Mahānaya

Kramastotram

Krama Himnusz

Ismeretlen - a Tantrālokavivekaḥ-ban jelent meg
Kramastotram illustration

𑆑𑆿𑆬𑆳𑆫𑇀𑆟𑆮𑆳𑆤𑆤𑇀𑆢𑆔𑆤𑆾𑆫𑇀𑆩𑆴𑆫𑆷𑆥𑆳𑆩𑆶𑆤𑇀𑆩𑆼𑆰𑆩𑆼𑆰𑆾𑆨𑆪𑆨𑆳𑆘𑆩𑆤𑇀𑆠𑆂  𑇅
𑆤𑆴𑆬𑆵𑆪𑆠𑆼 𑆤𑆵𑆬𑆑𑆶𑆬𑆳𑆬𑆪𑆼 𑆪𑆳 𑆠𑆳𑆁 𑆱𑆸𑆰𑇀𑆛𑆴𑆑𑆳𑆬𑆵𑆁 𑆱𑆠𑆠𑆁 𑆤𑆩𑆳𑆩𑆴 𑇆𑇑𑇆

कौलार्णवानन्दघनोर्मिरूपामुन्मेषमेषोभयभाजमन्तः  ।
निलीयते नीलकुलालये या तां सृष्टिकालीं सततं नमामि ॥१॥

Kaulārṇavānandaghanormirūpāmunmeṣameṣobhayabhājamantaḥ  |
Nilīyate nīlakulālaye yā tāṃ sṛṣṭikālīṃ satataṃ namāmi || 1 ||

Szüntelen (satatam) dicsőítem (namāmi) azt (tām) a Sṛṣṭikālī-t (sṛṣṭi-kālīm), Aki (yā) a megnyilvánulás és eltűnés mindkét aktusaként (ragyog, amikor) (unmeṣa-meṣa-ubhaya-bhājam) megjelenik, mint a Kaula Óceánjának Gyönyöréből álló Egység Hullámai (kaula-ārṇava-ānanda-ghana-urmi-rūpām) (és amikor) eltűnik (nilīyate) a Kula Sötétségében vagy az objektumok teljességében (nīla-kula-ālaye…antaḥ). || 1 ||

Sṛṣṭikālī Sṛṣṭicakram az objektivitás síkján

𑆩𑆲𑆳𑆮𑆴𑆤𑆾𑆢𑆳𑆫𑇀𑆥𑆴𑆠𑆩𑆳𑆠𑆸𑆖𑆑𑇀𑆫𑆮𑆴𑆫𑆼𑆤𑇀𑆢𑇀𑆫𑆑𑆳𑆱𑆸𑆓𑇀𑆫𑆱𑆥𑆳𑆤𑆱𑆑𑇀𑆠𑆳𑆩𑇀  𑇅
𑆫𑆑𑇀𑆠𑆵𑆑𑆸𑆠𑆳𑆁 𑆖 𑆥𑇀𑆫𑆬𑆪𑆳𑆠𑇀𑆪𑆪𑆼 𑆠𑆳𑆁 𑆤𑆩𑆳𑆩𑆴 𑆮𑆴𑆯𑇀𑆮𑆳𑆑𑆸𑆠𑆴𑆫𑆑𑇀𑆠𑆑𑆳𑆬𑆵𑆩𑇀 𑇆𑇒𑇆

महाविनोदार्पितमातृचक्रविरेन्द्रकासृग्रसपानसक्ताम्  ।
रक्तीकृतां च प्रलयात्यये तां नमामि विश्वाकृतिरक्तकालीम् ॥२॥

Mahāvinodārpitamātṛcakravirendrakāsṛgrasapānasaktām  |
Raktīkṛtāṃ ca pralayātyaye tāṃ namāmi viśvākṛtiraktakālīm || 2 ||

