Mahānaya

Cidarṇavastotram

Fohász a Tudatosság Óceánjához

David Durvāsāḥ

𑆬𑆔𑇀𑆮𑆵 𑆥𑇀𑆫𑆳𑆑𑆸𑆠𑆨𑆳𑆰𑆪𑆳 𑆮𑆴𑆫𑆖𑆴𑆠𑆳 𑆪𑆷𑆫𑆾𑆥𑆒𑆟𑇀𑆝𑆱𑇀𑆪 𑆱𑆳
𑆱𑇀𑆠𑆾𑆠𑇀𑆫𑆁 𑆤𑆳𑆡 𑆖𑆴𑆢𑆫𑇀𑆟𑆮𑆳𑆨𑆴𑆥𑆜𑆴𑆠𑆁 𑆮𑇀𑆪𑆳𑆥𑇀𑆠𑆁 𑆑𑆸𑆠𑆴𑆂 𑆱𑆼𑆮𑆪𑆳  𑇅
𑆱𑇀𑆥𑆰𑇀𑆛𑆵𑆑𑆸𑆠𑇀𑆪 𑆥𑆢𑆳𑆫𑇀𑆡𑆨𑆳𑆤𑆶𑆲𑆸𑆢𑆪𑆁 𑆓𑆷𑆞𑆁 𑆠𑆮𑆳𑆤𑆶𑆓𑇀𑆫𑆲𑆼
𑆇𑆢𑇀𑆢𑆼𑆯𑆳𑆨𑆴𑆤𑆴𑆮𑆼𑆯𑆴𑆠𑆾’ 𑆲𑆩𑆴𑆲 𑆠𑆖𑇀𑆗𑆳𑆪𑆳𑆱𑇀𑆠𑆶 𑆮𑆳 𑆱𑆁𑆱𑇀𑆑𑆸𑆠𑆼𑇆

लघ्वी प्राकृतभाषया विरचिता यूरोपखण्डस्य सा
स्तोत्रं नाथ चिदर्णवाभिपठितं व्याप्तं कृतिः सेवया  ।
स्पष्टीकृत्य पदार्थभानुहृदयं गूढं तवानुग्रहे
उद्देशाभिनिवेशितो’ हमिह तच्छायास्तु वा संस्कृते॥

Laghvī prākṛtabhāṣayā viracitā yūropakhaṇḍasya sā
stotraṃ nātha cidarṇavābhipaṭhitaṃ vyāptaṃ kṛtiḥ sevayā  |
Spaṣṭīkṛtya padārthabhānuhṛdayaṃ gūḍhaṃ tavānugrahe
uddeśābhiniveśito’ hamiha tacchāyāstu vā saṃskṛte ||

Csak a hajnal csendje olyan, mint a Szemed kékje,
s arcod vonalának piroslón szép íve. || 1 ||

𑆤𑆴𑆯𑆳𑆤𑇀𑆠𑆩𑆿𑆤𑆩𑆳𑆠𑇀𑆫𑆁 𑆱𑇀𑆪𑆳𑆢𑇀𑆨𑆮𑆠𑆾 𑆤𑆼𑆠𑇀𑆫𑆤𑆽𑆬𑇀𑆪𑆮𑆠𑇀  𑇅
𑆫𑆷𑆥𑆫𑆼𑆒𑆳𑆮𑆢𑆼𑆮𑆁 𑆖 𑆩𑆶𑆒𑆱𑇀𑆪𑆳𑆬𑆾𑆲𑆴𑆠𑆳𑆩𑆸𑆠𑆳 𑇆𑇑𑇆

निशान्तमौनमात्रं स्याद्भवतो नेत्रनैल्यवत्  ।
रूपरेखावदेवं च मुखस्यालोहितामृता ॥१॥

Niśāntamaunamātraṃ syādbhavato netranailyavat  |
Rūparekhāvadevaṃ ca mukhasyālohitāmṛtā || 1 ||

Csak a hajnal csendje (niśā-anta-mauna-mātram) olyan, mint a Szemed kékje (bhavataḥ…netra-nailya-vat…syāt), s (evam...ca) arcod (mukhasya) vonalának (rūpa-rekhā-vat) piroslón (ālohitā) szép íve (amṛtā). || 1 ||

Ajkaid ha zárva, csend rügyét formáló;
nyílva, kaput mozgat és titokkal virágzó. || 2 ||

