Mahānaya

Mahārthamañjarī

A Legfőbb Valóság Virágba borulása

Maheśvarānandaḥ

𑆃𑆡 𑆩𑆲𑆳𑆫𑇀𑆡𑆩𑆚𑇀𑆘𑆫𑆵

अथ महार्थमञ्जरी

atha mahārthamañjarī

Kezdődjék a Mahārthamañjarī azaz A Legfőbb Valóság Virágba borulása ||

𑆤𑆠𑇀𑆮𑆳 𑆤𑆴𑆠𑇀𑆪𑆯𑆶𑆢𑇀𑆣𑆿 𑆓𑆶𑆫𑆾𑆯𑇀𑆖𑆫𑆟𑆿 𑆩𑆲𑆳𑆥𑇀𑆫𑆑𑆳𑆯𑆱𑇀𑆪  𑇅
𑆓𑇀𑆫𑆡𑇀𑆤𑆳𑆠𑆴 𑆩𑆲𑆳𑆫𑇀𑆡𑆩𑆚𑇀𑆘𑆫𑆵𑆩𑆴𑆩𑆳𑆁 𑆱𑆶𑆫𑆨𑆴𑆁 𑆩𑆲𑆼𑆯𑇀𑆮𑆫𑆳𑆤𑆤𑇀𑆢𑆂 𑇆𑇑𑇆

नत्वा नित्यशुद्धौ गुरोश्चरणौ महाप्रकाशस्य  ।
ग्रथ्नाति महार्थमञ्जरीमिमां सुरभिं महेश्वरानन्दः ॥१॥

natvā nityaśuddhau guroścaraṇau mahāprakāśasya  |
grathnāti mahārthamañjarīmimāṃ surabhiṃ maheśvarānandaḥ || 1 ||

Dicsőítvén Mahāprakāśa Guru Örökkön Tiszta Lótusz lábait, Maheśvarānanda --a szerző-- megkezdi eme Mahārthamañjarī-nak avagy A Legfőbb Valóság Virágba borulásának nevezett Nektár kifejtését. || 1 ||

𑆮𑆫𑇀𑆣𑆠𑆳 𑆩𑆲𑆳𑆥𑇀𑆫𑆑𑆳𑆯𑆾 𑆮𑆴𑆩𑆫𑇀𑆯𑆮𑆴𑆱𑇀𑆦𑆶𑆫𑆴𑆠𑆤𑆴𑆯𑇀𑆗𑆬𑆾𑆢𑇀𑆢𑇀𑆪𑆾𑆠𑆂  𑇅
𑆱𑆁𑆘𑇀𑆚𑆳𑆮𑆴𑆯𑆼𑆰𑆤𑆴𑆫𑇀𑆟𑆪𑆩𑆳𑆠𑇀𑆫𑆥𑇀𑆫𑆮𑆸𑆠𑇀𑆠𑆳𑆤𑆴 𑆪𑆠𑇀𑆫 𑆯𑆳𑆱𑇀𑆠𑇀𑆫𑆳𑆟𑆴 𑇆𑇒𑇆

वर्धता महाप्रकाशो विमर्शविस्फुरितनिश्छलोद्द्योतः  ।
संज्ञाविशेषनिर्णयमात्रप्रवृत्तानि यत्र शास्त्राणि ॥२॥

vardhatā mahāprakāśo vimarśavisphuritaniśchaloddyotaḥ  |
saṃjñāviśeṣanirṇayamātrapravṛttāni yatra śāstrāṇi || 2 ||

Mahāprakāśaḥ avagy a Legfőbb Fény fokozatosan Éberségtől lüktető Megingathatatlan Megvilágosodássá válik, melyben a Szövegek szerepe pusztán a Tudás különböző nézőpontokból történő megvizsgálása. || 2 ||

𑆄𑆠𑇀𑆩𑆳 𑆒𑆬𑆶 𑆮𑆴𑆯𑇀𑆮𑆩𑆷𑆬𑆁 𑆠𑆠𑇀𑆫 𑆥𑇀𑆫𑆩𑆳𑆟𑆁 𑆤 𑆑𑆾𑇁𑆥𑇀𑆪𑆫𑇀𑆡𑆪𑆠𑆼  𑇅
𑆑𑆱𑇀𑆪 𑆮𑆳 𑆨𑆮𑆠𑆴 𑆥𑆴𑆥𑆳𑆱𑆳 𑆓𑆕𑇀𑆓𑆳𑆱𑇀𑆫𑆾𑆠𑆱𑆴 𑆤𑆴𑆩𑆓𑇀𑆤𑆱𑇀𑆪 𑇆𑇓𑇆

आत्मा खलु विश्वमूलं तत्र प्रमाणं न कोऽप्यर्थयते  ।
कस्य वा भवति पिपासा गङ्गास्रोतसि निमग्नस्य ॥३॥

ātmā khalu viśvamūlaṃ tatra pramāṇaṃ na ko'pyarthayate  |
kasya vā bhavati pipāsā gaṅgāsrotasi nimagnasya || 3 ||

Az Én valóban a világ Forrása és senki sem kér erre bizonyítékot. Ki maradhatna szomjas, midőn a Gaṅgā áramlataiba merül? || 3 ||

𑆪𑆁 𑆘𑆳𑆤𑆤𑇀𑆠𑆴 𑆘𑆝𑆳 𑆃𑆥𑆴 𑆘𑆬𑆲𑆳𑆫𑇀𑆪𑆾𑇁𑆥𑆴 𑆪𑆁 𑆮𑆴𑆘𑆳𑆤𑆤𑇀𑆠𑆴  𑇅
𑆪𑆱𑇀𑆪𑆽𑆮 𑆤𑆩𑆱𑇀𑆑𑆳𑆫𑆂 𑆱 𑆑𑆱𑇀𑆪 𑆱𑇀𑆦𑆶𑆛𑆾 𑆤 𑆨𑆮𑆠𑆴 𑆑𑆶𑆬𑆤𑆳𑆡𑆂 𑇆𑇔𑇆

यं जानन्ति जडा अपि जलहार्योऽपि यं विजानन्ति  ।
यस्यैव नमस्कारः स कस्य स्फुटो न भवति कुलनाथः ॥४॥

yaṃ jānanti jaḍā api jalahāryo'pi yaṃ vijānanti  |
yasyaiva namaskāraḥ sa kasya sphuṭo na bhavati kulanāthaḥ || 4 ||

Ki számára ne ragyogna tisztán A Legfőbb Létező, Kulanātha, a Kula avagy az egész világ Ura, Kit a tudatlan lények és még a vízhordók is ismernek, és Akit ők kizárólagosan Dicsőítenek? || 4 ||

𑆃𑆮𑆖𑇀𑆗𑆴𑆤𑇀𑆤𑆁 𑆥𑇀𑆫𑆠𑇀𑆪𑆑𑇀𑆰𑆩𑆮𑆖𑇀𑆗𑆴𑆤𑇀𑆤𑆁 𑆠𑆤𑇀𑆩𑆶𑆒𑆁 𑆖𑆳𑆤𑆶𑆩𑆳𑆤𑆩𑇀  𑇅
𑆄𑆓𑆩𑆢𑆵𑆥𑆳𑆬𑆾𑆑𑆱𑇀𑆠𑆱𑇀𑆪 𑆥𑇀𑆫𑆑𑆳𑆯𑆪𑆠𑆴 𑆑𑆴𑆩𑆥𑆴 𑆩𑆳𑆲𑆳𑆠𑇀𑆩𑇀𑆪𑆩𑇀 𑇆𑇕𑇆

अवच्छिन्नं प्रत्यक्षमवच्छिन्नं तन्मुखं चानुमानम्  ।
आगमदीपालोकस्तस्य प्रकाशयति किमपि माहात्म्यम् ॥५॥

avacchinnaṃ pratyakṣamavacchinnaṃ tanmukhaṃ cānumānam  |
āgamadīpālokastasya prakāśayati kimapi māhātmyam || 5 ||

A közvetlen tapasztalás limitált, és a következtetés úgyszint, mivel az előbbivel --tapasztalással-- kezdődik. De Kulanātha Hatalmassága valamiképp feltárul az Āgama-k avagy a Kinyilatkoztatott Szövegek Fénye által. || 5 ||

𑆪𑆼𑆰𑆳𑆁 𑆤𑆴𑆫𑆶𑆥𑆟𑆵𑆪𑆾 𑆮𑇀𑆪𑆠𑆴𑆫𑆴𑆑𑇀𑆠𑆂 𑆑𑆾𑇁𑆥𑇀𑆪𑆳𑆠𑇀𑆩𑆤𑆾 𑆨𑆳𑆮𑆂  𑇅
𑆄𑆠𑇀𑆩𑆮𑆴𑆩𑆶𑆒𑆳𑆤𑆳𑆁 𑆠𑆼𑆰𑆳𑆩𑆣𑆴𑆑𑆳𑆫𑆴𑆮𑆴𑆨𑆳𑆓𑆮𑆴𑆨𑇀𑆫𑆩𑆾 𑆨𑆮𑆠𑆶 𑇆𑇖𑇆

येषां निरुपणीयो व्यतिरिक्तः कोऽप्यात्मनो भावः  ।
आत्मविमुखानां तेषामधिकारिविभागविभ्रमो भवतु ॥६॥

yeṣāṃ nirupaṇīyo vyatiriktaḥ ko'pyātmano bhāvaḥ  |
ātmavimukhānāṃ teṣāmadhikārivibhāgavibhramo bhavatu || 6 ||

Legyen zavarodottság az Úr különböző nevei kapcsán azok számára kik, elfordulván az Éntől, úgy vélik, hogy az Én valósága valamiképp különbözik tőlük. || 6 ||

𑆪𑆠𑇀𑆫 𑆫𑆶𑆖𑆴𑆱𑇀𑆠𑆠𑇀𑆫 𑆮𑆴𑆣𑆴𑆫𑇀𑆪𑆠𑇀𑆫𑆼𑆪𑆁 𑆤𑆳𑆱𑇀𑆠𑆴 𑆠𑆠𑇀𑆫 𑆖 𑆤𑆴𑆰𑆼𑆣𑆂  𑇅
𑆅𑆠𑇀𑆪𑆱𑇀𑆩𑆳𑆑𑆁 𑆮𑆴𑆮𑆼𑆑𑆾 𑆲𑆸𑆢𑆪𑆥𑆫𑆴𑆱𑇀𑆥𑆤𑇀𑆢𑆩𑆳𑆠𑇀𑆫𑆯𑆳𑆱𑇀𑆠𑇀𑆫𑆳𑆟𑆳𑆩𑇀 𑇆𑇗𑇆

यत्र रुचिस्तत्र विधिर्यत्रेयं नास्ति तत्र च निषेधः  ।
इत्यस्माकं विवेको हृदयपरिस्पन्दमात्रशास्त्राणाम् ॥७॥

yatra rucistatra vidhiryatreyaṃ nāsti tatra ca niṣedhaḥ  |
ityasmākaṃ viveko hṛdayaparispandamātraśāstrāṇām || 7 ||

Ahol Fény, ott megnyilvánulás, hol nincs Fény, ott nincs megnyilvánulás. Mi így értelmezzük a Tudatosság Szívének Lüktetésével foglalkozó szövegeket. || 7 ||

𑆥𑆫𑇀𑆪𑆳𑆬𑆾𑆖𑆤𑆮𑆴𑆩𑆶𑆒𑆼 𑆮𑆱𑇀𑆠𑆶𑆱𑇀𑆮𑆨𑆳𑆮𑆱𑇀𑆪𑆳𑆠𑇀𑆩𑆤𑆾 𑆲𑆸𑆢𑆪𑆼  𑇅
𑆯𑆕𑇀𑆑𑆳𑆮𑆴𑆰𑆮𑆼𑆓𑆼𑆤𑆼𑆮 𑆱𑆁𑆱𑆳𑆫𑆨𑆪𑆼𑆤 𑆩𑆶𑆲𑇀𑆪𑆠𑆴 𑆬𑆾𑆑𑆂 𑇆𑇘𑇆

पर्यालोचनविमुखे वस्तुस्वभावस्यात्मनो हृदये  ।
शङ्काविषवेगेनेव संसारभयेन मुह्यति लोकः ॥८॥

paryālocanavimukhe vastusvabhāvasyātmano hṛdaye  |
śaṅkāviṣavegeneva saṃsārabhayena muhyati lokaḥ || 8 ||

Ki nem kutatja teljes szívvel --intellektusával-- Énjét avagy a Valóság Esszenciális Természetét, az egy megzavarodott világi ember, ki fél a saṃsāra-tól, mely oly akár a kétségek mérge általi nyugtalanság. || 8 ||

𑆩𑆳𑆟𑆴𑆑𑇀𑆪𑆥𑇀𑆫𑆮𑆼𑆑 𑆅𑆮 𑆤𑆴𑆖𑆾𑆬𑆴𑆠𑆾 𑆤𑆴𑆘𑆩𑆪𑆷𑆒𑆬𑆼𑆒𑆪𑆳  𑇅
𑆥𑇀𑆫𑆠𑆴𑆨𑆳𑆠𑆴 𑆬𑆿𑆑𑆴𑆑𑆳𑆤𑆳𑆩𑆠𑇀𑆪𑆤𑇀𑆠𑆱𑇀𑆦𑆶𑆛𑆾𑇁𑆥𑇀𑆪𑆱𑇀𑆦𑆶𑆛 𑆄𑆠𑇀𑆩𑆳 𑇆𑇙𑇆

