Mahānaya

Kālīstutiḥ

Himnusz Kālī Dicsőítésére

A Kramasadbhāvaḥ-ból

𑆯𑇀𑆫𑆵𑆨𑆽𑆫𑆮 𑆇𑆮𑆳𑆖 𑇅

श्रीभैरव उवाच ।

Śrībhairava uvāca |

A Tiszteletreméltó (śrī) Bhairava (bhairavaḥ) szólt (uvāca)

𑆏𑆀 𑆤𑆩𑆱𑇀𑆠𑆼 𑆢𑆼𑆮𑆢𑆼𑆮𑆼𑆯𑆴 𑆩𑆲𑆳𑆑𑆳𑆬𑆴 𑆤𑆩𑆾𑇁𑆱𑇀𑆠𑆶 𑆠𑆼  𑇅
𑆤𑆩𑆾𑇁𑆱𑇀𑆠𑆶 𑆥𑆫𑆩𑆳𑆤𑆤𑇀𑆢𑆼 𑆤𑆴𑆫𑆳𑆤𑆤𑇀𑆢𑆼 𑆤𑆩𑆾𑇁𑆱𑇀𑆠𑆶 𑆠𑆼 𑇆𑇑𑇆

ॐ नमस्ते देवदेवेशि महाकालि नमोऽस्तु ते  ।
नमोऽस्तु परमानन्दे निरानन्दे नमोऽस्तु ते ॥१॥

Oṃ namaste devadeveśi mahākāli namo'stu te  |
Namo'stu paramānande nirānande namo'stu te || 1 ||

Oṃ (Oṃ)! Hódolat Neked (namaste), Ó! Az istenek Istenének Úrnője (deva-deve-īśi)! Hódolat (namas-astu) Neked (te), (Ki) a Legfőbb Gyönyör (parama-ānande) (vagy, mely) a Nyugalom Gyönyöre (nirānande)! Hódolat (namas-astu) Neked (te)! Ó! Hatalmas Kālī (mahā-kālī)! Hódolat (namas-astu) Neked (te)! || 1/8 ||

𑆤𑆩𑆾 𑆤𑆴𑆠𑇀𑆪𑆼 𑆠𑇀𑆮𑆤𑆴𑆠𑇀𑆪𑆼 𑆖 𑆤𑆩𑆂 𑆱𑆢𑆳 𑆩𑆲𑆳𑆠𑇀𑆩𑆴𑆑𑆼  𑇅
𑆤𑆩𑆂 𑆑𑆶𑆬𑆼𑆯𑆴 𑆑𑆿𑆬𑆼𑆯𑆴 𑆮𑆴𑆘𑇀𑆚𑆳𑆤𑆮𑆴𑆨𑆮𑆼 𑆤𑆩𑆂 𑇆𑇒𑇆

नमो नित्ये त्वनित्ये च नमः सदा महात्मिके  ।
नमः कुलेशि कौलेशि विज्ञानविभवे नमः ॥२॥

Namo nitye tvanitye ca namaḥ sadā mahātmike  |
Namaḥ kuleśi kauleśi vijñānavibhave namaḥ || 2 ||

Hódolat (namaḥ) Neked, Ó! Örökkévaló (nitye), mégis (tu) Tűnékeny (anitye)! És (ca) Hódolat (namaḥ) Neked örökké (sadā), Ó! Dicsőséges (mahā-ātmike)! Hódolat Neked! (namaḥ) Kula (és) Kaula Úrnője (kula-īśi…kaula-īśi)! Ó! Bölcsesség Fensége (vijñāna-vibhave)! Hódolat Neked (namaḥ)! || 2 ||

𑆤𑆩𑆂 𑆑𑆸𑆠𑆳𑆤𑇀𑆠𑆢𑆶𑆫𑇀𑆢𑆳𑆤𑇀𑆠𑆑𑆳𑆬𑆱𑇀𑆪 𑆑𑆫𑆟𑆾𑆢𑇀𑆪𑆠𑆼  𑇅
𑆤𑆩𑆾 𑆩𑆳𑆪𑆳𑆢𑆴𑆮𑆽𑆨𑆮𑇀𑆪𑆽 𑆮𑆴𑆯𑇀𑆮𑆘𑆸𑆩𑇀𑆨𑆼 𑆫𑆑𑇀𑆰 𑆩𑆼 𑇆𑇓𑇆

नमः कृतान्तदुर्दान्तकालस्य करणोद्यते  ।
नमो मायादिवैभव्यै विश्वजृम्भे रक्ष मे ॥३॥

Namaḥ kṛtāntadurdāntakālasya karaṇodyate  |
Namo māyādivaibhavyai viśvajṛmbhe rakṣa me || 3 ||