Dicsőítem (namāmi) azt (tām) a Raktakālī-t, (Aki) az univerzum jól látható formája (viśva-ākṛti-rakta-kālīm), (és) mohón issza a Vér-nektárt (, mely) a Hősök és az Anyák Kerekének találkozásakor (tárul fel, és) nagy vehemenciával (kerül Neki) felájánlásra (mahā-vinoda-arpita-mātṛ-cakra-vira-indraka-āsṛj-rasa-pāna-saktām), és (ca) Aki a Szenvedély által generált (raktī-kṛtām) az univerzum feloldódásának megszűnésekor (pralaya-atyaye). || 2 ||

Raktakālī Sthiticakram az objektivitás síkján

𑆮𑆳𑆘𑆴𑆢𑇀𑆮𑆪𑆱𑇀𑆮𑆵𑆑𑆸𑆠𑆮𑆳𑆠𑆖𑆑𑇀𑆫𑆥𑇀𑆫𑆑𑇀𑆫𑆳𑆤𑇀𑆠𑆱𑆁𑆔𑆛𑇀𑆛𑆓𑆩𑆳𑆓𑆩𑆱𑇀𑆡𑆳𑆩𑇀  𑇅
𑆯𑆶𑆖𑆴𑆫𑇀𑆪𑆪𑆳𑆱𑇀𑆠𑆁 𑆓𑆩𑆴𑆠𑆾’𑆫𑇀𑆖𑆴𑆰𑆳 𑆠𑆳𑆁 𑆯𑆳𑆤𑇀𑆠𑆳𑆁 𑆤𑆩𑆳𑆩𑆴 𑆱𑇀𑆡𑆴𑆠𑆴𑆤𑆳𑆯𑆑𑆳𑆬𑆵𑆩𑇀 𑇆𑇓𑇆

वाजिद्वयस्वीकृतवातचक्रप्रक्रान्तसंघट्टगमागमस्थाम्  ।
शुचिर्ययास्तं गमितो’र्चिषा तां शान्तां नमामि स्थितिनाशकालीम् ॥३॥

Vājidvayasvīkṛtavātacakraprakrāntasaṃghaṭṭagamāgamasthām  |
Śuciryayāstaṃ gamito’rciṣā tāṃ śāntāṃ namāmi sthitināśakālīm || 3 ||

Dicsőítem (namāmi) azt (tām) a békés (śāntām) Sthitināśakālī-t (sthiti-nāśa-kālīm), (Aki) a kilégzés és belégzés (prāṇa és apāna közepén) áll (, amikor) a Vātacakra-val avagy a Szél Kerekével való egyesülés, ami magáévá tette a (légzés) két szárnyát, megkezdődik (vāji-dvaya-svī-kṛta-vāta-cakra-prakrānta-saṃghaṭṭa-gama-āgama-sthām). Az Ő Lángja (arciṣā) által (yayā), a Tisztán Ragyogó Én (śuciḥ) örök otthona (astam) felé halad (, ahogy azt a Nap teszi egy naplemente esetén) (gamitaḥ). || 3 ||

Sthitināśakālī Saṃhāracakram az objektivitás síkján

𑆱𑆫𑇀𑆮𑆳𑆫𑇀𑆡𑆱𑆁𑆑𑆫𑇀𑆰𑆟𑆱𑆁𑆪𑆩𑆱𑇀𑆪 𑆪𑆩𑆱𑇀𑆪 𑆪𑆤𑇀𑆠𑆶𑆫𑇀𑆘𑆓𑆠𑆾 𑆪𑆩𑆳𑆪  𑇅
𑆮𑆥𑆶𑆫𑇀𑆩𑆲𑆳𑆓𑇀𑆫𑆳𑆱𑆮𑆴𑆬𑆳𑆱𑆫𑆳𑆓𑆳𑆠𑇀𑆱𑆁𑆑𑆫𑇀𑆰𑆪𑆤𑇀𑆠𑆵𑆁 𑆥𑇀𑆫𑆟𑆩𑆳𑆩𑆴 𑆑𑆳𑆬𑆵𑆩𑇀 𑇆𑇔𑇆

सर्वार्थसंकर्षणसंयमस्य यमस्य यन्तुर्जगतो यमाय  ।
वपुर्महाग्रासविलासरागात्संकर्षयन्तीं प्रणमामि कालीम् ॥४॥