𑆩𑆿𑆤𑆥𑆬𑇀𑆬𑆮𑆫𑆷𑆥𑆿 𑆠𑆼 𑆪𑆢𑆽𑆮 𑆱𑆁𑆮𑆸𑆠𑆿𑆰𑇀𑆜𑆪𑆾𑆂  𑇅
𑆢𑇀𑆮𑆳𑆫𑆱𑇀𑆪𑆾𑆢𑇀𑆔𑆳𑆛𑆤𑆼 𑆠𑆠𑇀𑆫 𑆫𑆲𑆱𑇀𑆪𑆼𑆤𑆽𑆮 𑆥𑆶𑆰𑇀𑆥𑆴𑆠𑆿 𑇆𑇒𑇆

मौनपल्लवरूपौ ते यदैव संवृतौष्ठयोः  ।
द्वारस्योद्घाटने तत्र रहस्येनैव पुष्पितौ ॥२॥

Maunapallavarūpau te yadaiva saṃvṛtauṣṭhayoḥ  |
Dvārasyodghāṭane tatra rahasyenaiva puṣpitau || 2 ||

Ajkaid ha zárva (saṃvṛta-oṣṭhayoḥ…yadā…eva), csend rügyét formáló (mauna-pallava-rūpau…te); nyílva, kaput mozgat (dvārasya…udghāṭane…tatra) és titokkal (rahasyena…eva) virágzó (puṣpitau). || 2 ||

Magjából szavadnak, mely értő szívre lel,
az Élet fája sarjad, mi virágport lehel. || 3 ||

𑆠𑇀𑆮𑆤𑇀𑆩𑆶𑆒𑆱𑇀𑆪𑆽𑆮 𑆧𑆵𑆘𑆠𑆂 𑆥𑆠𑆴𑆠𑆳𑆠𑇀𑆱𑇀𑆪𑆳𑆤𑇀𑆩𑆲𑆳𑆩𑆠𑆼  𑇅
𑆖𑆴𑆢𑇀𑆢𑇀𑆫𑆶𑆩𑆂 𑆱𑇀𑆦𑆶𑆛𑇀𑆪𑆠𑆼 𑆱𑆾’𑆠𑇀𑆫 𑆮𑇀𑆫𑆘𑆼𑆢𑇀𑆪𑆂 𑆥𑆶𑆰𑇀𑆥𑆫𑆼𑆟𑆶𑆤𑆳 𑇆𑇓𑇆

त्वन्मुखस्यैव बीजतः पतितात्स्यान्महामते  ।
चिद्द्रुमः स्फुट्यते सो’त्र व्रजेद्यः पुष्परेणुना ॥३॥

Tvanmukhasyaiva bījataḥ patitātsyānmahāmate  |
Ciddrumaḥ sphuṭyate so’tra vrajedyaḥ puṣpareṇunā || 3 ||

Magjából (bījataḥ) szavadnak (tvat-mukhasya…eva), (mely) értő szívre (mahā-mateḥ) lel (patitāt…syāt), az (saḥ…atra) Élet fája (cit-drumaḥ) sarjad (sphuṭyate), mi (yaḥ) virágport (puṣpareṇunā) lehel (vrajet). || 3 ||

Tüze hamujával hintett néma homlokod tiszta,
mint az égbolt, amin nyugvó Nap ragyog. || 4 ||

𑆠𑆢𑆓𑇀𑆤𑆴𑆨𑆱𑇀𑆩𑆤𑆳 𑆱𑆴𑆑𑇀𑆠𑆁 𑆠𑇀𑆮𑆬𑇀𑆬𑆬𑆳𑆛𑆁 𑆤𑆴𑆫𑆶𑆠𑇀𑆠𑆫𑆩𑇀  𑇅
𑆯𑆶𑆢𑇀𑆣𑆩𑆩𑇀𑆧𑆫𑆮𑆢𑇀𑆪𑆱𑇀𑆩𑆴𑆤𑇀𑆨𑆳𑆱𑇀𑆑𑆫𑆳𑆱𑇀𑆠𑆩𑆪𑆂 𑆱𑇀𑆦𑆶𑆫𑆼𑆠𑇀 𑇆𑇔𑇆

तदग्निभस्मना सिक्तं त्वल्ललाटं निरुत्तरम्  ।
शुद्धमम्बरवद्यस्मिन्भास्करास्तमयः स्फुरेत् ॥४॥

Tadagnibhasmanā siktaṃ tvallalāṭaṃ niruttaram  |
Śuddhamambaravadyasminbhāskarāstamayaḥ sphuret || 4 ||

Tüze hamujával (tat-agni-bhasmanā) hintett (siktam) néma (niruttaram) homlokod (tvat-lalāṭam) tiszta (śuddham), mint az égbolt (ambara-vat), amin (yasmin) nyugvó nap (bhāskara-astamayaḥ) vacog (sphuret). || 4 ||