Hódolat (namaḥ) (Neked!) (Ki) úgymond (udyate) a megszelídíthetetlen Idő Forrása (vagy, mely) a Véget --azaz a Halált-- okozza (kṛta-anta-durdānta-kālasya…karaṇaḥ). Hódolat (namaḥ) (Neked)! Védelmezőm (rakṣa...me)!, (Ki,) Māyā és a többi létezésévé válva (māyā-ādi-vai-bhavyai), a világként jelent meg (viśva-jṛmbhe). || 3 ||

𑆤𑆩𑆾 𑆲𑆫𑇀𑆡𑆳𑆤𑇀𑆠𑆶 𑆠𑆱𑇀𑆪𑆽𑆮 𑆩𑆷𑆬𑆁 𑆱𑆁𑆲𑆫𑆟𑆼 𑆑𑇀𑆰𑆩𑆼  𑇅
𑆤𑆩𑆾𑇁𑆱𑇀𑆠𑆶 𑆠𑆼 𑆩𑆲𑆳𑆫𑆿𑆢𑇀𑆫𑆴 𑆱𑆿𑆩𑇀𑆪𑆫𑆷𑆥𑆼 𑆤𑆩𑆾𑇁𑆱𑇀𑆠𑆶 𑆠𑆼 𑇆𑇔𑇆

नमो हर्थान्तु तस्यैव मूलं संहरणे क्षमे  ।
नमोऽस्तु ते महारौद्रि सौम्यरूपे नमोऽस्तु ते ॥४॥

Namo harthāntu tasyaiva mūlaṃ saṃharaṇe kṣame  |
Namo'stu te mahāraudri saumyarūpe namo'stu te || 4 ||

Hódolat (namaḥ-astu) Neked (te), Ó! Mahāraudri, Rudra Hatalmas (Úrnője) (mahā-raudri)! Hódolat (namaḥ-astu) Neked (te)! (Ki) Soma-nak Természete (vagy), (ami nem más, mint) a Hold Nektárja --vagy talán az ‘Áldozat nedűje’-- (saumya-rūpe)! Hódolat (namaḥ) (Neked, Kinek) Jele a Pusztítás (harthāntu)! (és Kinek) Gyökere vagy Esszenciája (mūlam) a Puszítítás tűrésében (nyugszik) --az elkülönített dolgok összekapcsolásának formájában-- (saṃharaṇe... kṣame). || 4 ||

𑆃𑆫𑆷𑆥𑆼 𑆃𑆱𑇀𑆮𑆫𑆼 𑆓𑆫𑇀𑆨𑆼 𑆰𑆾𑆝𑆯𑆳𑆤𑇀𑆠𑆼 𑆮𑇀𑆪𑆮𑆱𑇀𑆡𑆴𑆠𑆼  𑇅
𑆅𑆖𑇀𑆗𑆳𑆫𑆷𑆥𑆱𑇀𑆮𑆨𑆳𑆮𑆱𑇀𑆡𑆼 𑆨𑆽𑆫𑆮𑆼𑆯𑆴 𑆤𑆩𑆾𑇁𑆱𑇀𑆠𑆶 𑆠𑆼 𑇆𑇕𑇆

अरूपे अस्वरे गर्भे षोडशान्ते व्यवस्थिते  ।
इच्छारूपस्वभावस्थे भैरवेशि नमोऽस्तु ते ॥५॥

Arūpe asvare garbhe ṣoḍaśānte vyavasthite  |
Icchārūpasvabhāvasthe bhairaveśi namo'stu te || 5 ||

Ó! Formátlan (arūpe)! Csendes (asvare) Méh (garbhe)! (, Ki) a tizenhat (magánhangzó) végén (ṣoḍaśānte) áll (vyavasthite)! Ó! Bhairava Úrnője (bhairava-īśi)! (,Ki) az Akarat megnyilvánulásának Esszenciális Természetében lakozik (icchā-rūpa-sva-bhāva-sthe), Hódolat (namaḥ-astu) Néked (te)! || 5 ||

𑆘𑇀𑆚𑆳𑆤𑆾𑆥𑆳𑆱𑇀𑆪𑆼 𑆩𑆲𑆳𑆘𑇀𑆚𑆳𑆤𑆼 𑆘𑇀𑆚𑆼𑆪𑆫𑆷𑆥𑆼 𑆤𑆩𑆾𑇁𑆱𑇀𑆠𑆶 𑆠𑆼  𑇅
𑆑𑇀𑆫𑆴𑆪𑆳𑆫𑆷𑆥𑆼 𑆩𑆲𑆳𑆫𑆷𑆥𑆼 𑆮𑆴𑆯𑇀𑆮𑆫𑆷𑆥𑆼 𑆤𑆩𑆾𑇁𑆱𑇀𑆠𑆶 𑆠𑆼 𑇆𑇖𑇆