Sarvārthasaṃkarṣaṇasaṃyamasya yamasya yanturjagato yamāya  |
Vapurmahāgrāsavilāsarāgātsaṃkarṣayantīṃ praṇamāmi kālīm || 4 ||

Leborulok (praṇamāmi) (Yama)Kālī (előtt) (kālīm), (Aki) a Nagy Felemésztés megnyilvánulásának vágya miatt (mahā-grāsa-vilāsa-rāgāt) felemészti (saṃkarṣayantīm) Yantṛ --avagy a korlátozó-- (yantuḥ) Esszenciáját (vapus), (aki nem más, mint) Yama --avagy a kétségek vagy gondolatok-- (ura) (yamasya), (aki, vagyis Yama) minden objektum önmagához rántásával korlátoz (sarva-artha-saṃkarṣaṇa-saṃyamasya), hogy (így magát) a világot (jagataḥ) korlátozza (yamāya). | | 4 ||

Yamakālī Anākhyacakram az objektivitás síkján

𑆇𑆤𑇀𑆩𑆤𑇀𑆪𑆤𑆤𑇀𑆠𑆳 𑆤𑆴𑆒𑆴𑆬𑆳𑆫𑇀𑆡𑆓𑆫𑇀𑆨𑆳 𑆪𑆳 𑆨𑆳𑆮𑆱𑆁𑆲𑆳𑆫𑆤𑆴𑆩𑆼𑆰𑆩𑆼𑆠𑆴  𑇅
𑆱𑆢𑆾𑆢𑆴𑆠𑆳 𑆱𑆠𑇀𑆪𑆶𑆢𑆪𑆳𑆪 𑆯𑆷𑆤𑇀𑆪𑆳𑆁 𑆱𑆁𑆲𑆳𑆫𑆑𑆳𑆬𑆵𑆁 𑆩𑆶𑆢𑆴𑆠𑆳𑆁 𑆤𑆩𑆳𑆩𑆴 𑇆𑇕𑇆

उन्मन्यनन्ता निखिलार्थगर्भा या भावसंहारनिमेषमेति  ।
सदोदिता सत्युदयाय शून्यां संहारकालीं मुदितां नमामि ॥५॥

Unmanyanantā nikhilārthagarbhā yā bhāvasaṃhāranimeṣameti  |
Sadoditā satyudayāya śūnyāṃ saṃhārakālīṃ muditāṃ namāmi || 5 ||

Dicsőítem (namāmi) Saṃhārakālī-t (saṃhāra-kālīm), a Gyönyörteli (muditām) űrt (śūnyām), Aki (yā) a Végtelen (anantā) (és) örökkön ragyogó (sadā-uditā) Méhe minden objektumnak (nikhila-artha-garbhā) az elmén túl (unmanī), (Ki) a (Tudatosság) feltárulásáért (udayāya) létezik (satī), (S Kinek) szemét becsukván a világi létezés feloldódik (bhāva-saṃhāra-nimeṣam…eti). || 5 ||

Saṃhārakālī Sṛṣṭicakram a kogníció síkján

𑆩𑆩𑆼𑆠𑇀𑆪𑆲𑆁𑆑𑆳𑆫𑆑𑆬𑆳𑆑𑆬𑆳𑆥𑆮𑆴𑆱𑇀𑆦𑆳𑆫𑆲𑆫𑇀𑆰𑆾𑆢𑇀𑆣𑆠𑆓𑆫𑇀𑆮𑆩𑆸𑆠𑇀𑆪𑆶𑆂  𑇅
𑆓𑇀𑆫𑆱𑇀𑆠𑆾 𑆪𑆪𑆳 𑆔𑆱𑇀𑆩𑆫𑆱𑆁𑆮𑆴𑆢𑆁 𑆠𑆳𑆁 𑆤𑆩𑆳𑆩𑆴 𑆑𑆳𑆬𑆾𑆢𑆴𑆠𑆩𑆸𑆠𑇀𑆪𑆶𑆑𑆳𑆬𑆵𑆩𑇀 𑇆𑇖𑇆