Hajad hogyha libben, abból ritmus tör elő,
de az elmúlt és a jövő tánca mindig esendő. || 5 ||

𑆑𑆼𑆯𑆱𑇀𑆠𑆳𑆟𑇀𑆝𑆮𑆴𑆠𑆱𑇀𑆠𑆱𑇀𑆩𑆳𑆠𑇀𑆱𑇀𑆥𑆤𑇀𑆢𑆤𑆁 𑆨𑆮𑆠𑆾 𑆪𑆢𑆳  𑇅
𑆥𑆿𑆫𑇀𑆮𑆳𑆥𑆫𑇀𑆪𑆱𑇀𑆪 𑆤𑆳𑆛𑇀𑆪𑆁 𑆠𑆶 𑆑𑇀𑆰𑆟𑆴𑆑𑆩𑆶𑆠𑇀𑆠𑆫𑆾𑆠𑇀𑆠𑆫𑆩𑇀 𑇆𑇕𑇆

केशस्ताण्डवितस्तस्मात्स्पन्दनं भवतो यदा  ।
पौर्वापर्यस्य नाट्यं तु क्षणिकमुत्तरोत्तरम् ॥५॥

Keśastāṇḍavitastasmātspandanaṃ bhavato yadā  |
Paurvāparyasya nāṭyaṃ tu kṣaṇikamuttarottaram || 5 ||

Hajad (bhavataḥ…keśaḥ) hogyha (yadā) libben (tāṇḍavitaḥ), abból (tasmāt) ritmus tör elő (spandanam), de (tu) az elmúlt és a jövő (paurvāparyasya) tánca (nāṭyam) mindig (uttarottaram) esendő (kṣaṇikam). || 5 ||

Engem belső táncra inkább...és a lélegzet vigyen,
mert nyugalomnak vizén, mondod: "Bölcsesség pihen… || 6 ||

𑆤𑆫𑇀𑆠𑆑𑆵𑆑𑆳𑆫𑆪𑆼𑆤𑇀𑆩𑆳𑆁 𑆱 𑆥𑇀𑆫𑆳𑆟𑆯𑇀𑆖 𑆮𑆫𑆩𑆤𑇀𑆠𑆫𑆩𑇀  𑇅
𑆯𑆳𑆤𑇀𑆠𑇀𑆪𑆩𑇀𑆧𑆶𑆤𑆴 𑆪𑆠𑆾’𑆥𑆴 𑆱𑇀𑆪𑆳𑆘𑇀𑆘𑇀𑆚𑆳𑆤𑆩𑆴𑆠𑇀𑆪𑆶𑆖𑇀𑆪𑆠𑆼 𑆠𑇀𑆮𑆪𑆳 𑇆𑇖𑇆

नर्तकीकारयेन्मां स प्राणश्च वरमन्तरम्  ।
शान्त्यम्बुनि यतो’पि स्याज्ज्ञानमित्युच्यते त्वया ॥६॥

Nartakīkārayenmāṃ sa prāṇaśca varamantaram  |
Śāntyambuni yato’pi syājjñānamityucyate tvayā || 6 ||

Engem (mām) belső (antaram) táncra (nartakī-kārayet) inkább (varam)...és (ca) a (saḥ) lélegzet vigyen (prāṇaḥ), mert (yataḥ…api) nyugalomnak vizén (śānti-ambuni), mondod (ucyate…tvayā): "Bölcsesség pihen (syāt…jñānam…iti)… || 6 ||

…Szeme annak Tüzem, ami némán hevít,
s így megérted majd mindazt, mit kétség nem tanít. || 7 ||

𑆩𑆢𑆓𑇀𑆤𑆴𑆱𑇀𑆠𑆱𑇀𑆪 𑆤𑆼𑆠𑇀𑆫𑆁 𑆠𑇀𑆮𑆳𑆁 𑆠𑆥𑇀𑆪𑆠𑆼 𑆪𑆼𑆤 𑆘𑆾𑆰𑆠𑆂  𑇅
𑆥𑆫𑆴𑆘𑇀𑆚𑆳𑆱𑇀𑆪𑆱𑆴 𑆱𑆫𑇀𑆮𑆁 𑆪𑆠𑇀𑆱𑆁𑆯𑆪𑆾 𑆤𑆽𑆮 𑆢𑆼𑆑𑇀𑆰𑇀𑆪𑆠𑆴 𑇆𑇗𑇆