ज्ञानोपास्ये महाज्ञाने ज्ञेयरूपे नमोऽस्तु ते  ।
क्रियारूपे महारूपे विश्वरूपे नमोऽस्तु ते ॥६॥

Jñānopāsye mahājñāne jñeyarūpe namo'stu te  |
Kriyārūpe mahārūpe viśvarūpe namo'stu te || 6 ||

Oh! Hatalmas Bölcsesség (mahā-jñāne)! (Ki) a tudhatók --objektumok-- természete (jñeya-rūpe) (vagy és) a Tudás által imádandó (jñāna-upāsye)! Hódolat (namaḥ…astu) Neked (te)! Ó! (, Kinek) Legfőbb (mahā) Formája (rūpe...rūpe...rūpe) a világ (viśva) Tevékenysége (kriya), Hódolat (namaḥ…astu) Neked (te)! || 6 ||

𑆨𑆳𑆮𑆳𑆨𑆳𑆮𑆮𑆴𑆫𑆳𑆩𑆳𑆤𑇀𑆠𑆼 𑆱𑆫𑇀𑆮𑆳𑆨𑆳𑆮𑆼 𑆤𑆩𑆾𑇁𑆱𑇀𑆠𑆶 𑆠𑆼 𑇆𑇗𑇆

भावाभावविरामान्ते सर्वाभावे नमोऽस्तु ते ॥७॥

Bhāvābhāvavirāmānte sarvābhāve namo'stu te || 7 ||

Ó! Nemléte mindennek (mi nem létezik) (sarva-abhāve) a ‘létezés’ és ‘nemlétezés’ (dualitása) megszűnésének végén (bhāva-abhāva-virāmānte)! Hódolat (namaḥ…astu) Neked (te)! || 7 ||

𑆄𑆤𑆤𑇀𑆢𑆥𑆢𑆩𑆣𑇀𑆪𑆱𑇀𑆡𑆼 𑆄𑆨𑆳𑆱𑆳𑆤𑇀𑆠𑆼 𑆤𑆩𑆾𑇁𑆱𑇀𑆠𑆶 𑆠𑆼  𑇅
𑆄𑆲𑇀𑆬𑆳𑆢𑆥𑆢𑆓𑆫𑇀𑆨𑆼 𑆠𑆶 𑆮𑇀𑆪𑆳𑆥𑇀𑆠𑆴𑆫𑆷𑆥𑆼 𑆤𑆩𑆾𑇁𑆱𑇀𑆠𑆶 𑆠𑆼 𑇆𑇘𑇆

आनन्दपदमध्यस्थे आभासान्ते नमोऽस्तु ते  ।
आह्लादपदगर्भे तु व्याप्तिरूपे नमोऽस्तु ते ॥८॥

Ānandapadamadhyasthe ābhāsānte namo'stu te  |
Āhlādapadagarbhe tu vyāptirūpe namo'stu te || 8 ||

Hódolat (namaḥ…astu) Neked (te)! (Ki) a (Spirtiuális) Gyönyör Állapotának tengelyében állsz (ānanda-pada-madhya-sthe) (és minden) megjelenő képzelgésen túl (vagy) (ābhāsa-ante)! (Ki) az Öröm Állapotának Méhe (āhlāda-pada-garbhe) és (tu) az Áthatás Természete (vagy) (vyāpti-rūpe), Hódolat (namaḥ…astu) Neked (te)!  || 8 ||

𑆮𑆴𑆱𑆫𑇀𑆓𑆳𑆤𑇀𑆠𑆥𑆢𑆳𑆮𑆱𑇀𑆡𑆼 𑆱𑆫𑇀𑆮𑆼𑆯𑇀𑆮𑆫𑆴 𑆤𑆩𑆾𑇁𑆱𑇀𑆠𑆶 𑆠𑆼  𑇅
𑆤𑆳𑆢𑆫𑆷𑆥𑆼 𑆩𑆲𑆳𑆤𑆳𑆢𑆼 𑆱𑆳𑆢𑆳𑆒𑇀𑆪𑆳𑆪𑆽 𑆤𑆩𑆾𑇁𑆱𑇀𑆠𑆶 𑆠𑆼 𑇆𑇙𑇆

विसर्गान्तपदावस्थे सर्वेश्वरि नमोऽस्तु ते  ।
नादरूपे महानादे सादाख्यायै नमोऽस्तु ते ॥९॥

