Mahānaya

Bhairavastavaḥ

Himnusz Bhairava-nak

Abhinavaguptaḥ

𑆮𑇀𑆪𑆳𑆥𑇀𑆠𑆖𑆫𑆳𑆖𑆫𑆨𑆳𑆮𑆮𑆴𑆯𑆼𑆰𑆁
𑆖𑆴𑆤𑇀𑆩𑆪𑆩𑆼𑆑𑆩𑆤𑆤𑇀𑆠𑆩𑆤𑆳𑆢𑆴𑆩𑇀  𑇅
𑆨𑆽𑆫𑆮𑆤𑆳𑆡𑆩𑆤𑆳𑆡𑆯𑆫𑆟𑇀𑆪𑆁
𑆠𑇀𑆮𑆤𑇀𑆩𑆪𑆖𑆴𑆠𑇀𑆠𑆠𑆪𑆳 𑆲𑆸𑆢𑆴 𑆮𑆤𑇀𑆢𑆼 𑇆𑇑𑇆

व्याप्तचराचरभावविशेषं
चिन्मयमेकमनन्तमनादिम्  ।
भैरवनाथमनाथशरण्यं
त्वन्मयचित्ततया हृदि वन्दे ॥१॥

Vyāptacarācarabhāvaviśeṣaṃ
cinmayamekamanantamanādim  |
Bhairavanāthamanāthaśaraṇyaṃ
tvanmayacittatayā hṛdi vande || 1 ||

Dicsőítem (vande) az Úr Bhairava-t (bhairava-nātham), (Aki) Menedéke minden szenvedőnek --szó szerint a gyámoltalanoknak, kiknek nincs ura vagy védelmezője-- (anātha-śaraṇyam), (Aki) Az Egyetlen (ekam) kezdet (anādim) (és) vég nélküli (anantam) Tudatosság (cit-mayam), (és ami) áthatja a világ létezőit --szó szerint mozgót és mozdulatlant, azaz szubjektumot és objektumot-- (vyāpta-cara-acara-bhāva-viśeṣam). (Dicsőítelek Téged) Szívemben (hṛdi) az elmémmel, (ami) Belőled való (tvat-maya-cittatayā). || 1 ||

𑆠𑇀𑆮𑆤𑇀𑆩𑆪𑆩𑆼𑆠𑆢𑆯𑆼𑆰𑆩𑆴𑆢𑆳𑆤𑆵𑆁
𑆨𑆳𑆠𑆴 𑆩𑆩 𑆠𑇀𑆮𑆢𑆤𑆶𑆓𑇀𑆫𑆲𑆯𑆑𑇀𑆠𑇀𑆪𑆳  𑇅
𑆠𑇀𑆮𑆁 𑆖 𑆩𑆲𑆼𑆯 𑆱𑆢𑆽𑆮 𑆩𑆩𑆳𑆠𑇀𑆩𑆳
𑆱𑇀𑆮𑆳𑆠𑇀𑆩𑆩𑆪𑆁 𑆩𑆩 𑆠𑆼𑆤 𑆱𑆩𑆱𑇀𑆠𑆩𑇀 𑇆𑇒𑇆

त्वन्मयमेतदशेषमिदानीं
भाति मम त्वदनुग्रहशक्त्या  ।
त्वं च महेश सदैव ममात्मा
स्वात्ममयं मम तेन समस्तम् ॥२॥

Tvanmayametadaśeṣamidānīṃ
bhāti mama tvadanugrahaśaktyā  |
Tvaṃ ca maheśa sadaiva mamātmā
svātmamayaṃ mama tena samastam || 2 ||

Kegyelmed Erején keresztül (tvat-anugraha-śaktyā), ez (etat) az egész (világ) (aśeṣam) most (idānīm) úgy jelenik meg (bhāti) számomra (mama) (, mint) ami Belőled való (tvat-mayam). És (ca) …Óh Maheśa! Örökké (sadā…eva) Te Vagy (tvam) (Valódi) Énem (mama…ātmā) (, mert) az Énemet (mama…svātmā-mayam) Te (tena) töltöd ki teljesen (samastam). || 2 ||

