Mahānaya

Devīdhāmāṣṭikā

Nyolc versszak az Úrnő Hajlékáról

David Durvāsāḥ

𑆩𑆳𑆠𑆶𑆂 𑆑𑆳𑆬𑆥𑇀𑆫𑆥𑆳𑆠𑆳𑆫𑆷𑆞𑆳 𑆱𑇀𑆦𑆶𑆫𑆴𑆠𑆳𑆥𑇀𑆪𑆤𑆵𑆑𑆴𑆤𑆵  𑇅
𑆃𑆤𑇀𑆪𑆢𑆳 𑆖𑆑𑇀𑆰𑆶𑆰𑆳𑆁 𑆫𑆷𑆥𑆽𑆫𑆘𑆳𑆤𑆠𑆳𑆩𑆥𑆳𑆑𑆴𑆤𑆳𑆩𑇀 𑇆𑇑𑇆

मातुः कालप्रपातारूढा स्फुरिताप्यनीकिनी  ।
अन्यदा चक्षुषां रूपैरजानतामपाकिनाम् ॥१॥

Mātuḥ kālaprapātārūḍhā sphuritāpyanīkinī  |
Anyadā cakṣuṣāṃ rūpairajānatāmapākinām || 1 ||

Van az Égen (mātuḥ) egy Lótusz (anīkinī), mi az Idő ködében fakad (kāla-prapāta-ārūḍhā), villant (sphuritā) olykor (api…anyadā) sok alakban (rūpaiḥ) a szemnek (cakṣuṣām), de az látni (ajānatām) még balgatag (apākinām). || 1 ||

𑆑𑆳 𑆱𑇀𑆮𑆳𑆤𑇀𑆠𑆩𑆷𑆬𑆑𑆳𑆣𑆾 𑆮𑆳 𑆑𑇀𑆰𑆳𑆤𑇀𑆠𑆴𑆫𑇀𑆮𑇀𑆪𑆾𑆩𑇀𑆤𑆴 𑆥𑆫𑆵𑆟𑆱𑆳  𑇅
𑆃̄𑆢𑆿 𑆫𑆑𑇀𑆰𑇀𑆪𑆶𑆥𑆓𑆷𑆞𑆳 𑆥𑇀𑆫𑆩𑆠𑆴𑆓𑇀𑆫𑆳𑆲𑆱𑆩𑆶𑆢𑇀𑆓𑆠𑆳 𑇆𑇒𑇆

का स्वान्तमूलकाधो वा क्षान्तिर्व्योम्नि परीणसा  ।
अ̄दौ रक्ष्युपगूढा प्रमतिग्राहसमुद्गता ॥२॥

Kā svāntamūlakādho vā kṣāntirvyomni parīṇasā  |
Ādau rakṣyupagūḍhā pramatigrāhasamudgatā || 2 ||

Gyökeret vert e a szívben lent (kā…sva-anta-mūlakā…adhaḥ)? vagy (vā) az Égen (vyomni) vár (kṣāntiḥ) bőségtől dúzzadó (parīṇasā)? Kezdetben (ādau…tu) egy pártfogó volt, egy furcsa, rejtett emóció (rakṣī…upa-gūḍhā…pramati-grāha-sam-ut-gatā). || 2 ||

𑆫𑆫𑆳𑆘𑆽𑆮 𑆫𑆲𑆱𑇀𑆪𑆳𑆒𑇀𑆪𑆳𑆪𑆴𑆤𑆵𑆮 𑆧𑆲𑆶 𑆱𑆳𑆑𑇀𑆰𑆴𑆟𑆩𑇀  𑇅
𑆃𑆱𑇀𑆡𑆳 𑆱𑆳𑆱𑆷𑆖𑆪𑆤𑇀𑆩𑆼𑆬𑆫𑆷𑆥𑆼𑆟𑆳𑆓𑇀𑆫𑆼 𑆥𑆢𑆼𑆤 𑆠𑆶 𑇆𑇓𑇆

रराजैव रहस्याख्यायिनीव बहु साक्षिणम्  ।
अस्था सासूचयन्मेलरूपेणाग्रे पदेन तु ॥३॥

Rarājaiva rahasyākhyāyinīva bahu sākṣiṇam  |
Asthā sāsūcayanmelarūpeṇāgre padena tu || 3 ||