Visargāntapadāvasthe sarveśvari namo'stu te  |
Nādarūpe mahānāde sādākhyāyai namo'stu te || 9 ||

Hódolat (namaḥ…astu) Neked (te)! (Ki) a Megnyilvánulás végének Állapota (vagy) --amikor a megnyilvánulás teljes, Ő a láthatatlan Forrása marad annak-- (visarga-anta-pada-avasthe), Ó! Mindenség Urának Úrnője (sarva-īśvari)! Ó! Nāda vagy a Hang Természete (nāda-rūpe) (és) Hatalmas Nāda (Maga) (mahā-nāde), az Erő, (mely) Sadākhya-hoz --Sadāśiva, a megnyilvánulás Forrásához-- tartozik (sādākhyāyai), Hódolat (namaḥ…astu) Neked (te)! || 9 ||

𑆧𑆴𑆤𑇀𑆢𑆶𑆱𑇀𑆮𑆨𑆳𑆮𑆓𑆼 𑆫𑆱𑆧𑆴𑆤𑇀𑆢𑇀𑆮𑆳𑆒𑇀𑆪𑆼 𑆖 𑆤𑆩𑆾𑇁𑆱𑇀𑆠𑆶 𑆠𑆼  𑇅
𑆯𑆑𑇀𑆠𑆴𑆫𑆷𑆥𑆼 𑆠𑆶 𑆢𑆼𑆲𑆱𑇀𑆡𑆼 𑆱𑆫𑇀𑆮𑆳𑆮𑆱𑇀𑆡𑆼 𑆤𑆩𑆾𑇁𑆱𑇀𑆠𑆶 𑆠𑆼 𑇆𑇑𑇐𑇆

बिन्दुस्वभावगे रसबिन्द्वाख्ये च नमोऽस्तु ते  ।
शक्तिरूपे तु देहस्थे सर्वावस्थे नमोऽस्तु ते ॥१०॥

Bindusvabhāvage rasabindvākhye ca namo'stu te  |
Śaktirūpe tu dehasthe sarvāvasthe namo'stu te || 10 ||

Hódolat (namaḥ…astu) Neked (te)! (Ki) áthatja a Bindu Esszenciális Természetét (bindu-sva-bhāva-ge), és (ca) (Kinek) jellegzetessége az (Én) Állandó Íze (rasa-bindu-ākhye) (és) aki Śakti (śakti-rūpe), (Ki) a testben lakozik (deha-sthe), de (tu) minden állapotban (létezik) (sarva-avasthe), Hódolat (namaḥ…astu) Neked (te)!  || 10 ||

𑆃𑆮𑇀𑆪𑆑𑇀𑆠𑆼 𑆮𑇀𑆪𑆑𑇀𑆠𑆴𑆨𑆳𑆮𑆱𑇀𑆡𑆼 𑆮𑇀𑆪𑆳𑆥𑇀𑆠𑆴𑆫𑆷𑆥𑆼 𑆤𑆩𑆾𑇁𑆱𑇀𑆠𑆶 𑆠𑆼  𑇅
𑆯𑆴𑆮𑆫𑆷𑆥𑆼 𑆩𑆲𑆳𑆯𑆳𑆤𑇀𑆠𑆼 𑆯𑆳𑆤𑇀𑆠𑆳𑆠𑆵𑆠𑆼 𑆤𑆩𑆾𑇁𑆱𑇀𑆠𑆶 𑆠𑆼 𑇆𑇑𑇑𑇆

अव्यक्ते व्यक्तिभावस्थे व्याप्तिरूपे नमोऽस्तु ते  ।
शिवरूपे महाशान्ते शान्तातीते नमोऽस्तु ते ॥११॥

Avyakte vyaktibhāvasthe vyāptirūpe namo'stu te  |
Śivarūpe mahāśānte śāntātīte namo'stu te || 11 ||

(Ki) megnyilvánulatlan (avyakte) (és) a megnyilvánult entitásokban megalapozott (vyakti-bhāva-sthe), (mivel mindannyiukat) átható természeted van (vyāpti-rūpe), Hódolat (namaḥ…astu) Neked (te)! Śiva Természete (śiva-rūpe), Legfőbb Békesség (mahā-śānte) (sőt) Békén Túli (śānta-atīte), Ó! Hódolat (namaḥ…astu) Neked (te)! || 11 ||