माणिक्यप्रवेक इव निचोलितो निजमयूखलेखया  ।
प्रतिभाति लौकिकानामत्यन्तस्फुटोऽप्यस्फुट आत्मा ॥९॥

māṇikyapraveka iva nicolito nijamayūkhalekhayā  |
pratibhāti laukikānāmatyantasphuṭo'pyasphuṭa ātmā || 9 ||

Midőn fedetlen, a legbecsesebb drágakő saját fénysugarának köszönhetően tündököl, akárcsak az Én, mely bár mindig tisztán ragyog, mégis amikor elfedett, haloványan sejlik a világi emberek számára. || 9 ||

𑆈𑆫𑇀𑆣𑇀𑆮𑆾 𑆘𑇀𑆮𑆬𑆠𑆴 𑆥𑇀𑆫𑆑𑆳𑆯𑆾 𑆬𑆾𑆑𑆳𑆬𑆾𑆑𑆱𑇀𑆪 𑆩𑆕𑇀𑆓𑆬𑆥𑇀𑆫𑆢𑆵𑆥𑆂  𑇅
𑆮𑆴𑆩𑆫𑇀𑆯𑆢𑆯𑆳𑆩𑆶𑆒𑆼𑆤 𑆢𑆲𑇀𑆪𑆠𑆼 𑆩𑆬𑆳𑆬𑆴𑆠𑆽𑆬𑆤𑆴𑆰𑇀𑆪𑆤𑇀𑆢𑆂 𑇆𑇑𑇐𑇆

ऊर्ध्वो ज्वलति प्रकाशो लोकालोकस्य मङ्गलप्रदीपः  ।
विमर्शदशामुखेन दह्यते मलालितैलनिष्यन्दः ॥१०॥

ūrdhvo jvalati prakāśo lokālokasya maṅgalapradīpaḥ  |
vimarśadaśāmukhena dahyate malālitailaniṣyandaḥ || 10 ||

Az Én Fénye minden más fényt meghaladván ragyog fel, akárcsak egy áldásos lámpa, mely Önébersége által feltárja azt ami van, és azt is, ami nincs --létet és nem-létet--. Felragyog, akárcsak a lámpa kanócát átitató cseppnyi olaj, midőn meggyújtják. || 10 ||

Jegyzetek:

Egy lámpa akkor vet fényt bármire, mikor olaja ég. Hasonlóképp, az Én, mely bár oly akár a legfőbb fényforrás, mindenre fényt vet Ébersége által. || 10 ||

𑆱𑆤𑇀 𑆲𑆸𑆢𑆪𑆥𑇀𑆫𑆑𑆳𑆯𑆾 𑆨𑆮𑆤𑆱𑇀𑆪 𑆑𑇀𑆫𑆴𑆪𑆳𑆪𑆳𑆁 𑆨𑆮𑆠𑆴 𑆑𑆫𑇀𑆠𑆳  𑇅
𑆱𑆽𑆮 𑆑𑇀𑆫𑆴𑆪𑆳 𑆮𑆴𑆩𑆫𑇀𑆯𑆂 𑆱𑇀𑆮𑆱𑇀𑆡𑆳 𑆑𑇀𑆰𑆶𑆨𑆴𑆠𑆳 𑆖 𑆮𑆴𑆯𑇀𑆮𑆮𑆴𑆱𑇀𑆠𑆳𑆫𑆂 𑇆𑇑𑇑𑇆

सन् हृदयप्रकाशो भवनस्य क्रियायां भवति कर्ता  ।
सैव क्रिया विमर्शः स्वस्था क्षुभिता च विश्वविस्तारः ॥११॥

san hṛdayaprakāśo bhavanasya kriyāyāṃ bhavati kartā  |
saiva kriyā vimarśaḥ svasthā kṣubhitā ca viśvavistāraḥ || 11 ||

A Tudatosság Szívének Fénye a Valódi Lét, és Az a Cselekvőként létezik a világi aktivitás során. Ilyen Aktivitás az Énben nyugvó Éberség, mely mozgásba hozza a világ kiterjedését. || 11 ||

𑆥𑆸𑆡𑇀𑆮𑆵𑆥𑆫𑆩𑆯𑆴𑆮𑆪𑆾𑆂 𑆥𑇀𑆫𑆠𑇀𑆪𑆳𑆲𑆳𑆫𑆼 𑆥𑇀𑆫𑆑𑆳𑆯𑆥𑆫𑆩𑆳𑆫𑇀𑆡𑆼  𑇅
𑆪𑆾𑇁𑆤𑇀𑆪𑆾𑆤𑇀𑆪𑆮𑆴𑆯𑆼𑆰𑆂 𑆱 𑆍𑆮 𑆲𑆸𑆢𑆪𑆱𑇀𑆪 𑆮𑆴𑆩𑆫𑇀𑆯𑆾𑆤𑇀𑆩𑆼𑆰𑆂 𑇆𑇑𑇒𑇆

पृथ्वीपरमशिवयोः प्रत्याहारे प्रकाशपरमार्थे  ।
योऽन्योन्यविशेषः स एव हृदयस्य विमर्शोन्मेषः ॥१२॥

pṛthvīparamaśivayoḥ pratyāhāre prakāśaparamārthe  |
yo'nyonyaviśeṣaḥ sa eva hṛdayasya vimarśonmeṣaḥ || 12 ||

Midőn a Létezés Fényének Legfőbb Valósága, azaz Śiva és a föld elem eggyé válik, a Szív Ébersége Kibontakozik. Az az Éberség, amely máskülönben a legalsó és legfelső elemek kölcsönös megkülönböztetéseként jelenik meg. || 12  ||

𑆠𑆡𑆳 𑆠𑆡𑆳 𑆢𑆸𑆯𑇀𑆪𑆩𑆳𑆤𑆳𑆤𑆳𑆁 𑆯𑆑𑇀𑆠𑆴𑆱𑆲𑆱𑇀𑆫𑆳𑆟𑆳𑆩𑆼𑆑𑆱𑆁𑆔𑆛𑇀𑆛𑆂  𑇅
𑆤𑆴𑆘𑆲𑆸𑆢𑆪𑆾𑆢𑇀𑆪𑆩𑆫𑆷𑆥𑆾 𑆨𑆮𑆠𑆴 𑆯𑆴𑆮𑆾 𑆤𑆳𑆩 𑆥𑆫𑆩𑆱𑇀𑆮𑆖𑇀𑆗𑆤𑇀𑆢𑆂 𑇆𑇑𑇓𑇆

तथा तथा दृश्यमानानां शक्तिसहस्राणामेकसंघट्टः  ।
निजहृदयोद्यमरूपो भवति शिवो नाम परमस्वच्छन्दः ॥१३॥

tathā tathā dṛśyamānānāṃ śaktisahasrāṇāmekasaṃghaṭṭaḥ  |
nijahṛdayodyamarūpo bhavati śivo nāma paramasvacchandaḥ || 13 ||

Következésképp, az ezernyi látható erő Kizárólagos Egyesítése az egyén Szívének Feltárulása. Ennélfogva ez az Egyesítés mint Legfőbb Szabadság ragyog, mely nem más, mint Śiva. Śiva maga a Szabadság, Erőinek Egyesítése formájában. || 13 ||

𑆱 𑆍𑆮 𑆮𑆴𑆯𑇀𑆮𑆩𑆼𑆰𑆴𑆠𑆶𑆁 𑆘𑇀𑆚𑆳𑆠𑆶𑆁 𑆑𑆫𑇀𑆠𑆶𑆁 𑆖𑆾𑆤𑇀𑆩𑆶𑆒𑆾 𑆨𑆮𑆤𑇀  𑇅
𑆯𑆑𑇀𑆠𑆴𑆱𑇀𑆮𑆨𑆳𑆮𑆂 𑆑𑆡𑆴𑆠𑆾 𑆲𑆸𑆢𑆪𑆠𑇀𑆫𑆴𑆑𑆾𑆟𑆩𑆣𑆶𑆩𑆳𑆁𑆱𑆬𑆾𑆬𑇀𑆬𑆳𑆱𑆂 𑇆𑇑𑇔𑇆

स एव विश्वमेषितुं ज्ञातुं कर्तुं चोन्मुखो भवन्  ।
शक्तिस्वभावः कथितो हृदयत्रिकोणमधुमांसलोल्लासः ॥१४॥

sa eva viśvameṣituṃ jñātuṃ kartuṃ conmukho bhavan  |
śaktisvabhāvaḥ kathito hṛdayatrikoṇamadhumāṃsalollāsaḥ || 14 ||

Śakti állapotának kizárólag azt a Létezőt nevezzük, ki vágyja a világ teremtését és ismeretét, midőn a Szív Trigónuma --szubjektum, kogníció és objektum-- Nektárjának Erővel telt Kiáradásaként jelenik meg. || 14  ||

𑆘𑇀𑆚𑆳𑆤𑆁 𑆑𑇀𑆫𑆴𑆪𑆼𑆠𑆴 𑆢𑇀𑆮𑆪𑆾𑆫𑆥𑆴 𑆥𑇀𑆫𑆡𑆩𑆾𑆤𑇀𑆩𑆼𑆰𑆼 𑆱𑆢𑆳𑆯𑆴𑆮𑆾 𑆢𑆼𑆮𑆂  𑇅
𑆢𑇀𑆮𑆴𑆠𑆵𑆪𑆳𑆪𑆳 𑆇𑆬𑇀𑆬𑆼𑆒𑆼 𑆢𑇀𑆮𑆴𑆠𑆵𑆪𑆂 𑆱 𑆨𑆮𑆠𑆵𑆯𑇀𑆮𑆫𑆾 𑆤𑆳𑆩 𑇆𑇑𑇕𑇆

ज्ञानं क्रियेति द्वयोरपि प्रथमोन्मेषे सदाशिवो देवः  ।
द्वितीयाया उल्लेखे द्वितीयः स भवतीश्वरो नाम ॥१५॥

jñānaṃ kriyeti dvayorapi prathamonmeṣe sadāśivo devaḥ  |
dvitīyāyā ullekhe dvitīyaḥ sa bhavatīśvaro nāma || 15 ||

A Tudás és a Cselekvés párosának Kezdeti Kibontakozásakor az Úr Sadāśiva. A második megnyilvánulásakor a Cselekvés Īśvara-ként létezik. || 15 ||

𑆘𑇀𑆚𑆳𑆠𑆳 𑆱 𑆄𑆠𑇀𑆩𑆳 𑆘𑇀𑆚𑆼𑆪𑆱𑇀𑆮𑆨𑆳𑆮𑆯𑇀𑆖 𑆬𑆾𑆑𑆮𑇀𑆪𑆮𑆲𑆳𑆫𑆂  𑇅
𑆍𑆑𑆫𑆱𑆳𑆁 𑆱𑆁𑆱𑆸𑆰𑇀𑆛𑆴 𑆪𑆠𑇀𑆫 𑆓𑆠𑆿 𑆱𑆳 𑆒𑆬𑆶 𑆤𑆴𑆱𑇀𑆠𑆶𑆰𑆳 𑆮𑆴𑆢𑇀𑆪𑆳 𑇆𑇑𑇖𑇆

ज्ञाता स आत्मा ज्ञेयस्वभावश्च लोकव्यवहारः  ।
एकरसां संसृष्टि यत्र गतौ सा खलु निस्तुषा विद्या ॥१६॥

jñātā sa ātmā jñeyasvabhāvaśca lokavyavahāraḥ  |
ekarasāṃ saṃsṛṣṭi yatra gatau sā khalu nistuṣā vidyā || 16 ||

Az Én a Tapasztaló, és a tapasztalt állapota a világi lét. Ahol a kettő egy ízként --amikor a Tapasztaló és a tapasztalt nem különböző-- együttjár, azt Tiszta Tudásnak nevezzük. || 16 ||

𑆍𑆑𑆫𑆱𑆼 𑆱𑇀𑆮𑆨𑆳𑆮𑆼 𑆇𑆢𑇀𑆨𑆳𑆮𑆪𑆤𑇀𑆠𑆵 𑆮𑆴𑆑𑆬𑇀𑆥𑆯𑆴𑆬𑇀𑆥𑆳𑆤𑆴  𑇅
𑆩𑆳𑆪𑆼𑆠𑆴 𑆬𑆾𑆑𑆥𑆠𑆼𑆂 𑆥𑆫𑆩𑆱𑇀𑆮𑆠𑆤𑇀𑆠𑇀𑆫𑆱𑇀𑆪 𑆩𑆾𑆲𑆤𑆵 𑆯𑆑𑇀𑆠𑆴𑆂 𑇆𑇑𑇗𑇆

एकरसे स्वभावे उद्भावयन्ती विकल्पशिल्पानि  ।
मायेति लोकपतेः परमस्वतन्त्रस्य मोहनी शक्तिः ॥१७॥

ekarase svabhāve udbhāvayantī vikalpaśilpāni  |
māyeti lokapateḥ paramasvatantrasya mohanī śaktiḥ || 17 ||

A gondolatok változatos megnyilvánulása az egyén Esszenciális Természetében ered, melynek íze egy --egy ízű avagy mindenki számára azonos, azaz az összes ellentétpár egységéből áll--. Māyā a világ Ura Legfőbb Szabadságának megtévesztő ereje. || 17 ||

𑆱𑆫𑇀𑆮𑆑𑆫𑆂 𑆱𑆫𑇀𑆮𑆘𑇀𑆚𑆂 𑆥𑆷𑆫𑇀𑆟𑆾 𑆤𑆴𑆠𑇀𑆪𑆾𑇁𑆱𑆁𑆑𑆶𑆖𑆯𑇀𑆖  𑇅
𑆮𑆴𑆥𑆫𑆵𑆠 𑆅𑆮 𑆩𑆲𑆼𑆯𑆾 𑆪𑆳𑆨𑆴𑆱𑇀𑆠𑆳 𑆨𑆮𑆤𑇀𑆠𑆴 𑆥𑆚𑇀𑆖𑆯𑆑𑇀𑆠𑆪𑆂 𑇆𑇑𑇘𑇆