És űzött, hajtott egyre csak (sā…bahu), e fénylő (rarāja…eva) Titkot Suttogó (rahasya-ākhyāyinī…iva), s felfedte (asūcayat) egy nap (astha) szemem előtt (sākṣiṇam), hogy rég velem van (mela-rūpeṇa) egy Szó (padena…tu). || 3 ||

𑆣𑆷𑆫𑇀𑆰𑆢𑆳 𑆥𑇀𑆫𑆖𑆠𑆾𑆥𑆳𑆢𑆴𑆯𑇀𑆪𑆠𑆾𑆠𑇀𑆠𑆫𑆁 𑆢𑆸𑆯𑆱𑇀𑆠𑆡𑆳  𑇅
𑆍𑆠𑆠𑇀𑆱𑆠𑇀𑆪𑆩𑆯𑆑𑇀𑆠𑆳 𑆮𑆵𑆑𑇀𑆰𑆴𑆠𑆶𑆁 𑆧𑆾𑆣𑆳𑆪 𑆠𑆠𑇀𑆥𑆢𑆩𑇀 𑇆𑇔𑇆

धूर्षदा प्रचतोपादिश्यतोत्तरं दृशस्तथा  ।
एतत्सत्यमशक्ता वीक्षितुं बोधाय तत्पदम् ॥४॥

Dhūrṣadā pracatopādiśyatottaraṃ dṛśastathā  |
Etatsatyamaśaktā vīkṣituṃ bodhāya tatpadam || 4 ||

De e szemek (dṛśaḥ) tompák voltak (aśaktā), a Valóra (etat-satyam) vakok még (vīkṣitum). így (tathā) titkon (pracatā) okított (upādiśyata) Ő (dhūrṣadā): a Szó (tat-padam) egy Válasz (uttaram), s a cél, hogy megértsd (bodhāya). || 4 ||

𑆮𑆴𑆥𑆫𑆵𑆠𑆢𑆸𑆯𑆳𑆢𑇀𑆮𑆪𑇀𑆪𑆳 𑆤𑆓𑆾𑇁𑆫𑇀𑆡𑆵𑆪𑆁 𑆥𑇀𑆫𑆠𑆵𑆠𑆴𑆩𑆠𑇀  𑇅
𑆆𑆢𑆸𑆓𑆶𑆠𑇀𑆠𑆫𑆩𑆶𑆤𑇀𑆩𑆵𑆬𑆪𑆠𑇀𑆪𑆼𑆰𑆳 𑆬𑆴𑆒𑆴𑆠𑆼𑆰𑆶 𑆓𑆳𑆩𑇀 𑇆𑇕𑇆

विपरीतदृशाद्वय्या नगोऽर्थीयं प्रतीतिमत्  ।
ईदृगुत्तरमुन्मीलयत्येषा लिखितेषु गाम् ॥५॥

Viparītadṛśādvayyā nago'rthīyaṃ pratītimat  |
Īdṛguttaramunmīlayatyeṣā likhiteṣu gām || 5 ||

E szemek szántván tekercsek sorát (likhiteṣu), tudták (pratītimat): E (īdṛk) Válasz (uttaram) nem nekik szól (na-go-arthīyam), így (eṣā) újat nyitott Az. (unmīlayati) Egyet csupán (gām), hisz bennük párként csak ábránd honol (viparīta-dṛśā-dvayyā). || 5 ||

𑆩𑆠𑇀𑆮𑆳 𑆱𑆳𑆁𑆢𑆸𑆰𑇀𑆛𑆴𑆑𑆼𑆤 𑆬𑆴𑆒𑆴𑆠𑆳𑆤𑇀𑆪𑆼𑆠𑆼 𑆮𑆴𑆑𑆱𑇀𑆮𑆫𑆂  𑇅
𑆮𑆴𑆫𑆳𑆩𑆪𑆠𑆴 𑆖 𑆥𑇀𑆫𑆯𑇀𑆤𑆼𑆤𑆽𑆠𑆁 𑆥𑇀𑆫𑆠𑆴𑆨𑆢𑆸𑆰𑇀𑆛𑆪𑆼 𑇆𑇖𑇆

मत्वा सांदृष्टिकेन लिखितान्येते विकस्वरः  ।
विरामयति च प्रश्नेनैतं प्रतिभदृष्टये ॥६॥

Matvā sāṃdṛṣṭikena likhitānyete vikasvaraḥ  |
Virāmayati ca praśnenaitaṃ pratibhadṛṣṭaye || 6 ||