𑆢𑇀𑆮𑆳𑆢𑆯𑆳𑆤𑇀𑆠𑆼 𑆤𑆮𑆳𑆤𑇀𑆠𑆼 𑆖 𑆰𑆛𑇀𑆠𑇀𑆫𑆴𑆁𑆯𑆳𑆤𑇀𑆠𑆼 𑆤𑆩𑆾𑇁𑆱𑇀𑆠𑆶 𑆠𑆼  𑇅
𑆲𑆸𑆠𑇀𑆥𑆢𑇀𑆩𑆑𑆫𑇀𑆟𑆴𑆑𑆳𑆤𑇀𑆠𑆱𑇀𑆡𑆼 𑆘𑇀𑆮𑆳𑆬𑆳𑆫𑆷𑆥𑆼 𑆤𑆩𑆾𑇁𑆱𑇀𑆠𑆶 𑆠𑆼 𑇆𑇑𑇒𑇆

द्वादशान्ते नवान्ते च षट्त्रिंशान्ते नमोऽस्तु ते  ।
हृत्पद्मकर्णिकान्तस्थे ज्वालारूपे नमोऽस्तु ते ॥१२॥

Dvādaśānte navānte ca ṣaṭtriṃśānte namo'stu te  |
Hṛtpadmakarṇikāntasthe jvālārūpe namo'stu te || 12 ||

Hódolat (namaḥ…astu) Neked (te)! (Ki) a tizenkét (magánhangzó) végén (dvā-daśa-ante) és (ca) a kilenc (Śiva-tól Prakṛti-ig terjedő állapot) (nava-ante), (és az univerzális megnyilvánulás) harminchat princípiuma végén (állsz) (ṣaṭ-triṃśa-ante)! Ó! a Szív --mint Forrás vagy Mag-- Lótuszának burka végén (hṛt-padma-karṇika-anta-sthe), (Te vagy) a Tündöklő Megvilágosodás (jvālā-rūpe), Hódolat (namaḥ…astu) Neked (te)!  || 12 ||

𑆑𑆟𑇀𑆜𑆢𑆼𑆯𑆼 𑆠𑆶 𑆤𑆴𑆠𑇀𑆪𑆱𑇀𑆡𑆼 𑆑𑇀𑆰𑆶𑆣𑆳𑆲𑆫𑇀𑆠𑆴 𑆤𑆩𑆾’𑆱𑇀𑆠𑆶 𑆠𑆼  𑇅
𑆠𑆳𑆬𑆶𑆱𑇀𑆡𑆼 𑆠𑆶 𑆩𑆲𑆳𑆑𑆳𑆬𑆴 𑆱𑆫𑇀𑆮𑆨𑆑𑇀𑆰𑇀𑆪𑆼 𑆤𑆩𑆾𑇁𑆱𑇀𑆠𑆶 𑆠𑆼 𑇆𑇑𑇓𑇆

कण्ठदेशे तु नित्यस्थे क्षुधाहर्ति नमो’स्तु ते  ।
तालुस्थे तु महाकालि सर्वभक्ष्ये नमोऽस्तु ते ॥१३॥

Kaṇṭhadeśe tu nityasthe kṣudhāharti namo’stu te  |
Tālusthe tu mahākāli sarvabhakṣye namo'stu te || 13 ||

Hódolat (namaḥ…astu) Neked (te)! (Ki) mindig (nitya-sthe) a torokban honol (kaṇṭha-deśe), de (tu) örömét leli a (mindent felfalni vágyó) éhségben (kṣudhā-harti)! A szájpadláson Állva (tālu-sthe...tu) Ó! Hatalmas Kālī (mahā-kāli), minden Felfalója (sarva-bhakṣye), Hódolat (namaḥ…astu) Neked (te)!  || 13 ||

𑆑𑆾𑆢𑆟𑇀𑆝𑆢𑇀𑆮𑆪𑆩𑆣𑇀𑆪𑆱𑇀𑆡𑆼 𑆧𑆴𑆤𑇀𑆢𑇀𑆮𑆤𑇀𑆠𑆼 𑆖 𑆤𑆩𑆾𑇁𑆱𑇀𑆠𑆶 𑆠𑆼  𑇅
𑆧𑇀𑆫𑆲𑇀𑆩𑆢𑇀𑆮𑆳𑆫𑆼 𑆱𑇀𑆡𑆴𑆠𑆼 𑆑𑆳𑆬𑆴 𑆮𑆱𑇀𑆠𑆶𑆫𑆷𑆥𑆼 𑆤𑆩𑆾𑇁𑆱𑇀𑆠𑆶 𑆠𑆼 𑇆𑇑𑇔𑇆

कोदण्डद्वयमध्यस्थे बिन्द्वन्ते च नमोऽस्तु ते  ।
ब्रह्मद्वारे स्थिते कालि वस्तुरूपे नमोऽस्तु ते ॥१४॥