सर्वकरः सर्वज्ञः पूर्णो नित्योऽसंकुचश्च  ।
विपरीत इव महेशो याभिस्ता भवन्ति पञ्चशक्तयः ॥१८॥

sarvakaraḥ sarvajñaḥ pūrṇo nityo'saṃkucaśca  |
viparīta iva maheśo yābhistā bhavanti pañcaśaktayaḥ || 18 ||

Maheśa, a Hatalmas Úr Mindenható, Mindentudó, Teljes, Végtelen és Korlátlan. Ezek reprezentálják az öt Śakti-t --Cit, Ānanda, Icchā, Jñāna and Kriyā--. Bár Ő ezek ellentéteként jelenik meg általuk (az Erők által a kañcuka-k formájában). || 18 ||

𑆪 𑆍𑆰 𑆮𑆴𑆯𑇀𑆮𑆤𑆳𑆛𑆑𑆯𑆽𑆬𑆷𑆰𑆂 𑆯𑆶𑆢𑇀𑆣𑆱𑆁𑆮𑆴𑆖𑇀𑆗𑆩𑇀𑆨𑆶𑆂  𑇅
𑆮𑆫𑇀𑆟𑆑𑆥𑆫𑆴𑆓𑇀𑆫𑆲𑆩𑆪𑆵 𑆠𑆱𑇀𑆪 𑆢𑆯𑆳 𑆑𑆳𑆥𑆴 𑆥𑆶𑆫𑆶𑆰𑆾 𑆨𑆮𑆠𑆴 𑇆𑇑𑇙𑇆

य एष विश्वनाटकशैलूषः शुद्धसंविच्छम्भुः  ।
वर्णकपरिग्रहमयी तस्य दशा कापि पुरुषो भवति ॥१९॥

ya eṣa viśvanāṭakaśailūṣaḥ śuddhasaṃvicchambhuḥ  |
varṇakaparigrahamayī tasya daśā kāpi puruṣo bhavati || 19 ||

Ennek az univerzális táncnak a Táncosa Śambhu, Aki maga a Tiszta Tudatosság. Sajátos, a világi dráma tapasztalásából vagy megragadásából álló állapotát limitált létezőnek nevezzük. || 19 ||

𑆘𑇀𑆚𑆳𑆤𑆑𑇀𑆫𑆴𑆪𑆳𑆩𑆳𑆪𑆳𑆤𑆳𑆁 𑆓𑆶𑆟𑆳𑆤𑆳𑆁 𑆱𑆠𑇀𑆠𑇀𑆮𑆫𑆘𑆱𑇀𑆠𑆩𑆱𑇀𑆱𑇀𑆮𑆨𑆳𑆮𑆳𑆤𑆳𑆩𑇀  𑇅
𑆃𑆮𑆴𑆨𑆳𑆓𑆳𑆮𑆱𑇀𑆡𑆳𑆪𑆳𑆁 𑆠𑆠𑇀𑆠𑇀𑆮 𑆥𑇀𑆫𑆑𑆸𑆠𑆴𑆫𑆴𑆠𑆴 𑆯𑆳𑆩𑇀𑆨𑆮𑆵 𑆯𑆑𑇀𑆠𑆴𑆂 𑇆𑇒𑇐𑇆

ज्ञानक्रियामायानां गुणानां सत्त्वरजस्तमस्स्वभावानाम्  ।
अविभागावस्थायां तत्त्व प्रकृतिरिति शाम्भवी शक्तिः ॥२०॥

jñānakriyāmāyānāṃ guṇānāṃ sattvarajastamassvabhāvānām  |
avibhāgāvasthāyāṃ tattva prakṛtiriti śāmbhavī śaktiḥ || 20 ||

A Tudás, a Cselekvés és a Māyā azaz az Illuzió az esszenciája azoknak a minőségeknek, mint a sattva - a fény, a rajas - a szenvedély és a tamas - a sötétség. A Prakṛti tattva az ő osztatlan természetük és a Śambhu-hoz tartozó Erő. || 20 ||

𑆑𑆬𑇀𑆬𑆾𑆬𑆳𑆪𑆩𑆳𑆤𑆳𑆤𑆴 𑆱𑆢𑆳 𑆲𑆸𑆢𑆪𑆳𑆩𑇀𑆧𑆶𑆤𑆴𑆣𑆿 𑆠𑇀𑆫𑆵𑆟𑆴 𑆑𑆫𑆟𑆳𑆤𑆴  𑇅
𑆄𑆑𑆫𑇀𑆰𑆤𑇀𑆠𑆵𑆢𑆤𑇀𑆠𑆳𑆁 𑆠𑆠𑇀𑆫𑆳𑆲𑆤𑇀𑆠𑆳𑆁 𑆖𑆳𑆠𑇀𑆫𑆳𑆫𑇀𑆥𑆪𑆤𑇀𑆠𑆴 𑇆𑇒𑇑𑇆

कल्लोलायमानानि सदा हृदयाम्बुनिधौ त्रीणि करणानि  ।
आकर्षन्तीदन्तां तत्राहन्तां चात्रार्पयन्ति ॥२१॥

kallolāyamānāni sadā hṛdayāmbunidhau trīṇi karaṇāni  |
ākarṣantīdantāṃ tatrāhantāṃ cātrārpayanti || 21 ||

A Szív Lótuszának Óceánján szakadatlan hullámzó okok hármasa objektivitást és limitált szubjektivitást vonz Oda, és aztán eléri Azt --mindezt felajánlja a Szívnek, mivel mindkettő megnyugvást ér el Ott--. || 21  ||

𑆲𑆸𑆢𑆪𑆱𑇀𑆡𑆴𑆠𑆱𑇀𑆪 𑆮𑆴𑆨𑆾𑆫𑇀𑆮𑆴𑆰𑆪𑆳𑆬𑆾𑆑𑆾 𑆮𑆴𑆯𑆸𑆕𑇀𑆒𑆬𑆾 𑆨𑆮𑆠𑆴  𑇅
𑆘𑇀𑆚𑆳𑆤𑆼𑆤𑇀𑆢𑇀𑆫𑆴𑆪𑆢𑆵𑆥𑆼𑆰𑆶 𑆤𑆴𑆘𑆤𑆴𑆘𑆓𑆾𑆬𑆳𑆓𑇀𑆫𑆤𑆴𑆠𑇀𑆪𑆬𑆓𑇀𑆤𑆼𑆰𑆶 𑇆𑇒𑇒𑇆

हृदयस्थितस्य विभोर्विषयालोको विशृङ्खलो भवति  ।
ज्ञानेन्द्रियदीपेषु निजनिजगोलाग्रनित्यलग्नेषु ॥२२॥

hṛdayasthitasya vibhorviṣayāloko viśṛṅkhalo bhavati  |
jñānendriyadīpeṣu nijanijagolāgranityalagneṣu || 22 ||

A Tudatosság Szívében nyugvó Mindenható Úr számára a világot alkotó objektumok megjelenése nem limitált --azaz az elkülönültség korlátozása nélkül terjednek ki-- az érzékszervek fényében, mely folyamatosan szétszóródik a fül, stb. üregeiben a megfelelő objektumok formájában. || 22 ||

𑆨𑆮𑆤𑇀𑆠𑆴 𑆑𑆫𑆟𑆳𑆤𑆴 𑆥𑆚𑇀𑆖 𑆒𑆬𑆶 𑆑𑆫𑇀𑆩𑆥𑇀𑆫𑆣𑆳𑆤𑆳𑆤𑆴 𑆬𑆾𑆑𑆤𑆳𑆡𑆱𑇀𑆪  𑇅
𑆱𑇀𑆥𑆤𑇀𑆢𑆠𑆼 𑆱𑇀𑆮𑆽𑆫𑆁 𑆪𑆽𑆫𑇀𑆘𑆤𑆾 𑆘𑆝𑆳𑆢𑇀𑆮𑆴𑆬𑆑𑇀𑆰𑆟𑆾 𑆨𑆮𑆤𑇀 𑇆𑇒𑇓𑇆

भवन्ति करणानि पञ्च खलु कर्मप्रधानानि लोकनाथस्य  ।
स्पन्दते स्वैरं यैर्जनो जडाद्विलक्षणो भवन् ॥२३॥

bhavanti karaṇāni pañca khalu karmapradhānāni lokanāthasya  |
spandate svairaṃ yairjano jaḍādvilakṣaṇo bhavan || 23 ||

Az ok elsősorban a világ Urának öt cselekvőképessége. Az Ő Akarata szerint dobbannak, vibrálnak, lüktetnek, léteznek és általuk a limitált létező a teremtettől ---a világtól-- különböző marad. || 23 ||

𑆮𑆴𑆯𑇀𑆮𑆾𑆢𑇀𑆪𑆳𑆤𑆮𑆴𑆫𑆷𑆞𑆳𑆤𑆴 𑆓𑆤𑇀𑆣𑆥𑇀𑆫𑆩𑆶𑆒𑆳𑆤𑆴 𑆱𑆶𑆓𑆤𑇀𑆣𑆵𑆤𑆴 𑆥𑆶𑆰𑇀𑆥𑆳𑆟𑆴  𑇅
𑆥𑆚𑇀𑆖𑆳𑆥𑇀𑆪𑆳𑆘𑆴𑆔𑇀𑆫𑆤𑇀𑆑𑇀𑆫𑆵𑆝𑆠𑆴 𑆠𑇀𑆫𑆽𑆬𑆾𑆑𑇀𑆪𑆣𑆷𑆫𑇀𑆠𑇀𑆠𑆾 𑆢𑆼𑆮𑆂 𑇆𑇒𑇔𑇆

विश्वोद्यानविरूढानि गन्धप्रमुखानि सुगन्धीनि पुष्पाणि  ।
पञ्चाप्याजिघ्रन्क्रीडति त्रैलोक्यधूर्त्तो देवः ॥२४॥

viśvodyānavirūḍhāni gandhapramukhāni sugandhīni puṣpāṇi  |
pañcāpyājighrankrīḍati trailokyadhūrtto devaḥ || 24 ||

A három világ --szubjektum, kogníció és objektum-- furfangos Ura az öt illatos virág, mint szag, stb. --érzekek tárgyai-- szaglását --tapasztalását-- játsza, melyek a világ kertjében virágoznak. || 24 ||

𑆱𑇀𑆠𑇀𑆪𑆳𑆤𑆱𑇀𑆪 𑆑𑇀𑆫𑆩𑆮𑆯𑆳𑆢𑆴𑆑𑇀𑆰𑆶𑆫𑆱𑆱𑇀𑆪𑆼𑆮 𑆯𑆴𑆮𑆥𑇀𑆫𑆑𑆳𑆯𑆱𑇀𑆪  𑇅
𑆓𑆶𑆝𑆥𑆴𑆟𑇀𑆝𑆳 𑆅𑆮 𑆥𑆚𑇀𑆖𑆳𑆥𑆴 𑆨𑆷𑆠𑆳𑆤𑆴 𑆩𑆣𑆶𑆫𑆠𑆳𑆁 𑆤 𑆩𑆶𑆚𑇀𑆖𑆤𑇀𑆠𑆴 𑇆𑇒𑇕𑇆

स्त्यानस्य क्रमवशादिक्षुरसस्येव शिवप्रकाशस्य  ।
गुडपिण्डा इव पञ्चापि भूतानि मधुरतां न मुञ्चन्ति ॥२५॥

styānasya kramavaśādikṣurasasyeva śivaprakāśasya  |
guḍapiṇḍā iva pañcāpi bhūtāni madhuratāṃ na muñcanti || 25 ||

Śiva Fénye még az egymásutániság befolyása alatt is ugyanaz marad az öt durvaelem formájában, akárcsak a cukornád leve, mely nem veszít édességéből, amikor cukorrá formálódik. || 25 ||

𑆱𑆫𑇀𑆮𑆱𑇀𑆪 𑆨𑆶𑆮𑆤𑆮𑆴𑆨𑇀𑆫𑆩𑆪𑆤𑇀𑆠𑇀𑆫𑆾𑆬𑇀𑆬𑆳𑆱𑆱𑇀𑆪 𑆠𑆤𑇀𑆠𑆶𑆮𑆬𑇀𑆬𑆴𑆮  𑇅
𑆮𑆴𑆩𑆫𑇀𑆯𑆱𑆫𑆩𑇀𑆨𑆩𑆪𑆵 𑆇𑆘𑇀𑆘𑆸𑆩𑇀𑆨𑆠𑆼 𑆯𑆩𑇀𑆨𑆾𑆫𑇀𑆩𑆲𑆳𑆯𑆑𑇀𑆠𑆴𑆂 𑇆𑇒𑇖𑇆

सर्वस्य भुवनविभ्रमयन्त्रोल्लासस्य तन्तुवल्लिव  ।
विमर्शसरम्भमयी उज्जृम्भते शम्भोर्महाशक्तिः ॥२६॥

sarvasya bhuvanavibhramayantrollāsasya tantuvalliva  |
vimarśasarambhamayī ujjṛmbhate śambhormahāśaktiḥ || 26 ||

Śambhu Legfőbb Śakti-ja testesíti meg az Éberség Aktivitását és folyondárként kúszik, mely egy gépezetként működő világot teremt.  || 26 ||