Látván (matvā) eme Egy (vikasvaraḥ) a (ete) Tekercseket (likhitāni), most a Kérdés (praśnena) is formát ölt (sāṃdṛṣṭikena), s elfeledé (virāmayati…ca) magát (etam), hogy lássa útját annak, ki Bölcs (pratibha-dṛṣṭaye). || 6 ||

𑆃𑆫𑇀𑆣𑆪𑆾𑆓𑆑𑆸𑆠𑆼 𑆱𑇀𑆮𑆽𑆫𑆁 𑆥𑆷𑆫𑇀𑆮𑆡𑆳𑆓𑆩𑇀𑆪𑆠𑆾𑆠𑇀𑆠𑆫𑆩𑇀  𑇅
𑆤𑆖𑆴𑆫𑆳𑆠𑇀𑆠𑆶 𑆑𑆡𑆾𑆢𑇀𑆫𑆴𑆑𑇀𑆠𑆼𑆠𑆂 𑆥𑇀𑆫𑆯𑇀𑆤𑆱𑆳𑆩𑆱𑆴𑆢𑇀𑆣𑆠𑆂 𑇆𑇗𑇆

अर्धयोगकृते स्वैरं पूर्वथागम्यतोत्तरम्  ।
नचिरात्तु कथोद्रिक्तेतः प्रश्नसामसिद्धतः ॥७॥

Ardhayogakṛte svairaṃ pūrvathāgamyatottaram  |
Nacirāttu kathodriktetaḥ praśnasāmasiddhataḥ || 7 ||

A Válasz (uttaram) volt az mi jött (āgamyata) előbb (pūrvatha), hogy párját ölelje át (svairam…ardha-yoga-kṛte). így a Kérdés (praśnaḥ) végül (nacirāt…tu…itaḥ) nyugtot lelt (sāma-siddhataḥ), s hagyta hátra (udriktā) e krónikát (kathā). || 7 ||

𑆢𑆪𑆴𑆠𑆳 𑆥𑇀𑆫𑆩𑆠𑆴𑆱𑇀𑆠𑆱𑇀𑆪 𑆯𑆴𑆮 𑆅𑆠𑆴 𑆮𑆖𑆾𑇁𑆩𑇀𑆧𑆶𑆘𑆂  𑇅
𑆍𑆰𑆼𑆫𑆲𑆁 𑆑 𑆍𑆮𑆼𑆠𑆴 𑆥𑇀𑆫𑆯𑇀𑆤𑆁 𑆠𑇀𑆮𑆩𑆤𑇀𑆠𑆫𑆾𑇁𑆩𑇀𑆧𑆫𑆼 𑇆𑇘𑇆

दयिता प्रमतिस्तस्य शिव इति वचोऽम्बुजः  ।
एषेरहं क एवेति प्रश्नं त्वमन्तरोऽम्बरे ॥८॥

Dayitā pramatistasya śiva iti vaco'mbujaḥ  |
Eṣerahaṃ ka eveti praśnaṃ tvamantaro'mbare || 8 ||

Óh! Benned (antaraḥ) a Lótusz (ambujaḥ), s a Szó (vacaḥ): ‘Śiva’ (śivaḥ…iti), s nem óv (pramatiḥ) más, mint Hitvesed (tasya…dayitā). Szól hát a Kérdés (praśnam): “Ki (kaḥ) vagyok én (aham…eva…iti)?”, mit az Égben (ambare) kell fürkészned (tvam…eṣeḥ). || 8 ||

𑇆𑆅𑆠𑆴 𑆢𑆮𑆴𑆢𑇀𑆢𑆶𑆫𑇀𑆮𑆳𑆱𑆂𑆑𑆸𑆠𑆳 𑆢𑆼𑆮𑆵𑆣𑆳𑆩𑆳𑆰𑇀𑆛𑆴𑆑𑆳 𑆱𑇀𑆠𑆶𑆠𑆴𑆂𑇆

॥इति दविद्दुर्वासःकृता देवीधामाष्टिका स्तुतिः॥

 || Iti daviddurvāsaḥkṛtā devīdhāmāṣṭikā stutiḥ ||

Eme (iti) dicshimnusz stutiḥ, melynek címe Devīdhāmāṣṭikā vagy ‘Nyolc versszak az Úrnő Hajlékáról’ (devī-dhāma-āṣṭikā), mit David Durvāsāḥ írt (teljes) (david-durvāsaḥ-kṛtā).

loading...