ममेत्यहंकारकलाकलापविस्फारहर्षोद्धतगर्वमृत्युः  ।
ग्रस्तो यया घस्मरसंविदं तां नमामि कालोदितमृत्युकालीम् ॥६॥

Mametyahaṃkārakalākalāpavisphāraharṣoddhatagarvamṛtyuḥ  |
Grasto yayā ghasmarasaṃvidaṃ tāṃ namāmi kāloditamṛtyukālīm || 6 ||

Dicsőítem (namāmi) azt (tām) a Falánk Tudatosságot (ghasmara-saṃvidam), (Kinek neve) Mṛtyukālī, a Halál elpusztítója, (Kiben) az Idő életre kel (kāla-udita-mṛtyu-kālīm), (és) Ki által (yayā) a halál, (ami nem más, mint) a hamis én sugarai csokrának feltárulása iránti mohó vágyából születő büszkeség (aham-kāra-kalā-kalāpa-visphāra-harṣa-uddhata-garva-mṛtyuḥ) “az enyém” formájában (mama ...iti), elemésztődik (grastaḥ). || 6 ||

Mṛtyukālī Sthiticakram a kogníció síkján

𑆮𑆴𑆯𑇀𑆮𑆁 𑆩𑆲𑆳𑆑𑆬𑇀𑆥𑆮𑆴𑆫𑆳𑆩𑆑𑆬𑇀𑆥𑆨𑆮𑆳𑆤𑇀𑆠𑆨𑆵𑆩𑆨𑇀𑆫𑆶𑆑𑆶𑆛𑆴𑆨𑇀𑆫𑆩𑆤𑇀𑆠𑇀𑆪𑆳  𑇅
𑆪𑆳 𑆤𑆳𑆠𑇀𑆪𑆤𑆤𑇀𑆠𑆥𑇀𑆫𑆨𑆮𑆳𑆫𑇀𑆖𑆴𑆰𑆳 𑆠𑆳𑆁 𑆤𑆩𑆳𑆩𑆴 𑆨𑆢𑇀𑆫𑆁 𑆯𑆶𑆨𑆨𑆢𑇀𑆫𑆑𑆳𑆬𑆵𑆩𑇀 𑇆𑇗𑇆

विश्वं महाकल्पविरामकल्पभवान्तभीमभ्रुकुटिभ्रमन्त्या  ।
या नात्यनन्तप्रभवार्चिषा तां नमामि भद्रं शुभभद्रकालीम् ॥७॥

Viśvaṃ mahākalpavirāmakalpabhavāntabhīmabhrukuṭibhramantyā  |
Yā nātyanantaprabhavārciṣā tāṃ namāmi bhadraṃ śubhabhadrakālīm || 7 ||

Dicsőítem (namāmi) azt (tām) a Tiszta Bhadrakālī-t (śubha-bhadra-kālīm), (Aki) (yā) boldogan (bhadram) (falja fel) a világot (bhadram) homloka ráncainak rettentő Táncában (szunnyadó) Végtelen Erejének Lángján keresztül a világ pusztulásának pillanatában, (ami) az Idő nagy körének megszűnése (nātya-ananta-prabhava-arciṣā… mahā-kalpa-virāma-kalpa-bhava-ānta-bhīma-bhrukuṭi-bhramantyā). | | 7 ||

Bhadrakālī Saṃhāracakram a kogníció síkján

𑆩𑆳𑆫𑇀𑆠𑆟𑇀𑆝𑆩𑆳𑆥𑆵𑆠𑆥𑆠𑆕𑇀𑆓𑆖𑆑𑇀𑆫𑆁 𑆥𑆠𑆕𑇀𑆓𑆮𑆠𑇀𑆑𑆳𑆬𑆑𑆬𑆼𑆤𑇀𑆣𑆤𑆳𑆪  𑇅
𑆑𑆫𑆾𑆠𑆴 𑆪𑆳 𑆮𑆴𑆯𑇀𑆮𑆫𑆱𑆳𑆤𑇀𑆠𑆑𑆳𑆁 𑆠𑆳𑆁 𑆩𑆳𑆫𑇀𑆠𑆟𑇀𑆝𑆑𑆳𑆬𑆵𑆁 𑆱𑆠𑆠𑆁 𑆥𑇀𑆫𑆟𑆿𑆩𑆴 𑇆𑇘𑇆

