स्वरूपतः॥

Asau gurukramo devīkulaṃ yaḥ stāvakaṃ mayā  |
Vāktrayonmeṣavisphūrjitodayanaṃ svarūpataḥ ||

A (asau) Guru-k Sorrendje (guru-kramaḥ), amit (yaḥ) ‘Devīkula’-ként (devī-kulam) magasztalok (mayā...stāvakam), a Beszéd háromrétű virágzásának egy spontán megnyilvánulása (sva-rūpataḥ...vāk-traya-unmeṣa-visphūrjita-udayanam)

𑇆𑆅𑆠𑆴 𑆢𑆮𑆴𑆢𑇀𑆢𑆶𑆫𑇀𑆮𑆳𑆱𑆂𑆥𑆳𑆟𑆴𑆥𑆬𑇀𑆬𑆮𑆮𑆴𑆑𑆳𑆱𑆴𑆠𑆯𑇀𑆫𑆵𑆩𑆕𑇀𑆓𑆬𑆳𑆱𑇀𑆠𑆾𑆠𑇀𑆫𑆁 𑆱𑆩𑆳𑆥𑇀𑆠𑆩𑇀𑇆

॥इति दविद्दुर्वासःपाणिपल्लवविकासितश्रीमङ्गलास्तोत्रं समाप्तम्॥

 || Iti daviddurvāsaḥpāṇipallavavikāsitaśrīmaṅgalāstotraṃ samāptam ||

Eme (iti) tiszteletreméltó Maṅgalāstotram avagy ‘Fohász Maṅgalā-hoz’ --szó szerint: A ‘Szerencsés’ vagy ‘Hűséges feleséghez’--, mit David Durvāsāḥ írt (david-durvāsaḥ-pāṇi-pallava-vikāsita-śrī-maṅgalā-stotram), teljes (samāptam).

loading...