मदग्निस्तस्य नेत्रं त्वां तप्यते येन जोषतः  ।
परिज्ञास्यसि सर्वं यत्संशयो नैव देक्ष्यति ॥७॥

Madagnistasya netraṃ tvāṃ tapyate yena joṣataḥ  |
Parijñāsyasi sarvaṃ yatsaṃśayo naiva dekṣyati || 7 ||

…Szeme (netram) annak (tasya) Tüzem (mad…agniḥ), ami (yena) némán (joṣataḥ) hevít (tvām…tapyate), s így megérted majd (parijñāsyasi) mindazt (sarvam), mit (yat) kétség (saṃśayaḥ) nem (na…eva) tanít (dekṣyati). || 7 ||

S látod már a falat, mi Tüzemben felhevül,
mely fal miatt hiszed, hogy köztünk különbség feszül. || 8 ||

𑆥𑆯𑇀𑆪𑆱𑆵𑆠𑇀𑆡𑆁 𑆥𑇀𑆫𑆠𑆴𑆰𑇀𑆛𑆩𑇀𑆨𑆁 𑆪𑆾 𑆩𑆢𑆓𑇀𑆤𑆼𑆂 𑆥𑇀𑆫𑆠𑆳𑆥𑆴𑆠𑆂  𑇅
𑆥𑇀𑆫𑆠𑆴𑆰𑇀𑆛𑆩𑇀𑆨𑆳𑆢𑇀𑆮𑆴𑆨𑆼𑆢𑆂 𑆱𑇀𑆪𑆳𑆢𑆳𑆮𑆪𑆾𑆫𑆴𑆠𑆴 𑆩𑆤𑇀𑆪𑆱𑆼 𑇆𑇘𑇆

पश्यसीत्थं प्रतिष्टम्भं यो मदग्नेः प्रतापितः  ।
प्रतिष्टम्भाद्विभेदः स्यादावयोरिति मन्यसे ॥८॥

Paśyasītthaṃ pratiṣṭambhaṃ yo madagneḥ pratāpitaḥ  |
Pratiṣṭambhādvibhedaḥ syādāvayoriti manyase || 8 ||

S (ittham) látod (paśyasi) már a falat (pratiṣṭambham), mi (yaḥ) Tüzemben (mad-agneḥ) felhevül (pratāpitaḥ), mely fal miatt (pratiṣṭambhāt) hiszed (iti…manyase), hogy köztünk (ādāvayoḥ) különbség feszül (vibhedaḥ…syāt). || 8 ||

Annak hevültéből pedig Nektárom fakad,
s annak illatától most omlani kezd falad." || 9 ||

𑆠𑆢𑆶𑆠𑇀𑆠𑆳𑆥𑆳𑆠𑇀𑆥𑆶𑆤𑆱𑇀𑆠𑆱𑇀𑆪𑆳𑆤𑇀𑆩𑆩𑆳𑆩𑆸𑆠𑆁 𑆖 𑆮𑆫𑇀𑆰𑆠𑆼  𑇅
𑆠𑆱𑇀𑆪𑆳𑆩𑆾𑆢𑆳𑆢𑆥𑆵𑆢𑆳𑆤𑆵𑆁 𑆠𑇀𑆮𑆠𑇀𑆥𑇀𑆫𑆠𑆴𑆰𑇀𑆛𑆩𑇀𑆨𑆥𑆳𑆠𑆤𑆩𑇀 𑇆𑇙𑇆

तदुत्तापात्पुनस्तस्यान्ममामृतं च वर्षते  ।
तस्यामोदादपीदानीं त्वत्प्रतिष्टम्भपातनम् ॥९॥

Taduttāpātpunastasyānmamāmṛtaṃ ca varṣate  |
Tasyāmodādapīdānīṃ tvatpratiṣṭambhapātanam || 9 ||

Annak hevültéből (tat…uttāpāt…tasyāt) pedig (punaḥ…ca) Nektárom (mama…amṛtam) fakad (varṣate), s (api) annak (tasya) illatától (āmodāt) most (idānīm) omlani kezd falad (tvat-pratiṣṭambha-pātanam)." || 9 ||

De ha a Nektár-itta falból egy nap csak Nektár marad?
Uram! Hová lesz a Szemed kékje, s hol libben hajad? || 10 ||