Kodaṇḍadvayamadhyasthe bindvante ca namo'stu te  |
Brahmadvāre sthite kāli vasturūpe namo'stu te || 14 ||

Hódolat (namaḥ…astu) Neked (te)! (Ki) nyugszik a szemöldökök között (kodaṇḍa-dvaya-madhya-sthe) és (ca) a Bindu végén (bindu-ante)! Szilárdan állva (sthite) Brahma Kapujában (brahma-dvāre), Ó! Kālī (kāli), Valóság Esszenciája (vastu-rūpe), Hódolat (namaḥ…astu) Neked (te)  || 14 ||

𑆱𑆁𑆲𑆳𑆫𑆑𑇀𑆫𑆩𑆓𑆼 𑆤𑆴𑆠𑇀𑆪𑆁 𑆱𑆸𑆰𑇀𑆛𑆴𑆫𑆷𑆥𑆼 𑆤𑆩𑆾’𑆱𑇀𑆠𑆶 𑆠𑆼  𑇅
𑆑𑆤𑇀𑆢𑆱𑇀𑆡𑆳𑆤𑆓𑆠𑆼 𑆤𑆴𑆠𑇀𑆪𑆁 𑆑𑆿𑆟𑇀𑆝𑆬𑇀𑆪𑆳𑆒𑇀𑆪𑆼 𑆤𑆩𑆾𑇁𑆱𑇀𑆠𑆶 𑆠𑆼 𑇆𑇑𑇕𑇆

संहारक्रमगे नित्यं सृष्टिरूपे नमो’स्तु ते  ।
कन्दस्थानगते नित्यं कौण्डल्याख्ये नमोऽस्तु ते ॥१५॥

Saṃhārakramage nityaṃ sṛṣṭirūpe namo’stu te  |
Kandasthānagate nityaṃ kauṇḍalyākhye namo'stu te || 15 ||

Ó! (Te) mint Manifesztáció Jelensz meg (sṛṣṭi-rūpe), (de Te) örökké (nityam) áthatod a Feloldódás Folyamatát (saṃhāra-krama-ge), Hódolat (namaḥ…astu) Neked (te)! Ó! (Ki) mindörökké (nityam) a Kanda-ban állás aktusából emelkedik (kanda-sthāna-gate) (És Kinek) neve Kuṇḍalinī (kauṇḍalya-ākhye), Hódolat (namaḥ…astu) Neked (te)! || 15 ||

𑆩𑆠𑇀𑆠𑆓𑆤𑇀𑆣𑆑𑆮𑆳𑆲𑆱𑇀𑆡𑆼𑇁𑆥𑆳𑆤𑆫𑆷𑆥𑆼 𑆤𑆩𑆾𑇁𑆱𑇀𑆠𑆶 𑆠𑆼  𑇅
𑆰𑆛𑇀𑆖𑆑𑇀𑆫𑆮𑆫𑇀𑆘𑆴𑆠𑆼 𑆑𑆳𑆬𑆴 𑆖𑆑𑇀𑆫𑆳𑆤𑇀𑆠𑆼𑆯𑆴 𑆤𑆩𑆾𑇁𑆱𑇀𑆠𑆶 𑆠𑆼 𑇆𑇑𑇖𑇆

मत्तगन्धकवाहस्थेऽपानरूपे नमोऽस्तु ते  ।
षट्चक्रवर्जिते कालि चक्रान्तेशि नमोऽस्तु ते ॥१६॥

Mattagandhakavāhasthe'pānarūpe namo'stu te  |
Ṣaṭcakravarjite kāli cakrānteśi namo'stu te || 16 ||

Hódolat (namaḥ…astu) Neked (te)! (Ki) a Mámor Illatának folyamában nyugszik (matta-gandhaka-vāha-sthe) (és) a Belégzés --belégzés itt a Gyönyörrel kapcsolódik-- formáját ölti (apāna-rūpe)! Ó! Kālī (kāli), mentes a hat cakra-tól (ṣaṭ-cakra-varjite), (Te vagy) a Cakra-k végének Úrnője (cakra-anta-īśi), Hódolat (namaḥ…astu) Neked (te)! || 16 ||

𑆰𑆾𑆝𑆯𑆳𑆣𑆳𑆫𑆤𑆴𑆫𑇀𑆩𑆶𑆑𑇀𑆠𑆼 𑆖𑆳𑆣𑆳𑆫𑆳𑆤𑇀𑆠𑆼 𑆤𑆩𑆾𑇁𑆱𑇀𑆠𑆶 𑆠𑆼  𑇅
𑆠𑇀𑆫𑆴𑆬𑆑𑇀𑆰𑆳𑆤𑇀𑆠𑆼 𑆃𑆬𑆑𑇀𑆰𑆱𑇀𑆡𑆼 𑆤𑆴𑆫𑇀𑆬𑆑𑇀𑆰𑆼 𑆖 𑆤𑆩𑆾𑇁𑆱𑇀𑆠𑆶 𑆠𑆼 𑇆𑇑𑇗𑇆