𑆱𑇀𑆮𑆳𑆠𑇀𑆩𑆤𑆴 𑆮𑆴𑆯𑇀𑆮𑆓𑆠𑆼 𑆠𑇀𑆮𑆪𑆴 𑆤𑆳𑆡𑆼
𑆠𑆼𑆤 𑆤 𑆱𑆁𑆱𑆸𑆠𑆴𑆨𑆵𑆠𑆴𑆑𑆡𑆳𑆱𑇀𑆠𑆴  𑇅
𑆱𑆠𑇀𑆱𑇀𑆮𑆥𑆴 𑆢𑆶𑆫𑇀𑆣𑆫𑆢𑆶𑆂𑆒𑆮𑆴𑆩𑆾𑆲-
𑆠𑇀𑆫𑆳𑆱𑆮𑆴𑆣𑆳𑆪𑆴𑆰𑆶 𑆑𑆫𑇀𑆩𑆓𑆟𑆼𑆰𑆶 𑇆𑇓𑇆

स्वात्मनि विश्वगते त्वयि नाथे
तेन न संसृतिभीतिकथास्ति  ।
सत्स्वपि दुर्धरदुःखविमोह-
त्रासविधायिषु कर्मगणेषु ॥३॥

Svātmani viśvagate tvayi nāthe
tena na saṃsṛtibhītikathāsti  |
Satsvapi durdharaduḥkhavimoha-
trāsavidhāyiṣu karmagaṇeṣu || 3 ||

Saját Énemben (sva-ātmani), (ami) átjárja az univerzumot (viśvagate), (lévén) az Te Magad Vagy (tvayi) óh Uram (nāthe)!, így (tena) fel sem (na) merül (asti) a világi létezés félelme --szó szerint nincs kérdés vagy értekezés bennem ezzel kapcsolatban-- (saṃsṛti-bhīti-kathā), ami a ‘karma’ (pusztító) seregeivel (karma-gaṇeṣu) kapcsolatos (satsu-api), (melyek) illúzióból származó rettegést és visszatarthatatlan szenvedést generálnak (durdhara-duḥkha-vimoha-trāsa-vidhāyiṣu). || 3 ||

𑆃𑆤𑇀𑆠𑆑 𑆩𑆳𑆁 𑆥𑇀𑆫𑆠𑆴 𑆩𑆳 𑆢𑆸𑆯𑆩𑆼𑆤𑆳𑆁
𑆑𑇀𑆫𑆾𑆣𑆑𑆫𑆳𑆬𑆠𑆩𑆳𑆁 𑆮𑆴𑆤𑆴𑆣𑆼𑆲𑆴  𑇅
𑆯𑆕𑇀𑆑𑆫𑆱𑆼𑆮𑆤𑆖𑆴𑆤𑇀𑆠𑆤𑆣𑆵𑆫𑆾
𑆨𑆵𑆰𑆟𑆨𑆽𑆫𑆮𑆯𑆑𑇀𑆠𑆴𑆩𑆪𑆾 𑇁𑆱𑇀𑆩𑆴 𑇆𑇔𑇆

अन्तक मां प्रति मा दृशमेनां
क्रोधकरालतमां विनिधेहि  ।
शङ्करसेवनचिन्तनधीरो
भीषणभैरवशक्तिमयो ऽस्मि ॥४॥

Antaka māṃ prati mā dṛśamenāṃ
krodhakarālatamāṃ vinidhehi  |
Śaṅkarasevanacintanadhīro
bhīṣaṇabhairavaśaktimayo 'smi || 4 ||

Oh Halál Ura (antaka)! Ne (mā) vesd (vinidhehi) rám (mām) újra (prati) mérges és iszonyúan félelmetes (krodha-karāla-tamām) tekinteted (dṛśam…enām), mert szüntelen Śaṅkara szolgálatában merülök el --vagyis megszilárdult bennem Śaṅkara szolgálata-- (śaṅkara-sevana-cintana-dhīraḥ) (és) egy vagyok Bhairava rettenetes Erőivel (bhīṣaṇa-bhairava-śakti-mayaḥ…asmi)! || 4 ||