मार्तण्डमापीतपतङ्गचक्रं पतङ्गवत्कालकलेन्धनाय  ।
करोति या विश्वरसान्तकां तां मार्तण्डकालीं सततं प्रणौमि ॥८॥

Mārtaṇḍamāpītapataṅgacakraṃ pataṅgavatkālakalendhanāya  |
Karoti yā viśvarasāntakāṃ tāṃ mārtaṇḍakālīṃ satataṃ praṇaumi || 8 ||

Örökké (satatam) leborulok (praṇaumi) azon (tām) Mārtaṇḍakālī (előtt) (mārtaṇḍa-kālīm), Aki (yā) a világ ízének Pusztítója (viśva-rasa-antakām) (és) behajítja (karoti) a nap-természetű részeg rovarok kerekét --vagyis a tizenként érzékszerv csoportját-- (āpīta-pataṅga-cakram…mārtaṇḍam) az Idő üzemanyagába --vagyis az ahaṃkāra-ba vagy hamis énbe-- (kāla-kala-indhanāya), ahogy egy moly (belerepül a tűzbe) (pataṅgavat). || 8 ||

Mārtaṇḍakālī Anākhyacakram a kogníció síkján

𑆃𑆱𑇀𑆠𑆾𑆢𑆴𑆠𑆢𑇀𑆮𑆳𑆢𑆯𑆨𑆳𑆤𑆶𑆨𑆳𑆘𑆴 𑆪𑆱𑇀𑆪𑆳𑆁 𑆓𑆠𑆳 𑆨𑆫𑇀𑆓𑆯𑆴𑆒𑆳 𑆯𑆴𑆒𑆼𑆮  𑇅
𑆥𑇀𑆫𑆯𑆳𑆤𑇀𑆠𑆣𑆳𑆩𑇀𑆤𑆴 𑆢𑇀𑆪𑆶𑆠𑆴𑆤𑆳𑆯𑆩𑆼𑆠𑆴 𑆠𑆳𑆁 𑆤𑆿𑆩𑇀𑆪𑆤𑆤𑇀𑆠𑆳𑆁 𑆥𑆫𑆩𑆳𑆫𑇀𑆑𑆑𑆳𑆬𑆵𑆩𑇀 𑇆𑇙𑇆

अस्तोदितद्वादशभानुभाजि यस्यां गता भर्गशिखा शिखेव  ।
प्रशान्तधाम्नि द्युतिनाशमेति तां नौम्यनन्तां परमार्ककालीम् ॥९॥

Astoditadvādaśabhānubhāji yasyāṃ gatā bhargaśikhā śikheva  |
Praśāntadhāmni dyutināśameti tāṃ naumyanantāṃ paramārkakālīm || 9 ||

Dicsőítem (naumi) a Végtelen (anantām) Paramārkakālī-t (parama-ārka-kālīm), Kinek (yasyām) Békés Birodalmába (praśānta-dhāmni), (ami) tartalmazza a (korábban) elnyelt tizenként napot --vagyis az érzékszerveket-- (asta-udita-dvādaśa-bhānu-bhāji), lángként (śikhā-iva) merült el (gatā) a (hamis én) ragyogó fénye (bharga-śikhā) (és) halad (eti) (saját) tündöklésének pusztulása felé (dyuti-nāśam). || 9 ||

Paramārkakālī Sṛṣṭicakram a tapasztaló síkján

𑆑𑆳𑆬𑆑𑇀𑆫𑆩𑆳𑆑𑇀𑆫𑆳𑆤𑇀𑆠𑆢𑆴𑆤𑆼𑆯𑆖𑆑𑇀𑆫𑆑𑇀𑆫𑆾𑆝𑆵𑆑𑆸𑆠𑆳𑆤𑇀𑆠𑆳𑆓𑇀𑆤𑆴𑆑𑆬𑆳𑆥 𑆇𑆓𑇀𑆫𑆂  𑇅
𑆑𑆳𑆬𑆳𑆓𑇀𑆤𑆴𑆫𑆶𑆢𑇀𑆫𑆾 𑆬𑆪𑆩𑆼𑆠𑆴 𑆪𑆱𑇀𑆪𑆳𑆁 𑆠𑆳𑆁 𑆤𑆿𑆩𑆴 𑆑𑆳𑆬𑆳𑆤𑆬𑆫𑆶𑆢𑇀𑆫𑆑𑆳𑆬𑆵𑆩𑇀 𑇆𑇑𑇐𑇆