षोडशाधारनिर्मुक्ते चाधारान्ते नमोऽस्तु ते  ।
त्रिलक्षान्ते अलक्षस्थे निर्लक्षे च नमोऽस्तु ते ॥१७॥

Ṣoḍaśādhāranirmukte cādhārānte namo'stu te  |
Trilakṣānte alakṣasthe nirlakṣe ca namo'stu te || 17 ||

Hódolat (namaḥ…astu) Neked (te)! Ó! (Ki) Szabad a tizenhat (magánhangzók által képviselt, belső természetű) támasztéktól (ṣoḍaśa-ādhāra-nirmukte), valamint (ca) a támasztékok --mint légzés, test, elme, stb.-- létezésének végén (állsz) (ādhāra-ante)! (Te vagy) a három jel végén (tri-lakṣānte), (sőt még) az (összes) jel nélküli (állapotban) állva (alakṣa-sthe) és (ca) (egyáltalán) jelek nélkül (nirlakṣe), Hódolat (namaḥ…astu) Neked (te)! || 17 ||

𑆮𑇀𑆪𑆾𑆩𑆨𑆳𑆮𑆑𑆬𑆳𑆠𑆵𑆠𑆼 𑆃𑆮𑇀𑆪𑆑𑇀𑆠𑆼𑆯𑆴 𑆤𑆩𑆾𑇁𑆱𑇀𑆠𑆶 𑆠𑆼  𑇅
𑆒𑆟𑇀𑆝𑆫𑆷𑆥𑆥𑆢𑆳𑆠𑆵𑆠𑆼 𑆫𑆷𑆥𑆳𑆤𑇀𑆠𑆼𑆯𑆴 𑆤𑆩𑆾𑇁𑆱𑇀𑆠𑆶 𑆠𑆼 𑇆𑇑𑇘𑇆

व्योमभावकलातीते अव्यक्तेशि नमोऽस्तु ते  ।
खण्डरूपपदातीते रूपान्तेशि नमोऽस्तु ते ॥१८॥

Vyomabhāvakalātīte avyakteśi namo'stu te  |
Khaṇḍarūpapadātīte rūpānteśi namo'stu te || 18 ||

Hódolat (namaḥ…astu) Neked (te)! Ó! (Ki) az entitások körén túl a (Legfőbb) Égben (lakozik) (vyoma-bhāva-kalā-ātīte), a Megnyilvánulatlan Úrnője (avyakta-īśi)! túl a Törött (Kerék) állapotán (khaṇḍa-rūpa-pada-ātīte), (mint minden) forma végének Úrnője (rūpa-anta-īśi), Hódolat (namaḥ…astu) Neked (te)! || 18 ||

𑆘𑆳𑆓𑇀𑆫𑆠𑇀𑆱𑇀𑆮𑆥𑇀𑆤𑆱𑆶𑆰𑆶𑆥𑇀𑆠𑇀𑆪𑆤𑇀𑆠𑆼 𑆠𑆷𑆫𑇀𑆪𑆳𑆤𑇀𑆠𑆼𑆯𑆴 𑆤𑆩𑆾𑇁𑆱𑇀𑆠𑆶 𑆠𑆼  𑇅
𑆱𑆫𑇀𑆮𑆼 𑆱𑆫𑇀𑆮𑆼𑆯𑇀𑆮𑆫𑆼𑆯𑇀𑆪𑆤𑇀𑆠𑆼 𑆤𑆴𑆫𑆳𑆣𑆳𑆫𑆼 𑆤𑆴𑆫𑆳𑆩𑆪𑆼 𑇆𑇑𑇙𑇆

जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्यन्ते तूर्यान्तेशि नमोऽस्तु ते  ।
सर्वे सर्वेश्वरेश्यन्ते निराधारे निरामये ॥१९॥

Jāgratsvapnasuṣuptyante tūryānteśi namo'stu te  |
Sarve sarveśvareśyante nirādhāre nirāmaye || 19 ||