𑆪𑆢𑆣𑇀𑆮𑆤𑆳𑆁 𑆖 𑆰𑆛𑇀𑆑𑆁 𑆠𑆠𑇀𑆫 𑆥𑇀𑆫𑆑𑆳𑆯𑆳𑆫𑇀𑆡𑆬𑆑𑇀𑆰𑆟𑆩𑆫𑇀𑆣𑆩𑇀  𑇅
𑆮𑆴𑆩𑆫𑇀𑆯𑆯𑆧𑇀𑆢𑆱𑇀𑆮𑆨𑆳𑆮𑆩𑆫𑇀𑆣𑆩𑆴𑆠𑆴 𑆯𑆴𑆮𑆱𑇀𑆪 𑆪𑆳𑆩𑆬𑆾𑆬𑇀𑆬𑆳𑆱𑆂 𑇆𑇒𑇗𑇆

यदध्वनां च षट्कं तत्र प्रकाशार्थलक्षणमर्धम्  ।
विमर्शशब्दस्वभावमर्धमिति शिवस्य यामलोल्लासः ॥२७॥

yadadhvanāṃ ca ṣaṭkaṃ tatra prakāśārthalakṣaṇamardham  |
vimarśaśabdasvabhāvamardhamiti śivasya yāmalollāsaḥ || 27 ||

A hatrétű szakaszból hármat a ’Prakāśa’ avagy a ‘Fény’ szó jellemez. A másik fele a ’Vimarśa’ avagy az ‘Éberség’ szó Esszenciális Természete. Śiva kétrétű természete eképp jelenik meg. || 27 ||

𑆄𑆬𑆼𑆒𑇀𑆪𑆮𑆴𑆯𑆼𑆰 𑆅𑆮 𑆓𑆘𑆮𑆸𑆰𑆨𑆪𑆾𑆫𑇀𑆢𑇀𑆮𑆪𑆂 𑆥𑇀𑆫𑆠𑆴𑆨𑆳𑆱𑆂  𑇅
𑆍𑆑𑆱𑇀𑆩𑆴𑆤𑇀𑆤𑆥𑇀𑆪𑆳𑆫𑇀𑆡𑆼 𑆯𑆴𑆮𑆯𑆑𑇀𑆠𑆴𑆮𑆴𑆨𑆳𑆓𑆑𑆬𑇀𑆥𑆤𑆳𑆁 𑆑𑆶𑆫𑇀𑆩𑆂 𑇆𑇒𑇘𑇆

आलेख्यविशेष इव गजवृषभयोर्द्वयः प्रतिभासः  ।
एकस्मिन्नप्यार्थे शिवशक्तिविभागकल्पनां कुर्मः ॥२८॥

ālekhyaviśeṣa iva gajavṛṣabhayordvayaḥ pratibhāsaḥ  |
ekasminnapyārthe śivaśaktivibhāgakalpanāṃ kurmaḥ || 28 ||

Ahogyan felismerjük az elefántot és a bikát is a kétértelműen megfestett képen, hasonlóképp Śiva és Śakti között is képzeletbeli különbséget teszünk ugyanezen okból. || 28 ||

𑆠𑆴𑆬𑆩𑆳𑆠𑇀𑆫𑆼𑇁𑆥𑆴 𑆯𑆫𑆵𑆫𑆼 𑆥𑇀𑆫𑆼𑆑𑇀𑆰𑆣𑇀𑆮𑆁 𑆑𑆵𑆛𑆱𑇀𑆪𑆽𑆠𑆳𑆮𑆠𑆵 𑆯𑆑𑇀𑆠𑆴𑆂  𑇅
𑆱𑆳 𑆱𑇀𑆮𑆖𑇀𑆗𑆤𑇀𑆢𑆯𑇀𑆫𑆴𑆪𑆾 𑆮𑆴𑆯𑇀𑆮𑆯𑆫𑆵𑆫𑆱𑇀𑆪 𑆑𑆴𑆪𑆠𑆵 𑆨𑆮𑆠𑆶 𑇆𑇒𑇙𑇆

तिलमात्रेऽपि शरीरे प्रेक्षध्वं कीटस्यैतावती शक्तिः  ।
सा स्वच्छन्दश्रियो विश्वशरीरस्य कियती भवतु ॥२९॥

tilamātre'pi śarīre prekṣadhvaṃ kīṭasyaitāvatī śaktiḥ  |
sā svacchandaśriyo viśvaśarīrasya kiyatī bhavatu || 29 ||

Lásd mily erő lakozik egy parányi rovarban. Milyen hatalmas lehet hát ez az Erő a Szabad Úrban, Kinek Teste az univerzum? || 29 ||

𑆮𑆴𑆯𑇀𑆮𑆾𑆤𑇀𑆩𑆼𑆰𑆢𑆯𑆳𑆪𑆳𑆁 𑆢𑆼𑆯𑆴𑆑𑆤𑆳𑆡𑆱𑇀𑆪 𑆪𑆳𑆮𑆳𑆤𑇀𑆥𑇀𑆫𑆱𑆫𑆂  𑇅
𑆑𑆬𑆬𑆳𑆮𑆱𑇀𑆡𑆳𑆪𑆳𑆁 𑆱𑇀𑆡𑆴𑆠𑆾𑇁𑆥𑆴 𑆮𑆴𑆯𑇀𑆮𑆤𑆴𑆩𑆼𑆰𑆼𑇁𑆥𑆴 𑆠𑆳𑆮𑆳𑆤𑇀𑆨𑆮𑆠𑆴 𑇆𑇓𑇐𑇆

विश्वोन्मेषदशायां देशिकनाथस्य यावान्प्रसरः  ।
कललावस्थायां स्थितोऽपि विश्वनिमेषेऽपि तावान्भवति ॥३०॥

viśvonmeṣadaśāyāṃ deśikanāthasya yāvānprasaraḥ  |
kalalāvasthāyāṃ sthito'pi viśvanimeṣe'pi tāvānbhavati || 30 ||

A világ megnyilvánítása során az Útmutató Úr Erejének kiterjedése oly hatalmas akárcsak annak embrionikus formájában, amikor a világ visszavont.  || 30 ||

𑆠𑇀𑆫𑆴𑆥𑆶𑆛𑆵𑆩𑆪𑆁 𑆒𑆬𑆶 𑆱𑆩𑆱𑇀𑆠𑆁 𑆠𑆠𑇀𑆫 𑆖 𑆘𑇀𑆚𑆼𑆪𑆼 𑆘𑇀𑆚𑆳𑆠𑆫𑆴 𑆖 𑆱𑆩𑆩𑇀  𑇅
𑆢𑆸𑆞𑆓𑇀𑆫𑆤𑇀𑆡𑆴𑆫𑇀𑆘𑇀𑆚𑆳𑆤𑆑𑆬𑆳 𑆑𑆬𑆪𑆠𑆴 𑆠𑇀𑆫𑆽𑆬𑆾𑆑𑇀𑆪𑆩𑆼𑆑𑆬𑆩𑇀 𑇆𑇓𑇑𑇆

त्रिपुटीमयं खलु समस्तं तत्र च ज्ञेये ज्ञातरि च समम्  ।
दृढग्रन्थिर्ज्ञानकला कलयति त्रैलोक्यमेकलम् ॥३१॥

tripuṭīmayaṃ khalu samastaṃ tatra ca jñeye jñātari ca samam  |
dṛḍhagranthirjñānakalā kalayati trailokyamekalam || 31 ||

Az egész világ háromrétű, és ott a tapasztaló és a tapasztalt egy és ugyanaz. A köztük lévő szilárd kapocs a tapasztalás, mely egymaga hozza létre a hármast --a tapasztalás hozza létre a különbséget tapasztaló és tapasztalt között és eképp tapasztalunk háromrétű világot--. || 31 ||

𑆑𑆂 𑆱𑆢𑇀𑆨𑆳𑆮𑆮𑆴𑆯𑆼𑆰𑆂 𑆑𑆶𑆱𑆶𑆩𑆳𑆢𑇀𑆨𑆮𑆠𑆴 𑆓𑆓𑆤𑆑𑆶𑆱𑆶𑆩𑆱𑇀𑆪  𑇅
𑆪𑆠𑇀𑆱𑇀𑆦𑆶𑆫𑆟𑆳𑆤𑆶𑆥𑇀𑆫𑆳𑆟𑆾 𑆬𑆾𑆑𑆂 𑆱𑇀𑆦𑆶𑆫𑆟𑆁 𑆖 𑆱𑆫𑇀𑆮𑆱𑆳𑆩𑆳𑆤𑇀𑆪𑆩𑇀 𑇆𑇓𑇒𑇆

कः सद्भावविशेषः कुसुमाद्भवति गगनकुसुमस्य  ।
यत्स्फुरणानुप्राणो लोकः स्फुरणं च सर्वसामान्यम् ॥३२॥

kaḥ sadbhāvaviśeṣaḥ kusumādbhavati gaganakusumasya  |
yatsphuraṇānuprāṇo lokaḥ sphuraṇaṃ ca sarvasāmānyam || 32 ||

Mi lényegi különbség adódik ‘az ég virága’ --képzelet-- és egy valódi virág --külső objektumok-- között, ha a Tudatosság Lüktetése, mely életteltelivé teszi a világot, ugyanaz mindenben? || 32 ||

𑆩𑆳𑆟𑆴𑆑𑇀𑆪𑆩𑆫𑆑𑆠𑆪𑆾𑆂 𑆅𑆮 𑆨𑆳𑆮𑆳𑆨𑆳𑆮𑆪𑆾𑆫𑇀𑆨𑆼𑆢𑆥𑇀𑆫𑆠𑆴𑆨𑆳𑆱𑆩𑇀  𑇅
𑆍𑆑𑆫𑆱𑆾𑇁 𑆤𑇀𑆪𑆾𑆤𑇀𑆪𑆁 𑆢𑇀𑆮𑆪𑆾𑆫𑆥𑇀𑆪𑆶𑆤𑇀𑆩𑆳𑆫𑇀𑆰𑇀𑆛𑆴 𑆱𑇀𑆦𑆶𑆫𑆟𑆱𑆁𑆨𑆼𑆢𑆂 𑇆𑇓𑇓𑇆

माणिक्यमरकतयोः इव भावाभावयोर्भेदप्रतिभासम्  ।
एकरसोऽ न्योन्यं द्वयोरप्युन्मार्ष्टि स्फुरणसंभेदः ॥३३॥

māṇikyamarakatayoḥ iva bhāvābhāvayorbhedapratibhāsam  |
ekaraso' nyonyaṃ dvayorapyunmārṣṭi sphuraṇasaṃbhedaḥ || 33 ||

A ’lét’ és ‘nemlét’ közötti különbség megnyilvánulása olyan, mint a rubin és a smaragd közötti nüánsz. Különbségeik ellenére egyformának látszanak, mikor egymáshoz közel helyezve befogadják egymás fényét.  || 33 ||

𑆃𑆟𑇀𑆝𑆩𑆪𑆼 𑆤𑆴𑆘𑆥𑆴𑆟𑇀𑆝𑆼 𑆥𑆵𑆜𑆼 𑆱𑇀𑆦𑆶𑆫𑆤𑇀𑆠𑆴 𑆑𑆫𑆟𑆢𑆼𑆮𑇀𑆪𑆂  𑇅
𑆥𑇀𑆫𑆱𑇀𑆦𑆶𑆫𑆠𑆴 𑆖 𑆥𑆫𑆩𑆯𑆴𑆮𑆾 𑆘𑇀𑆚𑆳𑆤𑆤𑆴𑆣𑆴𑆱𑇀𑆠𑆳𑆱𑆳𑆁 𑆩𑆣𑇀𑆪𑆼 𑇆𑇓𑇔𑇆

अण्डमये निजपिण्डे पीठे स्फुरन्ति करणदेव्यः  ।
प्रस्फुरति च परमशिवो ज्ञाननिधिस्तासां मध्ये ॥३४॥

aṇḍamaye nijapiṇḍe pīṭhe sphuranti karaṇadevyaḥ  |
prasphurati ca paramaśivo jñānanidhistāsāṃ madhye || 34 ||

Az érzékek Istennői a Pīṭha-n azaz az Erő centrumában lakoznak, mely nem más mint az egyén saját teste, a kozmikus tojás; és Paramaśiva a Középpontjukban ragyog, mint minden tapasztalás befogadója. || 34 ||

𑆱 𑆠𑆠𑇀𑆫𑆳𑆫𑇀𑆖𑆤𑆵𑆪𑆾 𑆮𑆴𑆩𑆫𑇀𑆯𑆥𑆶𑆰𑇀𑆥𑆳𑆣𑆴𑆮𑆳𑆱𑆱𑆶𑆫𑆨𑆴𑆨𑆴𑆂  𑇅
𑆖𑆴𑆠𑇀𑆠𑆖𑆰𑆑𑆳𑆫𑇀𑆥𑆴𑆠𑆽𑆫𑇀𑆮𑆼𑆢𑇀𑆪𑆱𑆶𑆣𑆳𑆮𑆵𑆫𑆥𑆳𑆟𑆮𑆱𑇀𑆠𑆶𑆨𑆴𑆂 𑇆𑇓𑇕𑇆

स तत्रार्चनीयो विमर्शपुष्पाधिवाससुरभिभिः  ।
चित्तचषकार्पितैर्वेद्यसुधावीरपाणवस्तुभिः ॥३५॥

sa tatrārcanīyo vimarśapuṣpādhivāsasurabhibhiḥ  |
cittacaṣakārpitairvedyasudhāvīrapāṇavastubhiḥ || 35 ||

Ott Őt a ‘Vimarśa’-t avagy az ‘Éberséget’ szimbolizáló virágokkal és illatos olajokkal imádják, valamint a hősök italával, amely nem más mint az érzékszervek nektárja, mely a kehelyként működő elmében kerül felajánlásra. || 35 ||