𑆅𑆠𑇀𑆡𑆁 𑆇𑆥𑆾𑆞𑆨𑆮𑆤𑇀𑆩𑆪𑆱𑆁𑆮𑆴𑆢𑇀
𑆢𑆵𑆣𑆴𑆠𑆴𑆢𑆳𑆫𑆴𑆠𑆨𑆷𑆫𑆴𑆠𑆩𑆴𑆱𑇀𑆫𑆂  𑇅
𑆩𑆸𑆠𑇀𑆪𑆶𑆪𑆩𑆳𑆤𑇀𑆠𑆑𑆑𑆫𑇀𑆩𑆥𑆴𑆯𑆳𑆖𑆽𑆫𑇀
𑆤𑆳𑆡 𑆤𑆩𑆾 𑇁𑆱𑇀𑆠𑆶 𑆤 𑆘𑆳𑆠𑆶 𑆧𑆴𑆨𑆼𑆩𑆴 𑇆𑇕𑇆

इत्थं उपोढभवन्मयसंविद्
दीधितिदारितभूरितमिस्रः  ।
मृत्युयमान्तककर्मपिशाचैर्
नाथ नमो ऽस्तु न जातु बिभेमि ॥५॥

Itthaṃ upoḍhabhavanmayasaṃvid
dīdhitidāritabhūritamisraḥ  |
Mṛtyuyamāntakakarmapiśācair
nātha namo 'stu na jātu bibhemi || 5 ||

Így (ittham), a (tudatlanság) nagy sötétségét széttépte a Tudatosság Ragyogása, (ami oly) közel került (hozzám, hiszen) az Belőled való (upa-uḍha-bhavan-maya-saṃvit-dīdhiti-dārita-bhūri-tamisraḥ)! Soha többé nem félek (na…jātu…bibhemi) a karma démonaitól, Yama-tól, a Halál urától, (de még magától) a haláltól sem (mṛtyu-yama-antaka-karma-piśācaiḥ)! Oh Uram (nātha)! Dicsőség Legyen Neked (astu…namaḥ)! || 5 ||

𑆥𑇀𑆫𑆾𑆢𑆴𑆠𑆱𑆠𑇀𑆪𑆮𑆴𑆧𑆾𑆣𑆩𑆫𑆵𑆖𑆴-
𑆥𑇀𑆫𑆼𑆑𑇀𑆰𑆴𑆠𑆮𑆴𑆯𑇀𑆮𑆥𑆢𑆳𑆫𑇀𑆡𑆱𑆠𑆠𑇀𑆠𑇀𑆮𑆂  𑇅
𑆨𑆳𑆮𑆥𑆫𑆳𑆩𑆸𑆠𑆤𑆴𑆫𑇀𑆨𑆫𑆥𑆷𑆫𑇀𑆟𑆼
𑆠𑇀𑆮𑆪𑇀𑆪𑆲𑆩𑆳𑆠𑇀𑆩𑆤𑆴 𑆤𑆴𑆫𑇀𑆮𑆸𑆠𑆴𑆩𑆼𑆩𑆴 𑇆𑇖𑇆

प्रोदितसत्यविबोधमरीचि-
प्रेक्षितविश्वपदार्थसतत्त्वः  ।
भावपरामृतनिर्भरपूर्णे
त्वय्यहमात्मनि निर्वृतिमेमि ॥६॥

Proditasatyavibodhamarīci-
prekṣitaviśvapadārthasatattvaḥ  |
Bhāvaparāmṛtanirbharapūrṇe
tvayyahamātmani nirvṛtimemi || 6 ||

A világ dolgainak (valódi) Természete (csupán) a már említett Igazság éber tapasztalásának Sugarai által (ismerhető meg) (pra-udita-satya-vibodha-marīci-prekṣita-viśva-pada-artha-satattvaḥ) Benned (tvayi), így elérem (emi) a teljes Megnyugvást (Benned) (nirvṛtim), (Ki) telve Vagy a megnyilvánulás Legfőbb Nektárjával (bhāva-para-amṛta-nirbhara-pūrṇe), (hisz Te Vagy) az Én Esszenciája (aham-ātmani). || 6 ||