Hódolat (namaḥ…astu) Neked (te)! (Ki) az ébrenlét, álom és mélyalvás végén vagy azokon túl (vagy) (jāgrat-svapna-suṣupti-ante), Ó! Turya-n túli (állapot) Úrnője (tūrya-anta-īśi)! Ó! (Ki) Minden (sarve), (de még) a Mindenség Urának Úrnőjén (is) túl (vagy) (sarva-īśvara-īśi-ante), támasztéktól (nirādhāre) (és) betegségtől mentesen (nirāmaye), Hódolat (namaḥ…astu) Neked (te)! || 19 ||

𑆃𑆮𑇀𑆪𑆑𑇀𑆠𑆼 𑆃𑆖𑇀𑆪𑆶𑆠𑆼 𑆧𑇀𑆫𑆲𑇀𑆩𑆼 𑆥𑆫𑆩𑆼 𑆮𑆴𑆯𑇀𑆮𑆫𑆷𑆥𑆑𑆼  𑇅
𑆱𑆳𑆑𑆳𑆫𑆼 𑆠𑆶 𑆤𑆴𑆫𑆳𑆑𑆳𑆫𑆼 𑆱𑆫𑇀𑆮𑆳𑆑𑆳𑆫𑆼 𑆤𑆩𑆾𑇁𑆱𑇀𑆠𑆶 𑆠𑆼 𑇆𑇒𑇐𑇆

अव्यक्ते अच्युते ब्रह्मे परमे विश्वरूपके  ।
साकारे तु निराकारे सर्वाकारे नमोऽस्तु ते ॥२०॥

Avyakte acyute brahme parame viśvarūpake  |
Sākāre tu nirākāre sarvākāre namo'stu te || 20 ||

Hódolat (namaḥ…astu) Neked (te)! Oh! Megnyilvánulatlan (avyakte), (Ki) az (Esszenciális Természetből) soha ki nem esel (acyute), Legfőbb (parame) Brahma (brahme), az (egész) világ megjelenése (viśva-rūpake), Hódolat (namaḥ…astu) Neked (te)! Formákkal felruházva (sākāre), mégis (tu) Formátlan (nirākāre), (de mégis) minden formában létező (sarvākāre), Hódolat (namaḥ…astu) Neked (te)! || 20 ||

𑆤𑆩𑆾𑇁𑆱𑇀𑆠𑆶 𑆢𑆼𑆮𑆴 𑆄𑆢𑆿 𑆖 𑆩𑆣𑇀𑆪𑆼 𑆠𑆶𑆨𑇀𑆪𑆁 𑆤𑆩𑆾𑇁𑆱𑇀𑆠𑆶 𑆠𑆼  𑇅
𑆍𑆠𑆠𑇀𑆱𑇀𑆠𑆶𑆠𑆴𑆥𑆢𑆁 𑆑𑆸𑆠𑇀𑆮𑆳 𑆠𑆡𑆼𑆢𑆁 𑆮𑆳𑆑𑇀𑆪𑆩𑆧𑇀𑆫𑆮𑆵𑆠𑇀 𑇆𑇒𑇑𑇆

नमोऽस्तु देवि आदौ च मध्ये तुभ्यं नमोऽस्तु ते  ।
एतत्स्तुतिपदं कृत्वा तथेदं वाक्यमब्रवीत् ॥२१॥

Namo'stu devi ādau ca madhye tubhyaṃ namo'stu te  |
Etatstutipadaṃ kṛtvā tathedaṃ vākyamabravīt || 21 ||

Hódolat (namaḥ…astu) Neked (te)! (csak) Neked (tubhyaṃ)! oh Devī (devi)! --minden állapot-- elején és közepén (ādau… ca… madhye)! Hódolat (namaḥ…astu) Neked (te)! Eme (etat) Dicshimnusz (stuti-padam) megalkotása után (kṛtvā), bemutatásra kerül (abravīt) e (idam) beszéd (vākyam) (Számodra) --ezt a Himnuszt létrehozván, megkezdtem beszédemet vagy kérdéseim sorozatát Hozzád--!  || 21 ||

𑇆𑆅𑆠𑆴 𑆯𑇀𑆫𑆵𑆑𑆳𑆬𑆵𑆑𑇀𑆫𑆩𑆑𑇀𑆫𑆩𑆱𑆢𑇀𑆨𑆳𑆮𑆼 𑆑𑆳𑆬𑆵𑆱𑇀𑆠𑆶𑆠𑆴𑆂𑇆

॥इति श्रीकालीक्रमक्रमसद्भावे कालीस्तुतिः॥

 || Iti śrīkālīkramakramasadbhāve kālīstutiḥ ||

 || Ez a (iti) Kālīkrama-hoz tartozó Tiszteletreméltó Kramasadbhāvaḥ-jából (śrī-kālī-krama-krama-sadbhāve) a Kālīstutiḥ (kālī-stutiḥ) ||

loading...