𑆯𑇀𑆫𑆵𑆥𑆵𑆜𑆥𑆚𑇀𑆖𑆮𑆳𑆲𑆤𑆼𑆠𑇀𑆫𑆠𑇀𑆫𑆪𑆮𑆸𑆤𑇀𑆢𑆖𑆑𑇀𑆫𑆳𑆟𑆴 𑆱𑇀𑆩𑆫𑆠  𑇅
𑆱𑇀𑆩𑆫𑆠 𑆖 𑆓𑆶𑆫𑆷𑆟𑆳𑆁 𑆥𑆕𑇀𑆑𑇀𑆠𑆴𑆁 𑆥𑆚𑇀𑆖 𑆖 𑆯𑆑𑇀𑆠𑆵𑆂 𑆱𑆸𑆰𑇀𑆛𑆴𑆥𑇀𑆫𑆩𑆶𑆒𑆳𑆂 𑇆𑇓𑇖𑇆

श्रीपीठपञ्चवाहनेत्रत्रयवृन्दचक्राणि स्मरत  ।
स्मरत च गुरूणां पङ्क्तिं पञ्च च शक्तीः सृष्टिप्रमुखाः ॥३६॥

śrīpīṭhapañcavāhanetratrayavṛndacakrāṇi smarata  |
smarata ca gurūṇāṃ paṅktiṃ pañca ca śaktīḥ sṛṣṭipramukhāḥ || 36 ||

Felidézzük a Vṛndacakram-ot azaz a Totalitás Körét, a Három szemet, az Öt Áramlást és a Tiszteletreméltő Pītḥa-t, az Erő Központját. Megidézzük továbbá a Guru-k vérvonalát és a Sṛṣṭi-vel azaz a Megnyilvánítással kezdődő Öt Erőt. || 36 ||

𑆥𑆵𑆜𑆼 𑆑𑆬𑆳 𑆤𑆮 𑆥𑆚𑇀𑆖𑆽𑆮 𑆥𑆚𑇀𑆖𑆮𑆳𑆲𑆥𑆢𑆮𑇀𑆪𑆳𑆩𑇀  𑇅
𑆱𑆥𑇀𑆠𑆢𑆯 𑆦𑆳𑆬𑆤𑆼𑆠𑇀𑆫𑆼 𑆢𑇀𑆮𑆳𑆢𑆯 𑆰𑆾𑆝𑆯 𑆖𑆳𑆤𑇀𑆪𑆤𑆼𑆠𑇀𑆫𑆪𑆾𑆂 𑇆𑇓𑇗𑇆

पीठे कला नव पञ्चैव पञ्चवाहपदव्याम्  ।
सप्तदश फालनेत्रे द्वादश षोडश चान्यनेत्रयोः ॥३७॥

pīṭhe kalā nava pañcaiva pañcavāhapadavyām  |
saptadaśa phālanetre dvādaśa ṣoḍaśa cānyanetrayoḥ || 37 ||

A Pīṭha kilencrétű, az Öt Áramlás ötértű, a Lótusz-szem --középső szem-- tizenhétrétű, a másik két szem tizenkét- és tizenhatrétű, rendre. || 37 ||

𑆥𑇀𑆫𑆑𑆛𑆴𑆠𑆥𑆚𑇀𑆖𑆱𑇀𑆑𑆤𑇀𑆣𑆼 𑆖𑆠𑆶𑆰𑇀𑆰𑆰𑇀𑆛𑆴𑆫𑇀𑆨𑆮𑆤𑇀𑆠𑆴 𑆮𑆸𑆤𑇀𑆢𑆖𑆑𑇀𑆫𑆼  𑇅
𑆤 𑆒𑆬𑆶 𑆩𑆟𑇀𑆝𑆬𑆼 𑆓𑆶𑆫𑆷𑆟𑆳𑆁 𑆤𑆴𑆪𑆩𑆾 𑆤𑆴𑆪𑆩𑆳𑆠𑆴𑆬𑆕𑇀𑆔𑆴𑆤𑆳𑆁 𑆪𑆶𑆑𑇀𑆠𑆂 𑇆𑇓𑇘𑇆

प्रकटितपञ्चस्कन्धे चतुष्षष्टिर्भवन्ति वृन्दचक्रे  ।
न खलु मण्डले गुरूणां नियमो नियमातिलङ्घिनां युक्तः ॥३८॥

prakaṭitapañcaskandhe catuṣṣaṣṭirbhavanti vṛndacakre  |
na khalu maṇḍale gurūṇāṃ niyamo niyamātilaṅghināṃ yuktaḥ || 38 ||

A Vṛndacakram-ban, mely a kibontakozó ötrétű Természet sokasága, Hatvannégy Siddha található, de nincs határa a Guru-k számának, Kik átlépték a korlátokat. || 38 ||

𑆱𑆸𑆰𑇀𑆛𑆿 𑆢𑆯 𑆑𑆬𑆳𑆂 𑆱𑇀𑆡𑆴𑆠𑆿 𑆢𑇀𑆮𑆳𑆮𑆴𑆁𑆯𑆠𑆴𑆫𑇀𑆨𑆮𑆤𑇀𑆠𑆴 𑆯𑆑𑇀𑆠𑆪𑆂  𑇅
𑆍𑆑𑆳𑆢𑆯 𑆱𑆁𑆲𑆳𑆫𑆼 𑆠𑇀𑆫𑆪𑆾𑆢𑆯 𑆠𑆳𑆱𑇀𑆠𑆶𑆫𑆵𑆪-𑆥𑆫𑇀𑆮𑆟𑆴 𑇆𑇓𑇙𑇆

सृष्टौ दश कलाः स्थितौ द्वाविंशतिर्भवन्ति शक्तयः  ।
एकादश संहारे त्रयोदश तास्तुरीय-पर्वणि ॥३९॥

sṛṣṭau daśa kalāḥ sthitau dvāviṃśatirbhavanti śaktayaḥ  |
ekādaśa saṃhāre trayodaśa tāsturīya-parvaṇi || 39 ||

Sṛṣṭi-nek azaz a Megnyilvánulásnak tíz, Sthiti-nek azaz a Fenntartásnak huszonkét ereje van. Saṃhāra-nak azaz a Visszavonásnak tizenegy, és az erők száma a Turīya-nak nevezett negyedikben tizenhárom. || 39 ||

𑆨𑆳𑆱𑆳𑆪𑆳𑆁 𑆤 𑆮𑆴𑆑𑆬𑇀𑆥𑆂 𑆱𑇀𑆦𑆶𑆫𑆠𑆴 𑆱𑇀𑆦𑆶𑆫𑆢𑆼𑆑𑆤𑆴𑆰𑇀𑆑𑆬𑆯𑇀𑆫𑆴𑆪𑆳𑆩𑇀  𑇅
𑆪𑆢𑆴 𑆥𑇀𑆫𑆠𑆴𑆧𑆴𑆩𑇀𑆧𑆓𑆠𑇀𑆪𑆳 𑆱𑇀𑆦𑆶𑆫𑆠𑆴 𑆥𑆫𑆁 𑆰𑆾𑆝𑆯𑆳𑆣𑆴𑆑𑆳 𑆢𑆼𑆮𑆵 𑇆𑇔𑇐𑇆

भासायां न विकल्पः स्फुरति स्फुरदेकनिष्कलश्रियाम्  ।
यदि प्रतिबिम्बगत्या स्फुरति परं षोडशाधिका देवी ॥४०॥

Bhāsāyāṃ na vikalpaḥ sphurati sphuradekaniṣkalaśriyām  |
yadi pratibimbagatyā sphurati paraṃ ṣoḍaśādhikā devī || 40 ||

Nem létezik gondolat a Bhāsā-ban azaz a Legfőbb Fényben, mely az osztatlan Szabadság Egyedüli Ragyogása. Amennyiben az Istennő mint Tükröződés Ragyog, akkor Ő a tizenhaton túl van. --Bhāsā a Tizenhetedik Kalā--. || 40 ||

𑆱𑆸𑆰𑇀𑆛𑆼𑆂 𑆥𑆚𑇀𑆖𑆩𑆑𑆬𑆳 𑆨𑆳𑆱𑆼𑆠𑆴 𑆘𑆤𑆾 𑆓𑆟𑆪𑆠𑆴 𑆮𑇀𑆪𑆮𑆣𑆳𑆤𑆩𑇀  𑇅
𑆱𑆸𑆰𑇀𑆛𑆼𑆫𑇀𑆩𑆷𑆬𑆑𑆤𑇀𑆢𑆾 𑆨𑆳𑆱𑆳 𑆨𑆳𑆱𑆳𑆪𑆳𑆂 𑆥𑆬𑇀𑆬𑆮𑆂 𑆱𑆸𑆰𑇀𑆛𑆴𑆂 𑇆𑇔𑇑𑇆

सृष्टेः पञ्चमकला भासेति जनो गणयति व्यवधानम्  ।
सृष्टेर्मूलकन्दो भासा भासायाः पल्लवः सृष्टिः ॥४१॥

sṛṣṭeḥ pañcamakalā bhāseti jano gaṇayati vyavadhānam  |
sṛṣṭermūlakando bhāsā bhāsāyāḥ pallavaḥ sṛṣṭiḥ || 41 ||

Világi emberek a megnyilvánulás felosztásában ötödikként tartják számon a Bhāsā-t azaz a Legfőbb Fényt. Valójában azonban Bhāsā a megnyilvánulás Gyökere, és hajtása maga a megnyilvánult. || 41 ||

𑆤𑆴𑆘𑆧𑆬𑆤𑆴𑆨𑆳𑆬𑆤𑆩𑆼𑆮 𑆮𑆫𑆴𑆮𑆱𑇀𑆪𑆳 𑆱𑆳 𑆖 𑆢𑆶𑆫𑇀𑆬𑆨𑆳 𑆬𑆾𑆑𑆼  𑇅
𑆱𑆶𑆬𑆨𑆳𑆤𑆴 𑆮𑆴𑆯𑇀𑆮𑆥𑆠𑆼𑆫𑆳𑆱𑆮𑆠𑆳𑆩𑇀𑆧𑆷𑆬𑆓𑆤𑇀𑆣𑆥𑆶𑆰𑇀𑆥𑆳𑆟𑆴 𑇆𑇔𑇒𑇆

निजबलनिभालनमेव वरिवस्या सा च दुर्लभा लोके  ।
सुलभानि विश्वपतेरासवताम्बूलगन्धपुष्पाणि ॥४२॥

nijabalanibhālanameva varivasyā sā ca durlabhā loke  |
sulabhāni viśvapaterāsavatāmbūlagandhapuṣpāṇi || 42 ||

Nehéz elérni a valódi Devóciót avagy Imádatot, mivel az kizárólag a saját Erőről való Éberség. Ámbár könnyű virágokkal, parfümökkel, bétellevelekkel és spiritusszal dícsérni az Urat. || 42 ||

𑆮𑆴𑆩𑇀𑆫𑆰𑇀𑆛𑆶𑆁 𑆤𑆴𑆘𑆱𑆠𑇀𑆠𑇀𑆮𑆁 𑆮𑆴𑆨𑆮𑆼 𑆑𑆳𑆫𑇀𑆪𑆏𑆤𑇀𑆩𑆶𑆒𑆼 𑆱𑇀𑆠𑆴𑆩𑆴𑆠𑆼𑇁𑆥𑆴  𑇅
𑆧𑆳𑆲𑇀𑆪𑆮𑆸𑆠𑇀𑆠𑆳𑆤𑇀𑆠𑆳𑆤𑆳𑆁 𑆨𑆕𑇀𑆓𑆂 𑆥𑇀𑆫𑆳𑆟𑆱𑇀𑆪 𑆱𑆁𑆪𑆩𑆾 𑆘𑇀𑆚𑆼𑆪𑆂 𑇆𑇔𑇓𑇆

विम्रष्टुं निजसत्त्वं विभवे कार्यओन्मुखे स्तिमितेऽपि  ।
बाह्यवृत्तान्तानां भङ्गः प्राणस्य संयमो ज्ञेयः ॥४३॥

vimraṣṭuṃ nijasattvaṃ vibhave kāryaonmukhe stimite'pi  |
bāhyavṛttāntānāṃ bhaṅgaḥ prāṇasya saṃyamo jñeyaḥ || 43 ||

Mivel véget vet a külső eseményeknek, ismerni kell a (valódi) légzéskontrollt ahhoz, hogy az objektív éberség közben és akkor is, amikor az megnyugszik, éberek lehessünk saját Valóságunkról. || 43 ||

𑆯𑆾𑆰𑆾 𑆩𑆬𑆱𑇀𑆪 𑆤𑆳𑆯𑆾 𑆢𑆳𑆲 𑆍𑆠𑆱𑇀𑆪 𑆮𑆳𑆱𑆤𑆾𑆖𑇀𑆗𑆼𑆢𑆂  𑇅
𑆄𑆥𑇀𑆬𑆳𑆮𑆤𑆁 𑆠𑆤𑆷𑆤𑆳𑆁 𑆘𑇀𑆚𑆳𑆤𑆱𑆶𑆣𑆳𑆱𑆼𑆑𑆤𑆴𑆫𑇀𑆩𑆴𑆠𑆳 𑆯𑆶𑆢𑇀𑆣𑆴𑆂 𑇆𑇔𑇔𑇆

शोषो मलस्य नाशो दाह एतस्य वासनोच्छेदः  ।
आप्लावनं तनूनां ज्ञानसुधासेकनिर्मिता शुद्धिः ॥४४॥

śoṣo malasya nāśo dāha etasya vāsanocchedaḥ  |
āplāvanaṃ tanūnāṃ jñānasudhāsekanirmitā śuddhiḥ || 44 ||