𑆩𑆳𑆤𑆱𑆓𑆾𑆖𑆫𑆩𑆼𑆠𑆴 𑆪𑆢𑆽𑆮
𑆑𑇀𑆬𑆼𑆯𑆢𑆯𑆳 𑇁𑆠𑆤𑆶𑆠𑆳𑆥𑆮𑆴𑆣𑆳𑆠𑇀𑆫𑆵  𑇅
𑆤𑆳𑆡 𑆠𑆢𑆽𑆮 𑆩𑆩 𑆠𑇀𑆮𑆢𑆨𑆼𑆢-
𑆱𑇀𑆠𑆾𑆠𑇀𑆫𑆥𑆫𑆳𑆩𑆸𑆠𑆮𑆸𑆰𑇀𑆛𑆴𑆫𑆶𑆢𑆼𑆠𑆴 𑇆𑇗𑇆

मानसगोचरमेति यदैव
क्लेशदशा ऽतनुतापविधात्री  ।
नाथ तदैव मम त्वदभेद-
स्तोत्रपरामृतवृष्टिरुदेति ॥७॥

Mānasagocarameti yadaiva
kleśadaśā 'tanutāpavidhātrī  |
Nātha tadaiva mama tvadabheda-
stotraparāmṛtavṛṣṭirudeti || 7 ||

Amikor (yadā…eva…tadā…eva) elmémet (mānasa-gocaram) elönti (eti) a bánat áradó tüze (kleśa-daśā-atanutāpa-vidhātrī), oh Uram (nātha)! Dualitástól mentes (Természeted) Dicsőítésének Legfőbb Nektárja Zuhatagként (tvat-abheda-stotra-parāmṛta-vṛṣṭiḥ) indul el bennem (mama). || 7 ||

𑆯𑆕𑇀𑆑𑆫 𑆱𑆠𑇀𑆪𑆩𑆴𑆢𑆁 𑆮𑇀𑆫𑆠𑆢𑆳𑆤-
𑆱𑇀𑆤𑆳𑆤𑆠𑆥𑆾 𑆨𑆮𑆠𑆳𑆥𑆮𑆴𑆢𑆳𑆫𑆴  𑇅
𑆠𑆳𑆮𑆑𑆯𑆳𑆱𑇀𑆠𑇀𑆫𑆥𑆫𑆳𑆩𑆸𑆠𑆖𑆴𑆤𑇀𑆠𑆳
𑆱𑇀𑆪𑆤𑇀𑆢𑆠𑆴 𑆖𑆼𑆠𑆱𑆴 𑆤𑆴𑆫𑇀𑆮𑆸𑆠𑆴𑆣𑆳𑆫𑆳𑆩𑇀 𑇆𑇘𑇆

शङ्कर सत्यमिदं व्रतदान-
स्नानतपो भवतापविदारि  ।
तावकशास्त्रपरामृतचिन्ता
स्यन्दति चेतसि निर्वृतिधाराम् ॥८॥

Śaṅkara satyamidaṃ vratadāna-
snānatapo bhavatāpavidāri  |
Tāvakaśāstraparāmṛtacintā
syandati cetasi nirvṛtidhārām || 8 ||

Oh Śaṅkara (śaṅkara)! Igaz (satyam…idam), hogy a szolgálat, adakozás, fürdés és aszkézis (vrata-dāna-snāna-tapaḥ) elpusztítja a (limitált) létezés gyötrelmét (bhava-tāpa-vidāri), (de csupán) a gondolata a Te Parancsod vagy Tanításod Legfőbb Nektárjának (tāvaka-śāstra-parāmṛta-cintā) a Gyönyör Zuhatagát indítja el (syandati) Szívemben --vagyis intellektusomban-- (cetasi). || 8 ||

𑆤𑆸𑆠𑇀𑆪𑆠𑆴 𑆓𑆳𑆪𑆠𑆴 𑆲𑆸𑆰𑇀𑆪𑆠𑆴 𑆓𑆳𑆞𑆁
𑆱𑆁𑆮𑆴𑆢𑆴𑆪𑆁 𑆩𑆩 𑆨𑆽𑆫𑆮𑆤𑆳𑆡  𑇅
𑆠𑇀𑆮𑆳𑆁 𑆥𑇀𑆫𑆴𑆪𑆩𑆳𑆥𑇀𑆪 𑆱𑆶𑆢𑆫𑇀𑆯𑆤𑆩𑆼𑆑𑆁
𑆢𑆶𑆫𑇀𑆬𑆨𑆩𑆤𑇀𑆪𑆘𑆤𑆽𑆂 𑆱𑆩𑆪𑆘𑇀𑆚𑆩𑇀 𑇆𑇙𑇆