कालक्रमाक्रान्तदिनेशचक्रक्रोडीकृतान्ताग्निकलाप उग्रः  ।
कालाग्निरुद्रो लयमेति यस्यां तां नौमि कालानलरुद्रकालीम् ॥१०॥

Kālakramākrāntadineśacakrakroḍīkṛtāntāgnikalāpa ugraḥ  |
Kālāgnirudro layameti yasyāṃ tāṃ naumi kālānalarudrakālīm || 10 ||

Dicsőítem (naumi) Azt (tām) a Kālī-t, (Aki) az Idő Felemésztő Tüzének Pusztítója (kālā-ānala-rudra-kālīm), Kiben (yasyām) a félelmetes (ugraḥ) Kālāgnirudra -- (a világot) elpusztító tűz-- (kāla-agni-rudraḥ), (aki a) belső tüzek csoportja, melyek átölelik a Nap kerekét --vagyis az érzékszerveket--, (amikor azt) áthatja az Idő fokozatossága (kāla-krama-ākrānta-dineśa-cakra-kroḍī-kṛta-anta-agni-kalāpaḥ), (saját) feloldódása (layam) felé halad (eti). || 10 ||

Kālāgnirudrakālī Sthiticakram a tapasztaló síkján

𑆤𑆑𑇀𑆠𑆁 𑆩𑆲𑆳𑆨𑆷𑆠𑆬𑆪𑆼 𑆯𑇀𑆩𑆯𑆳𑆤𑆼 𑆢𑆴𑆓𑇀𑆒𑆼𑆖𑆫𑆵𑆖𑆑𑇀𑆫𑆓𑆟𑆼𑆤 𑆱𑆳𑆑𑆩𑇀  𑇅
𑆑𑆳𑆬𑆵𑆁 𑆩𑆲𑆳𑆑𑆳𑆬𑆩𑆬𑆁 𑆓𑇀𑆫𑆱𑆤𑇀𑆠𑆵𑆁 𑆮𑆤𑇀𑆢𑆼 𑆲𑇀𑆪𑆖𑆴𑆤𑇀𑆠𑇀𑆪𑆳𑆩𑆤𑆴𑆬𑆳𑆤𑆬𑆳𑆨𑆳𑆩𑇀 𑇆𑇑𑇑𑇆

नक्तं महाभूतलये श्मशाने दिग्खेचरीचक्रगणेन साकम्  ।
कालीं महाकालमलं ग्रसन्तीं वन्दे ह्यचिन्त्यामनिलानलाभाम् ॥११॥

Naktaṃ mahābhūtalaye śmaśāne digkhecarīcakragaṇena sākam  |
Kālīṃ mahākālamalaṃ grasantīṃ vande hyacintyāmanilānalābhām || 11 ||

(És) leginkább (hi) Dicsőítem (vande) A Felfoghatatlan (acintyām) Kālī-t --vagyis Mahākālakālī-t az Idő Urának pusztítóját-- (kālīm), (Ki) úgy jelenik meg, mint Tűz és Levegő (anila-anala-ābhām), maradéktalanul (alam) Elemésztíti (grasantīm) az Idő Urát (mahā-kālam) együtt (sākam) az erők azon kerekének sokaságával, ami áthatja minden irány ürességét (dig-khe-carī-cakra-gaṇena) a Halottégetőn (śmaśāne), (ahol) a nagy elemek feloldódnak (mahā-bhūta-laye) (a megnyilvánulás) Éjszakáján --vagyis végén-- (naktam). || 11 ||