A testeket illetően ‘szárítani’ azt jelenti, elpusztítani a kötelékeket; ‘felfalni’ pedig a vāsanā-k azaz a benyomások megszűntetése. ‘Füröszteni’, mely ‘megtisztuláshoz’ vezet, annyit tesz, mint az Én Tudásával meghinteni. || 44 ||

𑆃𑆮𑆴𑆑𑆬𑇀𑆥𑆠𑆪𑆳 𑆩𑆫𑇀𑆯𑆾 𑆮𑆴𑆑𑆬𑇀𑆥𑆮𑆫𑇀𑆓𑆱𑇀𑆪𑆳𑆕𑇀𑆓𑆱𑆤𑇀𑆤𑆳𑆲𑆂  𑇅
𑆃𑆫𑇀𑆔𑇀𑆪𑆁 𑆮𑆼𑆢𑇀𑆪𑆮𑆴𑆬𑆳𑆱𑆂 𑆥𑆶𑆰𑇀𑆥𑆳𑆟𑆴 𑆱𑇀𑆮𑆨𑆳𑆮𑆥𑆾𑆰𑆑𑆳 𑆨𑆳𑆮𑆳𑆂 𑇆𑇔𑇕𑇆

अविकल्पतया मर्शो विकल्पवर्गस्याङ्गसन्नाहः  ।
अर्घ्यं वेद्यविलासः पुष्पाणि स्वभावपोषका भावाः ॥४५॥

avikalpatayā marśo vikalpavargasyāṅgasannāhaḥ  |
arghyaṃ vedyavilāsaḥ puṣpāṇi svabhāvapoṣakā bhāvāḥ || 45 ||

Az ‘Aṅganyāsa’ azaz ‘a testrészek megkötése’ valójában gondolatmentes éberség a gondolatok sokaságáról. A ‘Víz felajánlása’ maga a színjáték avagy az obejktumok megnyilvánulása, míg a virágok Esszenciális Természetünket táplálják. || 45 ||

𑆥𑆷𑆫𑇀𑆟𑆳𑆲𑆤𑇀𑆠𑆳𑆪𑆳𑆁 𑆩𑆶𑆒𑆼 𑆮𑆴𑆯𑇀𑆮𑆮𑆴𑆑𑆬𑇀𑆥𑆳𑆕𑇀𑆑𑆶𑆫𑆳𑆟𑆳𑆁 𑆮𑆴𑆑𑇀𑆰𑆼𑆥𑆩𑇀  𑇅
𑆩𑆤𑇀𑆠𑇀𑆫𑆾𑆬𑇀𑆬𑆼𑆒𑆮𑆴𑆯𑆶𑆢𑇀𑆣𑆁𑆥𑆷𑆫𑇀𑆟𑆁 𑆑𑆶𑆬𑆧𑆴𑆤𑇀𑆢𑆶𑆠𑆫𑇀𑆥𑆟𑆁 𑆨𑆟𑆳𑆩𑆂 𑇆𑇔𑇖𑇆

पूर्णाहन्तायां मुखे विश्वविकल्पाङ्कुराणां विक्षेपम्  ।
मन्त्रोल्लेखविशुद्धंपूर्णं कुलबिन्दुतर्पणं भणामः ॥४६॥

pūrṇāhantāyāṃ mukhe viśvavikalpāṅkurāṇāṃ vikṣepam  |
mantrollekhaviśuddhaṃpūrṇaṃ kulabindutarpaṇaṃ bhaṇāmaḥ || 46 ||

A világot alkotó gondolatcsírákról való lemondás akkor történik meg, amikor az egyén a Tiszta Tudatosság felé irányult. Azon a nézőponton vagyunk, hogy Śakti és Śiva tökéletes elégedettsége a Mantra intuícióján keresztüli megtisztulás. || 46 ||

𑆪𑆾 𑆪𑆱𑇀𑆪 𑆨𑆳𑆮𑆪𑆾𑆓𑆱𑇀𑆠𑆱𑇀𑆪 𑆒𑆬𑆶 𑆱 𑆍𑆮 𑆢𑆼𑆮𑆠𑆳 𑆨𑆮𑆠𑆴  𑇅
𑆠𑆢𑇀𑆨𑆳𑆮𑆨𑆳𑆮𑆴𑆠𑆳 𑆃𑆨𑆴𑆬𑆰𑆴𑆠𑆁 𑆠𑆡𑆳 𑆦𑆬𑆤𑇀𑆠𑆴 𑆥𑇀𑆫𑆠𑆴𑆩𑆳𑆂 𑇆𑇔𑇗𑇆

यो यस्य भावयोगस्तस्य खलु स एव देवता भवति  ।
तद्भावभाविता अभिलषितं तथा फलन्ति प्रतिमाः ॥४७॥

yo yasya bhāvayogastasya khalu sa eva devatā bhavati  |
tadbhāvabhāvitā abhilaṣitaṃ tathā phalanti pratimāḥ || 47 ||

‘Istenség’ kizárólag az, amihez ragaszkodunk. Kötődni hozzá maga a ‘vágy’, és eképp a gyümölcs az a vágyott dolog, mely ebből terem. || 47 ||

𑆖𑆴𑆠𑇀𑆫𑆁 𑆤 𑆬𑆴𑆒𑆠𑆴 𑆖𑆴𑆠𑇀𑆫𑆁 𑆖𑆴𑆠𑇀𑆫𑆑𑆫𑆂 𑆥𑆯𑇀𑆪𑆠 𑆬𑆴𑆒𑆠𑆴 𑆠𑆖𑇀𑆖𑆴𑆠𑇀𑆫𑆩𑇀  𑇅
𑆠𑆢𑇀𑆨𑆟𑆠 𑆑𑆶𑆠𑇀𑆫 𑆪𑆾𑆓𑇀𑆪𑆳 𑆑𑆫𑇀𑆠𑆶𑆁 𑆢𑇀𑆮𑆪𑆾𑆫𑆥𑆴 𑆢𑆼𑆮𑆠𑆳𑆧𑆶𑆢𑇀𑆣𑆴𑆂 𑇆𑇔𑇘𑇆

चित्रं न लिखति चित्रं चित्रकरः पश्यत लिखति तच्चित्रम्  ।
तद्भणत कुत्र योग्या कर्तुं द्वयोरपि देवताबुद्धिः ॥४८॥

citraṃ na likhati citraṃ citrakaraḥ paśyata likhati taccitram  |
tadbhaṇata kutra yogyā kartuṃ dvayorapi devatābuddhiḥ || 48 ||

Értsd meg: egy festmény nem festi a festményt, mivel a festő festi a festményt. Mondd hát el nekem: a kettő közül hova kell helyezni az Istenség Éberségét? || 48 ||

𑆩𑆤𑆤𑆩𑆪𑆵 𑆤𑆴𑆘𑆮𑆴𑆨𑆮𑆼 𑆤𑆴𑆘𑆱𑆕𑇀𑆑𑆾𑆖𑆼 𑆨𑆪𑆼 𑆠𑇀𑆫𑆳𑆟𑆩𑆪𑆵  𑇅
𑆑𑆮𑆬𑆴𑆠𑆮𑆴𑆯𑇀𑆮𑆮𑆴𑆑𑆬𑇀𑆥𑆳 𑆃𑆤𑆶𑆨𑆷𑆠𑆴𑆂 𑆑𑆳𑆥𑆴 𑆩𑆤𑇀𑆠𑇀𑆫𑆯𑆧𑇀𑆢𑆳𑆫𑇀𑆡𑆂 𑇆𑇔𑇙𑇆

मननमयी निजविभवे निजसङ्कोचे भये त्राणमयी  ।
कवलितविश्वविकल्पा अनुभूतिः कापि मन्त्रशब्दार्थः ॥४९॥

mananamayī nijavibhave nijasaṅkoce bhaye trāṇamayī  |
kavalitaviśvavikalpā anubhūtiḥ kāpi mantraśabdārthaḥ || 49 ||

Az egyén mindenütt-jelenvalóságán és a saját limitációtól való félelem elleni védelmen kontemplálni, ez a ‘Mantra’ jelentése. Ez az a leírhatatlan éberség, mely felemészti az univerzum kettősségének benyomását. || 49 ||

𑆮𑆽𑆒𑆫𑆴𑆑𑆳 𑆤𑆳𑆩 𑆑𑇀𑆫𑆴𑆪𑆳 𑆘𑇀𑆚𑆳𑆤𑆩𑆪𑆵 𑆨𑆮𑆠𑆴 𑆩𑆣𑇀𑆪𑆩𑆳 𑆮𑆳𑆑𑇀  𑇅
𑆅𑆖𑇀𑆗𑆳 𑆥𑆶𑆤𑆂 𑆥𑆯𑇀𑆪𑆤𑇀𑆠𑆵 𑆱𑆷𑆑𑇀𑆰𑇀𑆩𑆳 𑆱𑆫𑇀𑆮𑆳𑆱𑆳𑆁 𑆱𑆩𑆫𑆱𑆳 𑆮𑆸𑆠𑇀𑆠𑆴𑆂 𑇆𑇕𑇐𑇆

वैखरिका नाम क्रिया ज्ञानमयी भवति मध्यमा वाक्  ।
इच्छा पुनः पश्यन्ती सूक्ष्मा सर्वासां समरसा वृत्तिः ॥५०॥

vaikharikā nāma kriyā jñānamayī bhavati madhyamā vāk  |
icchā punaḥ paśyantī sūkṣmā sarvāsāṃ samarasā vṛttiḥ || 50 ||

A Vaikharī azaz a testi beszéd a Kriyā avagy az Aktivitás. A Madhyamāvāk avagy a középső --tehát a mentális beszéd vagy a kogníció-- a Jñāna avagy a Tudás. Az Icchā avagy az Akarat --a szubjektum-- a Paśyantī. Az aktív éberség, melyben mindezeknek egy íze van, az a Sūkṣmā avagy a Szubtilis (Beszéd). || 50 ||

𑆄𑆤𑆤𑇀𑆢𑆾𑆬𑇀𑆬𑆳𑆱𑆯𑇀𑆫𑆵𑆂 𑆑𑇀𑆰𑆶𑆬𑇀𑆬𑆑𑆴𑆠𑆳𑆰𑇀𑆛𑆩𑆲𑆳𑆱𑆴𑆢𑇀𑆣𑆴𑆱𑆿𑆨𑆳𑆓𑇀𑆪𑆳  𑇅
𑆢𑆸𑆯𑇀𑆪𑆠𑆼 𑆪𑆠𑇀𑆫 𑆢𑆯𑆳𑆪𑆳𑆁 𑆱𑆽𑆮 𑆢𑆼𑆮𑆱𑇀𑆪 𑆱𑆫𑇀𑆮𑆩𑆶𑆢𑇀𑆫𑆳𑆂 𑇆𑇕𑇑𑇆

आनन्दोल्लासश्रीः क्षुल्लकिताष्टमहासिद्धिसौभाग्या  ।
दृश्यते यत्र दशायां सैव देवस्य सर्वमुद्राः ॥५१॥

ānandollāsaśrīḥ kṣullakitāṣṭamahāsiddhisaubhāgyā  |
dṛśyate yatra daśāyāṃ saiva devasya sarvamudrāḥ || 51 ||

A Tudatosság Gyönyöre Ragyogásának Szépsége véget vet a nyolc siddhi avagy természetfeletti erő bűvöletének. Isten univerzális pecsétje kizárólag azon az Állapoton keresztül valósul meg. || 51 ||

𑆲𑆸𑆢𑆪𑆱𑇀𑆡𑆳𑆤𑆥𑇀𑆫𑆫𑆷𑆞𑆾 𑆮𑆴𑆩𑆫𑇀𑆯𑆑𑆬𑇀𑆥𑆢𑇀𑆫𑆶𑆩𑆾 𑆩𑆲𑆳𑆯𑆳𑆒𑆂  𑇅
𑆥𑆶𑆰𑇀𑆥𑇀𑆪𑆠𑆴 𑆨𑆾𑆓𑆯𑇀𑆫𑆴𑆪𑆳𑆁 𑆦𑆬𑆠𑆴 𑆖 𑆤𑆴𑆰𑇀𑆑𑆬𑆱𑆶𑆒𑆾𑆠𑇀𑆱𑆮𑆳𑆬𑆾𑆑𑆩𑇀 𑇆𑇕𑇒𑇆

हृदयस्थानप्ररूढो विमर्शकल्पद्रुमो महाशाखः  ।
पुष्प्यति भोगश्रियां फलति च निष्कलसुखोत्सवालोकम् ॥५२॥

hṛdayasthānaprarūḍho vimarśakalpadrumo mahāśākhaḥ  |
puṣpyati bhogaśriyāṃ phalati ca niṣkalasukhotsavālokam || 52 ||

Az Éberség mennyei fája hatalmas ágáival teljesen kifejlődött a Szív Menedékében. A gyönyör szépségeként virágzik és gyümölcse az osztatlan boldogságból álló Öröm Fénye. || 52 ||

𑆑𑇀𑆫𑆩𑆴𑆑𑆾 𑆨𑆮𑆠𑆴 𑆤 𑆢𑆼𑆮𑆱𑇀𑆠𑆱𑇀𑆪 𑆑𑆡𑆁 𑆑𑆳𑆬𑆑𑆬𑇀𑆩𑆰𑆱𑇀𑆥𑆫𑇀𑆯𑆂  𑇅
𑆤𑆴𑆠𑇀𑆪𑆤𑆴𑆫𑆳𑆮𑆫𑆟𑆱𑇀𑆪𑆳𑆥𑆴 𑆑𑆾 𑆘𑆵𑆮𑆠𑆾 𑆩𑆾𑆑𑇀𑆰𑆥𑇀𑆫𑆠𑇀𑆪𑆷𑆲𑆂 𑇆𑇕𑇓𑇆