𑆱𑆶𑆣𑆳𑆱𑆴𑆑𑇀𑆠𑆮𑆴𑆫𑆾𑆣𑆳𑆠𑇀𑆱𑇀𑆪𑆳𑆤𑇀𑆩𑆣𑆷𑆖𑇀𑆗𑆴𑆰𑇀𑆛𑆁 𑆪𑆢𑆵𑆲 𑆠𑆶  𑇅
𑆤𑆼𑆠𑇀𑆫𑆤𑆽𑆬𑇀𑆪𑆁 𑆖 𑆑𑆶𑆠𑇀𑆫 𑆱𑇀𑆪𑆳𑆢𑇀𑆢𑆼𑆮 𑆠𑆠𑇀𑆑𑆼𑆯𑆠𑆳𑆟𑇀𑆝𑆮𑆂 𑇆𑇑𑇐𑇆

सुधासिक्तविरोधात्स्यान्मधूच्छिष्टं यदीह तु  ।
नेत्रनैल्यं च कुत्र स्याद्देव तत्केशताण्डवः ॥१०॥

Sudhāsiktavirodhātsyānmadhūcchiṣṭaṃ yadīha tu  |
Netranailyaṃ ca kutra syāddeva tatkeśatāṇḍavaḥ || 10 ||

De (tu) ha (yadi) a Nektár-itta falból (sudhā-sikta-virodhāt) egy nap (syāt…iha) csak Nektár (madhu) marad (ucchiṣṭaṃ)? Uram (deva)! Hová (kutra) lesz (syāt) a Szemed kékje (netra-nailyam), s (ca) hol libben hajad (tat-keśa-tāṇḍavaḥ)? || 10 ||

Hol nyílik az ajkad és kapuja hová hív?
És szavaidnak magjaihoz lesz-e talán szív? || 11 ||

𑆮𑆴𑆘𑆸𑆩𑇀𑆨𑆠𑆯𑇀𑆖 𑆑𑆶𑆠𑇀𑆫𑆿𑆰𑇀𑆜𑆿 𑆩𑆶𑆒𑆁 𑆩𑆳𑆩𑆶𑆥𑆑𑆫𑇀𑆰𑆠𑆴  𑇅
𑆩𑆠𑆴𑆱𑇀𑆠𑇀𑆮𑆤𑇀𑆩𑆶𑆒𑆧𑆵𑆘𑆳𑆤𑆳𑆁 𑆑𑆳 𑆩𑆤𑆳𑆑𑇀𑆥𑇀𑆫𑆨𑆮𑆴𑆰𑇀𑆪𑆠𑆴 𑇆𑇑𑇑𑇆

विजृम्भतश्च कुत्रौष्ठौ मुखं मामुपकर्षति  ।
मतिस्त्वन्मुखबीजानां का मनाक्प्रभविष्यति ॥११॥

Vijṛmbhataśca kutrauṣṭhau mukhaṃ māmupakarṣati  |
Matistvanmukhabījānāṃ kā manākprabhaviṣyati || 11 ||

Hol (kutra) nyílik (vijṛmbhataḥ) az ajkad (oṣṭhau) és (ca) kapuja (mukham) hová hív (mām…upakarṣati)? És szavaidnak magjaihoz (tvat-mukha-bījānām) lesz-e (kā…prabhaviṣyati) talán (manāk) szív (matiḥ)? || 11 ||

Milyen ritmus lesz az és milyen táncra kél?
Ha a múlott és a jövendő a csendben meg nem él? || 12 ||

𑆑𑆴𑆁 𑆱𑇀𑆥𑆤𑇀𑆢𑆤𑆁 𑆨𑆮𑆼𑆠𑇀𑆠𑆠𑇀𑆫 𑆑𑆁 𑆠𑆳𑆟𑇀𑆝𑆮𑆁 𑆖 𑆤𑆸𑆠𑇀𑆪𑆠𑆴  𑇅
𑆥𑆿𑆫𑇀𑆮𑆳𑆥𑆫𑇀𑆪𑆁 𑆤 𑆯𑆳𑆑𑇀𑆠𑆁 𑆖𑆼𑆤𑇀𑆩𑆿𑆤𑆴𑆠𑇀𑆮𑆼 𑆨𑆮𑆴𑆠𑆶𑆁 𑆱𑆢𑆳 𑇆𑇑𑇒𑇆

किं स्पन्दनं भवेत्तत्र कं ताण्डवं च नृत्यति  ।
पौर्वापर्यं न शाक्तं चेन्मौनित्वे भवितुं सदा ॥१२॥

Kiṃ spandanaṃ bhavettatra kaṃ tāṇḍavaṃ ca nṛtyati  |
Paurvāparyaṃ na śāktaṃ cenmaunitve bhavituṃ sadā || 12 ||

Milyen (kim) ritmus (spandanam) lesz (bhavet) az (tatra) és (ca) milyen (kam) táncra kél (tāṇḍavam…nṛtyati)? Ha (ced) a múlott és a jövendő (paurvāparyam) a csendben (maunitve) meg nem (na…sadā…śāktam) él (bhavitum)? || 12 ||