Mahākālakālī Saṃhāracakram a tapasztaló síkján

𑆑𑇀𑆫𑆩𑆠𑇀𑆫𑆪𑆠𑇀𑆮𑆳𑆰𑇀𑆠𑇀𑆫𑆩𑆫𑆵𑆖𑆴𑆖𑆑𑇀𑆫𑆱𑆚𑇀𑆖𑆳𑆫𑆖𑆳𑆠𑆶𑆫𑇀𑆪𑆠𑆶𑆫𑆵𑆪𑆱𑆠𑇀𑆠𑆳𑆩𑇀  𑇅
𑆮𑆤𑇀𑆢𑆼 𑆩𑆲𑆳𑆨𑆽𑆫𑆮𑆔𑆾𑆫𑆖𑆟𑇀𑆝𑆑𑆳𑆬𑆵𑆁 𑆑𑆬𑆳𑆑𑆳𑆯𑆯𑆯𑆳𑆕𑇀𑆑𑆑𑆳𑆤𑇀𑆠𑆴𑆩𑇀 𑇆𑇑𑇒𑇆

क्रमत्रयत्वाष्त्रमरीचिचक्रसञ्चारचातुर्यतुरीयसत्ताम्  ।
वन्दे महाभैरवघोरचण्डकालीं कलाकाशशशाङ्ककान्तिम् ॥१२॥

Kramatrayatvāṣtramarīcicakrasañcāracāturyaturīyasattām  |
Vande mahābhairavaghoracaṇḍakālīṃ kalākāśaśaśāṅkakāntim || 12 ||

Dicsőítem (vande) Mahābhairavaghoracaṇḍakālī-t --vagyis a szubjektumot, kogníciót és objektumot egyesítő Kālī-t-- (mahā-bhairava-ghora-caṇḍa-kālīm), (Aki) a Legfőbb Én-tudatosság Ege Holdjának Ragyogása (kalā-ākāśa-śaśāṅka-kāntim), (ami) a Turīya Létezése, (ami) képes megpörgetni a háromrétű szekvencia --mint szubjektum, kogníció és objektum-- (egyesülése) Ege Sugarainak kerekét (krama-trayatva-āṣtra-marīci-cakra-sañcāra-cāturya-turīya-sattām). || 12 ||

Mahābhairavaghoracaṇḍakālī Anākhyacakram a tapasztaló síkján

 

 

Sṛṣṭi

Sthiti

Saṃhāra

Anākhya

Prameya

Sṛṣṭikālī

Raktakālī

Sthitināśakālī

Yamakālī

Pramāṇa

Saṃhārakālī

Mṛtyukālī

Bhadrakālī

Mārtaṇḍakālī

Pramātā

Paramārkakālī

Kālāgnirudrakālī

Mahākālakālī

Mahābhairava-ghoracaṇḍakālī

 

Sṛṣṭikālī - Az objektivitiás tapasztalásának első benyomása

Raktakālī - Az objektív tapasztalás fenntartásának vágya

Sthitināśakālī - E kogníció feloldódása

Yamakālī - Az objektív tapasztalástól való megszabadulás békés állapota

*

Saṃhārakālī - Az objektív világ benyomásai tovatűnnek az elmében

Mṛtyukālī - Az előző állapot benyomásai teljesen eltűnnek és a yogin elkezdei tapasztalni az egységet

Bhadrakālī - Elpusztítja a megmaradó kétségeket, amik megakadályozzák a yogin-t, hogy az emelkedésben tovább haladjon

Mārtaṇḍakālī - Feloldja a tizenként érzékszervet a hamis-énben

*

Paramārkakālī - Felemészti a hamis ént.

Kālāgnirudrakālī - Elkezdi elpusztítani az Időt

Mahākālakālī - Felemészti az Idő és Tér képzetét

Mahābhairavaghoracaṇḍakālī - Ő Anākhya vagy a Névtelen, a Turya, az Én Gyönyöre

A rejtett 13. Kālī a tizenkettő egyesülése

Szanszkrit forrás:
Kashmir Series of Texts and Studies - Tantrālokavivekaḥ

 

loading...