क्रमिको भवति न देवस्तस्य कथं कालकल्मषस्पर्शः  ।
नित्यनिरावरणस्यापि को जीवतो मोक्षप्रत्यूहः ॥५३॥

kramiko bhavati na devastasya kathaṃ kālakalmaṣasparśaḥ  |
nityanirāvaraṇasyāpi ko jīvato mokṣapratyūhaḥ || 53 ||

Az Úrban nincs sorozatosság. Hogyan érinthetné Őt az Idő sara? Mi hát a Felszabadulás akadálya annak, ki folyton leplezetlen? || 53 ||

𑆪𑆠𑇀𑆑𑆴𑆩𑆥𑆴 𑆪𑆼𑆤 𑆑𑆼𑆤𑆳𑆥𑆴 𑆫𑆷𑆥𑆼𑆟 𑆪𑆠𑇀𑆫 𑆑𑆶𑆠𑇀𑆫𑆳𑆥𑆴 𑆑𑆴𑆁 𑆤𑆳𑆱𑇀𑆠𑆴  𑇅
𑆠𑆱𑇀𑆩𑆳𑆢𑆳𑆠𑇀𑆩𑆳 𑆤𑆴𑆠𑇀𑆪𑆱𑇀𑆡𑆴𑆫𑆂 𑆑𑇀𑆰𑆟𑆨𑆕𑇀𑆓 𑆍𑆮𑆳𑆱𑇀𑆡𑆴𑆫𑆾 𑆨𑆮𑆠𑆴 𑇆𑇕𑇔𑇆

यत्किमपि येन केनापि रूपेण यत्र कुत्रापि किं नास्ति  ।
तस्मादात्मा नित्यस्थिरः क्षणभङ्ग एवास्थिरो भवति ॥५४॥

yatkimapi yena kenāpi rūpeṇa yatra kutrāpi kiṃ nāsti  |
tasmādātmā nityasthiraḥ kṣaṇabhaṅga evāsthiro bhavati || 54 ||

Hol és milyen formában nem létezne az, ami létezik? Következésképpen, az Én folyton változatlan. Változás csupán a mulandóság érzetének esetében jelenik meg. || 54 ||

𑆤𑆤𑇀𑆮𑆳𑆠𑇀𑆩𑆤𑆂 𑆥𑇀𑆫𑆴𑆪𑆳𑆫𑇀𑆡𑆁 𑆱𑆫𑇀𑆮𑆱𑇀𑆪 𑆥𑇀𑆫𑆴𑆪𑆠𑇀𑆮𑆁 𑆨𑆟𑆠𑆴 𑆯𑇀𑆫𑆶𑆠𑆴𑆂  𑇅
𑆠𑆱𑇀𑆩𑆳𑆢𑆳𑆤𑆤𑇀𑆢𑆱𑇀𑆮𑆨𑆳𑆮 𑆄𑆠𑇀𑆩𑆳 𑆩𑆶𑆑𑇀𑆠𑆾𑇁𑆩𑆶𑆑𑇀𑆠𑆾 𑆮𑆳 𑇆𑇕𑇕𑇆

नन्वात्मनः प्रियार्थं सर्वस्य प्रियत्वं भणति श्रुतिः  ।
तस्मादानन्दस्वभाव आत्मा मुक्तोऽमुक्तो वा ॥५५॥

nanvātmanaḥ priyārthaṃ sarvasya priyatvaṃ bhaṇati śrutiḥ  |
tasmādānandasvabhāva ātmā mukto'mukto vā || 55 ||

Tény, hogy a Kinyilatkoztatás azt mondja: az egész világ iránti szeretet az Én Szeretete. Következésképpen, szabad vagy kötött, az Én Esszenciális Természete a Gyönyör. || 55 ||

𑆪𑆢𑆴 𑆤𑆴𑆘𑆲𑆸𑆢𑆪𑆾𑆬𑇀𑆬𑆳𑆱𑆁 𑆤𑆴𑆫𑇀𑆟𑆼𑆠𑆶𑆁 𑆤𑆴𑆠𑇀𑆪𑆤𑆴𑆰𑇀𑆑𑆬𑆩𑆴𑆖𑇀𑆗𑆳  𑇅
𑆩𑆣𑇀𑆪𑆠𑆶𑆛𑆴𑆱𑇀𑆠𑇀𑆫𑆶𑆛𑆴𑆠𑆮𑇀𑆪𑆳𑆱𑇀𑆠𑆕𑇀𑆓𑆠𑆪𑆾𑆂 𑆱𑆾𑆩𑆱𑆷𑆫𑇀𑆪𑆪𑆾𑆂 𑇆𑇕𑇖𑇆

यदि निजहृदयोल्लासं निर्णेतुं नित्यनिष्कलमिच्छा  ।
मध्यतुटिस्त्रुटितव्यास्तङ्गतयोः सोमसूर्ययोः ॥५६॥

yadi nijahṛdayollāsaṃ nirṇetuṃ nityaniṣkalamicchā  |
madhyatuṭistruṭitavyāstaṅgatayoḥ somasūryayoḥ || 56 ||

Ha valaki az osztatlan és állandóan virágzó Szív fürkészését vágyja, akkor azt a Hold és a Nap Között kell tennie, ahol sokfélesége nyugszik. || 56 ||

𑆱𑇀𑆡𑆷𑆬𑆠𑆫𑆼𑆰𑇀𑆮𑆥𑆴 𑆥𑇀𑆫𑆼𑆑𑇀𑆰𑆣𑇀𑆮𑆁 𑆨𑆷𑆠𑆼𑆰𑆶 𑆒𑆱𑇀𑆪 𑆤𑆴𑆰𑇀𑆑𑆬𑆳𑆮𑆱𑇀𑆡𑆳𑆩𑇀  𑇅
𑆰𑆛𑇀𑆠𑇀𑆫𑆴𑆯𑆴𑆁𑆑𑆳𑆠𑆴𑆬𑆕𑇀𑆔𑆵 𑆑𑆵𑆢𑆸𑆯𑆾 𑆨𑆮𑆠𑆶 𑆱𑆾𑆩𑆤𑆳𑆡𑆂 𑆱𑆂 𑇆𑇕𑇗𑇆

स्थूलतरेष्वपि प्रेक्षध्वं भूतेषु खस्य निष्कलावस्थाम्  ।
षट्त्रिशिंकातिलङ्घी कीदृशो भवतु सोमनाथः सः ॥५७॥

sthūlatareṣvapi prekṣadhvaṃ bhūteṣu khasya niṣkalāvasthām  |
ṣaṭtriśiṃkātilaṅghī kīdṛśo bhavatu somanāthaḥ saḥ || 57 ||

Mindenben a Tudatosság Egének oszatlan állapotát lásd, még a legdurvább elemben is. Mi a Hold --objektumok-- Urának természete, Ki meghaladja a harminchat tattva-t? || 57 ||

𑆪𑆼 𑆑𑆶𑆬𑆑𑆶𑆩𑇀𑆨𑆱𑆶𑆣𑆳𑆱𑆮𑆥𑆳𑆤𑆩𑆲𑆾𑆠𑇀𑆱𑆮𑆱𑆶𑆒𑆼 𑆥𑇀𑆫𑆮𑆫𑇀𑆠𑆤𑇀𑆠𑆼  𑇅
𑆠𑆼 𑆒𑆬𑆶 𑆮𑆴𑆑𑆬𑇀𑆥𑆳𑆕𑇀𑆑𑆶𑆫𑆳𑆤𑇀𑆫𑆱𑆴𑆑𑆳 𑆇𑆥𑆢𑆁𑆰𑇀𑆛𑆶𑆁 𑆥𑇀𑆫𑆓𑆬𑇀𑆨𑆤𑇀𑆠𑆼 𑇆𑇕𑇘𑇆

ये कुलकुम्भसुधासवपानमहोत्सवसुखे प्रवर्तन्ते  ।
ते खलु विकल्पाङ्कुरान्रसिका उपदंष्टुं प्रगल्भन्ते ॥५८॥

ye kulakumbhasudhāsavapānamahotsavasukhe pravartante  |
te khalu vikalpāṅkurānrasikā upadaṃṣṭuṃ pragalbhante || 58 ||

Kizárólag azok a megvilágosodottak képesek csírájukban elfolytani a gondolatokat, kik gyönyörködnek a Teljesség kelyhében rejlő Nektár Ivásának Roppant Örömében. || 58 ||

𑆲𑆤𑇀𑆠 𑆩𑆶𑆒𑆁 𑆥𑇀𑆫𑆠𑆴𑆧𑆴𑆩𑇀𑆧𑆠𑆶 𑆥𑇀𑆫𑆠𑆴𑆧𑆴𑆩𑇀𑆧𑆪𑆠𑆶 𑆠𑆡𑆳 𑆠𑆢𑆥𑆴 𑆢𑆫𑇀𑆥𑆟𑆂  𑇅
𑆢𑆫𑇀𑆥𑆟𑆂 𑆥𑆶𑆤𑆫𑇀𑆪𑆱𑇀𑆩𑆴𑆤𑇀 𑆥𑇀𑆫𑆠𑆴𑆧𑆴𑆩𑇀𑆧𑆠𑆴 𑆱𑆾𑇁𑆥𑆴 𑆘𑇀𑆚𑆳𑆠𑆮𑇀𑆪𑆂 𑇆𑇕𑇙𑇆

हन्त मुखं प्रतिबिम्बतु प्रतिबिम्बयतु तथा तदपि दर्पणः  ।
दर्पणः पुनर्यस्मिन् प्रतिबिम्बति सोऽपि ज्ञातव्यः ॥५९॥

hanta mukhaṃ pratibimbatu pratibimbayatu tathā tadapi darpaṇaḥ  |
darpaṇaḥ punaryasmin pratibimbati so'pi jñātavyaḥ || 59 ||

Ó! Amikor egy arc egy tükörben tükröződik és aztán ez tükröződik még egy tükörben, akkor ez a második tükör, mely az első tükröt tükrözi, az az, amit realizálni kell. --A második tükör az első (mindennapi) tükröt tükrözi, és ez a második Tükör az Úr Szabadsága, Ki maga a Tudatosság--. || 59  ||

𑆃𑆮𑆴𑆑𑆳𑆫𑆾𑆨𑆪𑆥𑆳𑆫𑇀𑆯𑇀𑆮𑆼 𑆖𑆳𑆰𑆥𑆴𑆚𑇀𑆘𑆱𑆢𑆸𑆑𑇀𑆰𑆼𑇁𑆫𑇀𑆡𑆼  𑇅
𑆃𑆤𑇀𑆠𑆫𑇀𑆩𑆶𑆒𑆾 𑆪𑆾𑆓𑆵 𑆧𑆲𑆴𑆫𑇀𑆩𑆶𑆒 𑆅𑆠𑆴 𑆑𑆬𑇀𑆥𑆤𑆳 𑆑𑆶𑆠𑆂 𑇆𑇖𑇐𑇆

अविकारोभयपार्श्वे चाषपिञ्जसदृक्षेऽर्थे  ।
अन्तर्मुखो योगी बहिर्मुख इति कल्पना कुतः ॥६०॥

avikārobhayapārśve cāṣapiñjasadṛkṣe'rthe  |
antarmukho yogī bahirmukha iti kalpanā kutaḥ || 60 ||

Honnan származik az ötlet, hogy létezik befelé és kifelé forduló yogī? Ez olyan, mint különbözőnek tartani a kék szajkó szárnyait, pedig tollai ugyanolyanok mindkét oldalon. || 61 ||

𑆪𑆾𑆓𑆵 𑆘𑆳𑆓𑆫𑆱𑇀𑆮𑆥𑇀𑆤𑆱𑆿𑆰𑆶𑆥𑇀𑆠𑆠𑆶𑆫𑆵𑆪𑆥𑆫𑇀𑆮𑆥𑆫𑆴𑆥𑆳𑆛𑆴𑆩𑇀  𑇅
𑆖𑆴𑆠𑇀𑆫𑆳𑆩𑆴𑆮 𑆩𑆟𑆴𑆩𑆳𑆬𑆳𑆁 𑆮𑆴𑆩𑆫𑇀𑆯𑆱𑆷𑆠𑇀𑆫𑆽𑆑𑆓𑆶𑆩𑇀𑆦𑆴𑆠𑆳𑆩𑆶𑆢𑇀𑆮𑆲𑆠𑆴 𑇆𑇖𑇑𑇆

योगी जागरस्वप्नसौषुप्ततुरीयपर्वपरिपाटिम्  ।
चित्रामिव मणिमालां विमर्शसूत्रैकगुम्फितामुद्वहति ॥६१॥

yogī jāgarasvapnasauṣuptaturīyaparvaparipāṭim  |
citrāmiva maṇimālāṃ vimarśasūtraikagumphitāmudvahati || 61 ||

A yogī drágakő füzérként viseli az ébrenlét, álom, mélyalvás és a Negyedik Állapot sorozatát, mivel azokat egyetlen szál fűzi össze, méghozzá az Önéberség. || 61 ||

𑆇𑆬𑇀𑆬𑆾𑆑𑆳𑆤𑆤𑇀𑆢𑆱𑆶𑆣𑆳𑆯𑆵𑆣𑆶𑆫𑆱𑆾𑆢𑇀𑆮𑆼𑆘𑆴𑆠𑆼𑆤 𑆲𑆸𑆢𑆪𑆼𑆤  𑇅
𑆃𑆨𑆴𑆬𑆰𑆠𑆴 𑆬𑆾𑆑𑆪𑆳𑆠𑇀𑆫𑆳𑆠𑆴𑆤𑇀𑆠𑆴𑆟𑆴𑆖𑆫𑇀𑆮𑆟𑆫𑆱𑆳𑆤𑇀𑆠𑆫𑆁 𑆪𑆾𑆓𑆵 𑇆𑇖𑇒𑇆