Arcod fénylő vonalának lassú íveit
festeni ki fogja, s pirosló színeit? || 13 ||

És szavaidat ki fogja majd papírra róni?
Ki fogja majd megérteni, s mindazt tovább szólni? || 14 ||

𑆠𑇀𑆮𑆢𑇀𑆮𑆑𑇀𑆠𑇀𑆫𑆫𑆷𑆥𑆫𑆼𑆒𑆳𑆁 𑆠𑆳𑆩𑆶𑆘𑇀𑆙𑇀𑆮𑆬𑆳𑆁 𑆖 𑆮𑆴𑆬𑆩𑇀𑆧𑆴𑆠𑆳𑆩𑇀  𑇅
𑆄𑆬𑆾𑆲𑆴𑆠𑆳𑆁𑆯𑇀𑆖 𑆠𑆱𑇀𑆪𑆳𑆱𑇀𑆠𑆶 𑆮𑆫𑇀𑆟𑆳𑆤𑇀𑆑𑆯𑇀𑆖 𑆫𑆴𑆫𑆕𑇀𑆑𑇀𑆰𑇀𑆪𑆠𑆴 𑇆𑇑𑇓𑇆

𑆠𑆮 𑆯𑆧𑇀𑆢𑆳𑆁𑆯𑇀𑆖 𑆑𑆱𑇀𑆠𑆠𑇀𑆫 𑆬𑆼𑆒𑇀𑆪𑆥𑆠𑇀𑆫𑆼 𑆬𑆴𑆒𑆴𑆰𑇀𑆪𑆠𑆴  𑇅
𑆑𑆱𑇀𑆠𑆳𑆤𑇀𑆧𑆶𑆨𑆾𑆠𑇀𑆱𑇀𑆪𑆠𑆼’𑆥𑇀𑆪𑆼𑆮 𑆱𑆫𑇀𑆮𑆳𑆁𑆯𑇀𑆖 𑆠𑆳𑆤𑇀𑆮𑆢𑆴𑆯𑇀𑆪𑆠𑆴 𑇆𑇑𑇔𑇆

त्वद्वक्त्ररूपरेखां तामुज्झ्वलां च विलम्बिताम्  ।
आलोहितांश्च तस्यास्तु वर्णान्कश्च रिरङ्क्ष्यति ॥१३॥

तव शब्दांश्च कस्तत्र लेख्यपत्रे लिखिष्यति  ।
कस्तान्बुभोत्स्यते’प्येव सर्वांश्च तान्वदिश्यति ॥१४॥

Tvadvaktrarūparekhāṃ tāmujjhvalāṃ ca vilambitām  |
Ālohitāṃśca tasyāstu varṇānkaśca riraṅkṣyati || 13 ||

Tava śabdāṃśca kastatra lekhyapatre likhiṣyati  |
Kastānbubhotsyate’pyeva sarvāṃśca tānvadiśyati || 14 ||

Arcod fénylő vonalának lassú íveit (tvat-vaktra-rūpa-rekhām…ujjhvalām…ca…tām…vilambitām) festeni (riraṅkṣyati) ki fogja (kaḥ), s (ca) pirosló (tasyāḥ…ālohitān) színeit (varṇān)? || 13 ||

És (ca) szavaidat (tava…śabdān) ki (kaḥ) fogja majd (tatra) papírra (lekhya-patre) róni (likhiṣyati)? Ki (kaḥ) fogja majd megérteni (bubhotsyate…api…eva), s (ca) mindazt (sarvān…tān…tān) tovább szólni (vadiśyati)? || 14 ||

Ki fogja majd nem érteni intelmeid sorát?
Kihez szólsz majd nyugtatón, ha nem érti az okát? || 15 ||

𑆇𑆥𑆢𑆼𑆯𑆑𑇀𑆫𑆩𑆳𑆤𑇀𑆤𑆽𑆮 𑆨𑆾𑆠𑇀𑆱𑇀𑆪𑆠𑆼 𑆠𑆱𑇀𑆪 𑆑𑆂 𑆑𑆡𑆩𑇀  𑇅
𑆑𑆱𑇀𑆩𑆽 𑆠𑆢𑇀𑆣𑆼𑆠𑇀𑆮𑆬𑆧𑇀𑆣𑆳𑆪 𑆠𑆾𑆰𑆟𑆼𑆤 𑆬𑆥𑆴𑆰𑇀𑆪𑆱𑆴 𑇆𑇑𑇕𑇆