नृत्यति गायति हृष्यति गाढं
संविदियं मम भैरवनाथ  ।
त्वां प्रियमाप्य सुदर्शनमेकं
दुर्लभमन्यजनैः समयज्ञम् ॥९॥

Nṛtyati gāyati hṛṣyati gāḍhaṃ
saṃvidiyaṃ mama bhairavanātha  |
Tvāṃ priyamāpya sudarśanamekaṃ
durlabhamanyajanaiḥ samayajñam || 9 ||

Oh Úr Bhairava (bhairava-nātha)! Tudatosságom (saṃvit…iyam) táncol (nṛtyati), énekel (gāyati) és rendíthetetlenül (gāḍham) ujjong (hṛṣyati), miután elért (āpya) Téged (tvām), Egyetlen (ekam) Kedvesét (priyam), (és) az Azonosság Áldozata (sama-yajñam), mit másoknak (anya-janaiḥ) oly nehéz elérni (durlabham), oly könnyűvé válik --szó szerint az Áldozat szép lesz-- (sudarśanam). || 9 ||

𑆮𑆱𑆶𑆫𑆱𑆥𑆿𑆰𑆼 𑆑𑆸𑆰𑇀𑆟𑆢𑆯𑆩𑇀𑆪𑆳𑆩𑇀
𑆃𑆨𑆴𑆤𑆮𑆓𑆶𑆥𑇀𑆠𑆂 𑆱𑇀𑆠𑆮𑆩𑆴𑆩𑆩𑆑𑆫𑆾𑆠𑇀  𑇅
𑆪𑆼𑆤 𑆮𑆴𑆨𑆶𑆫𑇀𑆨𑆮𑆩𑆫𑆶𑆱𑆤𑇀𑆠𑆳𑆥𑆁
𑆯𑆩𑆪𑆠𑆴 𑆙𑆛𑆴𑆠𑆴 𑆘𑆤𑆱𑇀𑆪 𑆢𑆪𑆳𑆬𑆶𑆂𑇆

वसुरसपौषे कृष्णदशम्याम्
अभिनवगुप्तः स्तवमिममकरोत्  ।
येन विभुर्भवमरुसन्तापं
शमयति झटिति जनस्य दयालुः॥

Vasurasapauṣe kṛṣṇadaśamyām
abhinavaguptaḥ stavamimamakarot  |
Yena vibhurbhavamarusantāpaṃ
śamayati jhaṭiti janasya dayāluḥ ||

Ez (imam) egy Dicshimnusz (stavam), amit (yām) Abhinavagupta (abhinavaguptaḥ) írt (akarot) 68-ban Pauṣa hónap tizedik napján fogyóhold idején (vasurasa-pauṣe…kṛṣṇa-daśam), mely által (yena) a Könyörületes (dayāluḥ) Úr (vibhuḥ) azonnal (jhaṭiti) lehűti (śamayati) a világi létezés sivatagának perzselő tüzét (bhava-maru-santāpam) abban, (aki azt olvassa) (janasya).

𑇆𑆱𑆩𑆳𑆥𑇀𑆠𑆁 𑆱𑇀𑆠𑆮𑆩𑆴𑆢𑆩𑆨𑆴𑆤𑆮𑆳𑆒𑇀𑆪𑆁 𑆥𑆢𑇀𑆪𑆤𑆮𑆑𑆩𑇀𑇆

॥समाप्तं स्तवमिदमभिनवाख्यं पद्यनवकम्॥

 || Samāptaṃ stavamidamabhinavākhyaṃ padyanavakam ||

Eme (idam) Dicshimnusz (stavam), hogy elmondja e mindig friss (abhinava-ākhyam) kilenc verset (padya-navakam), immár teljes (samāptam).

loading...