उल्लोकानन्दसुधाशीधुरसोद्वेजितेन हृदयेन  ।
अभिलषति लोकयात्रातिन्तिणिचर्वणरसान्तरं योगी ॥६२॥

ullokānandasudhāśīdhurasodvejitena hṛdayena  |
abhilaṣati lokayātrātintiṇicarvaṇarasāntaraṃ yogī || 62 ||

A yogī szívét a Virágzó Gyönyör Nektárjának Íze sújtja, így vágyja egy más jellegű íz, a világi lét keserűségének élvezetét. || 62 ||

𑆪𑆳𑆨𑆴𑆫𑇀𑆓𑆸𑆲𑇀𑆟𑆳𑆠𑆴 𑆪𑆾𑆓𑆵 𑆑𑆫𑆟𑆥𑇀𑆫𑆟𑆳𑆬𑆵𑆨𑆴𑆫𑇀𑆮𑆴𑆰𑆪𑆱𑆿𑆒𑇀𑆪𑆳𑆤𑆴  𑇅
𑆤𑆴𑆘𑆲𑆸𑆢𑆪𑆾𑆢𑇀𑆮𑆩𑆤𑆯𑆵𑆬𑆳𑆨𑆴𑆂 𑆱𑇀𑆦𑆶𑆫𑆟𑆩𑆪𑆁 𑆠𑆳𑆨𑆴𑆂 𑆑𑆫𑆾𑆠𑆴 𑆠𑇀𑆫𑆽𑆬𑆾𑆑𑇀𑆪𑆩𑇀 𑇆𑇖𑇓𑇆

याभिर्गृह्णाति योगी करणप्रणालीभिर्विषयसौख्यानि  ।
निजहृदयोद्वमनशीलाभिः स्फुरणमयं ताभिः करोति त्रैलोक्यम् ॥६३॥

yābhirgṛhṇāti yogī karaṇapraṇālībhirviṣayasaukhyāni  |
nijahṛdayodvamanaśīlābhiḥ sphuraṇamayaṃ tābhiḥ karoti trailokyam || 63 ||

Eképp a yogī megtölti a három világot Ragyogással az érzékek azon csatornáin keresztül, amelyek által az érzékszervek tárgyait élvezi, mivel ezek az érzékek saját Szívét --Tudatosságát-- árasztják ki. || 63  ||

𑆪𑆡𑆳 𑆠𑆮 𑆱𑇀𑆡𑆴𑆠𑆴𑆱𑇀𑆠𑆡𑆽𑆮𑆳𑆱𑇀𑆱𑇀𑆮 𑆤𑆴𑆯𑇀𑆖𑆴𑆤𑇀𑆠 𑆅𑆠𑆴 𑆒𑆬𑆶 𑆥𑇀𑆫𑆠𑆴𑆰𑇀𑆜𑆴𑆠𑆾𑇁𑆫𑇀𑆡𑆂  𑇅
𑆠𑆠𑇀𑆫𑆳𑆥𑇀𑆪𑆱𑇀𑆠𑆴 𑆮𑆴𑆮𑆼𑆑 𑆍𑆮𑆩𑆶𑆥𑆢𑆴𑆯𑆠𑆴 𑆠𑆱𑇀𑆪 𑆑𑆾𑇁𑆤𑇀𑆪𑆂 𑇆𑇖𑇔𑇆

यथा तव स्थितिस्तथैवास्स्व निश्चिन्त इति खलु प्रतिष्ठितोऽर्थः  ।
तत्राप्यस्ति विवेक एवमुपदिशति तस्य कोऽन्यः ॥६४॥

yathā tava sthitistathaivāssva niścinta iti khalu pratiṣṭhito'rthaḥ  |
tatrāpyasti viveka evamupadiśati tasya ko'nyaḥ || 64 ||

“Maradj, ahogy vagy, gondolkodás nélkül.” Ez a kitűzött cél, és eképp létezik az éberség. Ki más, ha nem az Én tanítaná ezt a yogī-nak?  || 64 ||

𑆃𑆲𑆾 𑆱𑆁𑆱𑆳𑆫𑆱𑆶𑆒𑆳𑆠𑆴𑆯𑆪𑆂 𑆃𑆲𑆾 𑆱𑆶𑆬𑆨𑆁 𑆩𑆾𑆑𑇀𑆰𑆩𑆳𑆫𑇀𑆓𑆱𑆿𑆨𑆳𑆓𑇀𑆪𑆩𑇀  𑇅
𑆠𑇀𑆫𑆶𑆛𑆴𑆠𑆳𑆠𑆕𑇀𑆑𑆑𑆬𑆕𑇀𑆑𑆳 𑆃𑆲𑆾 𑆯𑆴𑆮𑆪𑆾𑆓𑆴𑆤𑆳𑆁 𑆪𑆳𑆩𑆬𑆵 𑆱𑆴𑆢𑇀𑆣𑆴𑆂 𑇆𑇖𑇕𑇆

अहो संसारसुखातिशयः अहो सुलभं मोक्षमार्गसौभाग्यम्  ।
त्रुटितातङ्ककलङ्का अहो शिवयोगिनां यामली सिद्धिः ॥६५॥

aho saṃsārasukhātiśayaḥ aho sulabhaṃ mokṣamārgasaubhāgyam  |
truṭitātaṅkakalaṅkā aho śivayogināṃ yāmalī siddhiḥ || 65 ||

Ó! A Śiva-val eggyé váltak Én-realizációjának két jellegzetessége a Szabadság Útjának könnyedén elérhető --természetes-- Dicsősége és a világi lét élvezetének kiválósága --boldogság még a saṃsāra-ban is--, melyet az elme szenvedésének feloldódása jellemez. || 65 ||

𑆑𑇀𑆰𑆟𑆩𑆳𑆠𑇀𑆫𑆱𑇀𑆥𑆸𑆰𑇀𑆛𑆼𑆤𑆳𑆥𑇀𑆪𑆩𑆸𑆠𑆱𑇀𑆮𑆨𑆳𑆮𑆼𑆤𑆳𑆤𑆼𑆤 𑆨𑆳𑆮𑆼𑆤  𑇅
𑆱𑆫𑇀𑆮𑆾𑆠𑇀𑆠𑆴𑆫𑇀𑆟𑆂 𑆱𑆫𑇀𑆮𑆂 𑆱𑆫𑇀𑆮𑆖𑆴𑆫𑆁 𑆬𑆨𑆠𑆼 𑆱𑆫𑇀𑆮𑆱𑆿𑆨𑆳𑆓𑇀𑆪𑆩𑇀 𑇆𑇖𑇖𑇆

क्षणमात्रस्पृष्टेनाप्यमृतस्वभावेनानेन भावेन  ।
सर्वोत्तिर्णः सर्वः सर्वचिरं लभते सर्वसौभाग्यम् ॥६६॥

kṣaṇamātraspṛṣṭenāpyamṛtasvabhāvenānena bhāvena  |
sarvottirṇaḥ sarvaḥ sarvaciraṃ labhate sarvasaubhāgyam || 66 ||

A Halhatatlanság Nektárja Esszenciális természetének egyetlen érintése által mindenki meghalad mindent és eléri az Univerzális és Örökkévaló Dicsőséget. || 66 ||

𑆓𑆷𑆞𑆳𑆢𑇀𑆓𑆷𑆞𑆠𑆫𑆾 𑆨𑆮𑆠𑆴 𑆱𑇀𑆦𑆶𑆛𑆳𑆢𑆥𑆴 𑆱𑇀𑆦𑆶𑆛𑆠𑆫 𑆍𑆰𑆂  𑇅
𑆢𑆼𑆯𑆴𑆑𑆑𑆛𑆳𑆑𑇀𑆰𑆥𑆳𑆠𑆼 𑆥𑆑𑇀𑆰𑆂 𑆥𑇀𑆫𑆡𑆩𑆾 𑆤 𑆨𑆮𑆠𑆴 𑆣𑆤𑇀𑆪𑆳𑆤𑆳𑆩𑇀 𑇆𑇖𑇗𑇆

गूढाद्गूढतरो भवति स्फुटादपि स्फुटतर एषः  ।
देशिककटाक्षपाते पक्षः प्रथमो न भवति धन्यानाम् ॥६७॥

gūḍhādgūḍhataro bhavati sphuṭādapi sphuṭatara eṣaḥ  |
deśikakaṭākṣapāte pakṣaḥ prathamo na bhavati dhanyānām || 67 ||

“Ez a legrejtettebb, de a legegyértelműbb is.” A szerencsések számára az első opció nem létezik akkor, amikor a Mester Tekintete --Kegyelme-- rájuk vetül. || 67 ||

𑆄𑆱𑇀𑆠𑆳𑆩𑆤𑇀𑆪𑆳 𑆮𑆴𑆢𑇀𑆪𑆳 𑆖𑆠𑆶𑆂𑆱𑇀𑆫𑆾𑆠𑆱𑆳𑆩𑆥𑆴 𑆱𑆳𑆓𑆫𑆳𑆟𑆳𑆩𑆴𑆮  𑇅
𑆍𑆤𑆩𑆼𑆮𑆳𑆩𑆸𑆠𑆩𑆪𑆁 𑆩𑆡𑇀𑆤𑆳𑆠𑆴 𑆩𑆤𑇀𑆡𑆳𑆤𑆨𑆽𑆫𑆮𑆾 𑆢𑆼𑆮𑆂 𑇆𑇖𑇘𑇆

आस्तामन्या विद्या चतुःस्रोतसामपि सागराणामिव  ।
एनमेवामृतमयं मथ्नाति मन्थानभैरवो देवः ॥६८॥

āstāmanyā vidyā catuḥsrotasāmapi sāgarāṇāmiva  |
enamevāmṛtamayaṃ mathnāti manthānabhairavo devaḥ || 68 ||

A Köpülő Bhairava, Ki maga Isten, kizárólag ezt a Nektárral telt Valóságot köpüli, mivel Ő köpüli a négy hullám óceánját --sok Doktrína tanítja az Éberség négy hullámát-- és semmi más tudást. || 68 ||

𑆲𑆤𑇀𑆠 𑆫𑆲𑆱𑇀𑆪𑆁 𑆨𑆟𑆳𑆩𑆾 𑆩𑆶𑆞𑆳 𑆩𑆳 𑆨𑇀𑆫𑆩𑆠 𑆓𑆫𑇀𑆨𑆓𑆾𑆬𑆼𑆰𑆶  𑇅
𑆃𑆠𑇀𑆪𑆳𑆱𑆤𑇀𑆤𑆁 𑆲𑆸𑆢𑆪𑆁 𑆥𑆫𑇀𑆪𑆳𑆬𑆾𑆖𑆪𑆠 𑆠𑆱𑇀𑆪𑆾𑆢𑇀𑆪𑆾𑆓𑆩𑇀 𑇆𑇖𑇙𑇆

हन्त रहस्यं भणामो मुढा मा भ्रमत गर्भगोलेषु  ।
अत्यासन्नं हृदयं पर्यालोचयत तस्योद्योगम् ॥६९॥

hanta rahasyaṃ bhaṇāmo muḍhā mā bhramata garbhagoleṣu  |
atyāsannaṃ hṛdayaṃ paryālocayata tasyodyogam || 69 ||

Ó! zavarodottak, elárultuk a Titkot! Ne barangoljatok hát a méhek barlangjában. Kutassátok erőfeszítéssel a Szívet, mivel az oly’ közel van. || 69 ||

𑆍𑆤𑆩𑆼𑆮 𑆩𑆲𑆳𑆫𑇀𑆡𑆁 𑆪𑆶𑆢𑇀𑆣𑆳𑆫𑆩𑇀𑆨𑆼 𑆥𑆳𑆟𑇀𑆝𑆶𑆥𑆶𑆠𑇀𑆫𑆱𑇀𑆪  𑇅
𑆰𑆾𑆝𑆯𑆱𑆲𑆱𑇀𑆫𑆯𑆑𑇀𑆠𑆴𑆫𑇀𑆢𑆼𑆮 𑆇𑆥𑆢𑆴𑆯𑆠𑆴 𑆩𑆳𑆣𑆮 𑆅𑆠𑆴 𑆯𑆴𑆮𑆩𑇀 𑇆𑇗𑇐𑇆

एनमेव महार्थं युद्धारम्भे पाण्डुपुत्रस्य  ।
षोडशसहस्रशक्तिर्देव उपदिशति माधव इति शिवम् ॥७०॥

enameva mahārthaṃ yuddhārambhe pāṇḍuputrasya  |
ṣoḍaśasahasraśaktirdeva upadiśati mādhava iti śivam || 70 ||

Kizárólag ez a Mahārtha, amit Mādhava, a tizenhatezer Śakti Istene tanít Pāṇḍu fiának --Arjuna-nak-- a harc kezdetén. Legyen jólét mindenki számára! || 70 ||

𑇆𑆯𑇀𑆫𑆵𑆩𑆲𑆳𑆫𑇀𑆡𑆩𑆚𑇀𑆘𑆫𑆵 𑆱𑆩𑆳𑆥𑇀𑆠𑆳𑇆

॥श्रीमहार्थमञ्जरी समाप्ता॥

 || śrīmahārthamañjarī samāptā ||

 || A Tiszteletreméltó Mahārthamañjarī azaz a A Legfőbb Valóság Virágba borulása teljes ||

loading...