उपदेशक्रमान्नैव भोत्स्यते तस्य कः कथम्  ।
कस्मै तद्धेत्वलब्धाय तोषणेन लपिष्यसि ॥१५॥

Upadeśakramānnaiva bhotsyate tasya kaḥ katham  |
Kasmai taddhetvalabdhāya toṣaṇena lapiṣyasi || 15 ||

Ki (kaḥ…katham) fogja majd nem (na…eva) érteni (bhotsyate) intelmeid sorát (tasya…upadeśa-kramān)? Kihez (kasmai) szólsz majd (lapiṣyasi) nyugtatón (toṣaṇena), ha nem érti az okát (tat-hetu-alabdhāya)? || 15 ||

Magának kétségből titkon ki fog falat húzni?
Kinek fog a Szemed kékje hajnalként ragyogni? || 16 ||

𑆯𑆕𑇀𑆑𑆳𑆩𑆪𑆁 𑆥𑇀𑆫𑆠𑆴𑆰𑇀𑆛𑆩𑇀𑆨𑆁 𑆱𑇀𑆮𑆳𑆪 𑆑𑆫𑆴𑆯𑇀𑆪𑆠𑆼 𑆓𑆶𑆲𑆳  𑇅
𑆑𑆂 𑆑𑆱𑇀𑆩𑆽 𑆤𑆼𑆠𑇀𑆫𑆤𑆽𑆬𑇀𑆪𑆁 𑆠𑆼 𑆤𑆴𑆯𑆳𑆤𑇀𑆠𑆼𑆤𑆽𑆮 𑆨𑆳𑆱𑇀𑆪𑆠𑆴 𑇆𑇑𑇖𑇆

शङ्कामयं प्रतिष्टम्भं स्वाय करिश्यते गुहा  ।
कः कस्मै नेत्रनैल्यं ते निशान्तेनैव भास्यति ॥१६॥

Śaṅkāmayaṃ pratiṣṭambhaṃ svāya kariśyate guhā  |
Kaḥ kasmai netranailyaṃ te niśāntenaiva bhāsyati || 16 ||

Magának (svāya) kétségből (śaṅkā-mayam) titkon (guhā) ki (kaḥ) fog falat (pratiṣṭambham) húzni (kariśyate)? Kinek (kasmai) fog a Szemed kékje (netra-nailyam…te) hajnalként (niśa-antena…eva) ragyogni (bhāsyati)? || 16 ||

S annak csendjét ki fogja majd énekednek hívni?
S dallamával ki akar majd ébren részegülni? || 17 ||

𑆠𑆤𑇀𑆩𑆿𑆤𑆁 𑆖𑆳𑆥𑆴 𑆓𑆵𑆠𑆳𑆁 𑆠𑆼 𑆑𑆂 𑆒𑆼𑆬𑆩𑆮𑆨𑆾𑆠𑇀𑆱𑇀𑆪𑆠𑆼  𑇅
𑆠𑆠𑇀𑆱𑇀𑆮𑆫𑆾𑆤𑇀𑆩𑆠𑇀𑆠 𑆅𑆠𑇀𑆡𑆁 𑆑𑆂 𑆥𑇀𑆫𑆧𑆾𑆣𑆼’𑆥𑆴 𑆧𑆶𑆨𑆷𑆰𑆴𑆠𑆶𑆩𑇀 𑇆𑇑𑇗𑇆

तन्मौनं चापि गीतां ते कः खेलमवभोत्स्यते  ।
तत्स्वरोन्मत्त इत्थं कः प्रबोधे’पि बुभूषितुम् ॥१७॥

Tanmaunaṃ cāpi gītāṃ te kaḥ khelamavabhotsyate  |
Tatsvaronmatta itthaṃ kaḥ prabodhe’pi bubhūṣitum || 17 ||

S (ca…api) annak csendjét (tat-maunam) ki (kaḥ) fogja majd énekednek (gītām…te) hívni (avabhotsyate…khelam)? S (api) dallamával (tat-svara-unmattaḥ) ki (kaḥ) akar majd ébren (prabodhe) részegülni (bubhūṣitum)? || 17 ||

S kinek fogod homlokát az Életednek fája…
…hamujával hinteni? és némaságra vágyva… || 18 ||

…ki fogja majd nevedet az ajkaira venni?
S dalolván azt buzgón végül önmagaként tudni? || 19 ||

𑆱𑆼𑆑𑇀𑆰𑇀𑆪𑆠𑆵𑆲 𑆬𑆬𑆳𑆛𑆁 𑆖 𑆑𑆱𑇀𑆪 𑆖𑆴𑆢𑇀𑆢𑇀𑆫𑆶𑆩𑆨𑆱𑇀𑆩𑆤𑆳  𑇅
𑆱𑇀𑆮𑆿𑆰𑇀𑆜𑆳𑆨𑇀𑆪𑆳𑆁 𑆨𑆮𑆠𑆾 𑆤𑆳𑆩 𑆑𑆾 𑆩𑆿𑆤𑆳𑆫𑇀𑆡𑆵 𑆓𑇀𑆫𑆲𑆴𑆰𑇀𑆪𑆠𑆴 𑇆𑇑𑇘𑇆

𑆓𑆵𑆠𑇀𑆮𑆳 𑆪𑆯𑇀𑆖 𑆥𑇀𑆫𑆪𑆠𑇀𑆤𑆼𑆤 𑆨𑆮𑆤𑇀𑆠𑆁 𑆥𑆫𑆠𑆂 𑆑𑆴𑆬  𑇅
𑆨𑆮𑆤𑇀𑆠𑆁 𑆠𑆠𑇀𑆫 𑆑𑆾’𑆥𑆴 𑆱𑇀𑆪𑆳𑆠𑇀𑆱𑇀𑆮𑆨𑆳𑆮𑆁 𑆠𑆠𑇀𑆥𑇀𑆫𑆨𑆾𑆠𑇀𑆱𑇀𑆪𑆠𑆴 𑇆𑇑𑇙𑇆

सेक्ष्यतीह ललाटं च कस्य चिद्द्रुमभस्मना  ।
स्वौष्ठाभ्यां भवतो नाम को मौनार्थी ग्रहिष्यति ॥१८॥

गीत्वा यश्च प्रयत्नेन भवन्तं परतः किल  ।
भवन्तं तत्र को’पि स्यात्स्वभावं तत्प्रभोत्स्यति ॥१९॥

Sekṣyatīha lalāṭaṃ ca kasya ciddrumabhasmanā  |
Svauṣṭhābhyāṃ bhavato nāma ko maunārthī grahiṣyati || 18 ||

Gītvā yaśca prayatnena bhavantaṃ parataḥ kila  |
Bhavantaṃ tatra ko’pi syātsvabhāvaṃ tatprabhotsyati || 19 ||

S (ca) kinek (kasya) fogod homlokát (lalāṭam) az Életednek fája…
…hamujával (cit-druma-bhasmanā) hinteni (sekṣyati…iha)? és némaságra vágyva… (mauna-arthī)… || 18 ||

…ki (kaḥ…yaḥ…kaḥ…api) fogja majd nevedet (bhavataḥ…nāma) az ajkaira (svauṣṭhābhyām) venni (grahiṣyati)? S (ca) dalolván (gītvā) azt (bhavanta) buzgón (prayatnena) végül (syāt…parataḥ…kila…tatra) önmagaként (bhavantam…sva-bhāvam…tat) tudni (prabhotsyati)? || 19 ||

Ki fogja megérteni, hogy nincsen Te meg én?
Ha Nektárod hullámzik csak az Élet Tengerén? || 20 ||

𑆱𑆩𑇀𑆧𑆾𑆣𑆴𑆰𑇀𑆪𑆠𑆴 𑆑𑆱𑇀𑆠𑇀𑆮𑆁 𑆖 𑆩𑆢𑇀𑆫𑆷𑆥𑆩𑆴𑆠𑆴 𑆮𑆴𑆥𑇀𑆬𑆮𑆩𑇀  𑇅
𑆠𑆫𑆕𑇀𑆓𑆴𑆠𑆾 𑆪𑆢𑆳 𑆠𑆱𑇀𑆪 𑆖𑆴𑆢𑆫𑇀𑆟𑆮𑆼 𑆱𑆶𑆣𑆳𑆫𑆱𑆂 𑇆𑇒𑇐𑇆

सम्बोधिष्यति कस्त्वं च मद्रूपमिति विप्लवम्  ।
तरङ्गितो यदा तस्य चिदर्णवे सुधारसः ॥२०॥

Sambodhiṣyati kastvaṃ ca madrūpamiti viplavam  |
Taraṅgito yadā tasya cidarṇave sudhārasaḥ || 20 ||

Ki (kaḥ) fogja megérteni (sambodhiṣyati), hogy nincsen (viplavam) Te (tvam) meg (ca) én (madrūpam)? Ha (yadā) Nektárod (tasya…sudhārasaḥ) hullámzik (taraṅgitaḥ) csak az Élet Tengerén (cit-arṇave)? || 20 ||

loading...