Mahānaya

Kālikāstotram

Himnusz Kālikā tiszteletére

Jñānanetraḥ

𑆃𑆡
𑆑𑆳𑆬𑆴𑆑𑆳𑆱𑇀𑆠𑆾𑆠𑇀𑆫𑆩𑇀

अथ
कालिकास्तोत्रम्

Atha
Kālikāstotram

Kezdődjön (atha) a
Kālikāstotram (kālikā-stotram)

𑆱𑆴𑆠𑆠𑆫𑆱𑆁𑆮𑆴𑆢𑆮𑆳𑆥𑇀𑆪𑆁 𑆱𑆢𑆱𑆠𑇀𑆑𑆬𑆤𑆳𑆮𑆴𑆲𑆵𑆤𑆩𑆤𑆶𑆥𑆳𑆣𑆴  𑇅
𑆘𑆪𑆠𑆴 𑆘𑆓𑆠𑇀𑆠𑇀𑆫𑆪𑆫𑆷𑆥𑆁 𑆤𑆵𑆫𑆷𑆥𑆁 𑆢𑆼𑆮𑆴 𑆠𑆼 𑆫𑆷𑆥𑆩𑇀 𑇆𑇑𑇆

सिततरसंविदवाप्यं सदसत्कलनाविहीनमनुपाधि  ।
जयति जगत्त्रयरूपं नीरूपं देवि ते रूपम् ॥१॥

Sitatarasaṃvidavāpyaṃ sadasatkalanāvihīnamanupādhi  |
Jayati jagattrayarūpaṃ nīrūpaṃ devi te rūpam || 1 ||

Ó Devī (devi)! Győzedelmes (jayati) a Te (te) Természeted (rūpam) (, ami) Formátlan (nīrūpam), (mégis) magára ölti a három világ formáját (jagat-traya-rūpam) (és) teljesen szabad (attól, ami) ösztökéli a létezés és nem létezés (fogalmait) (sat-asat-kalanā-vihīnam), megingathatatlan bármilyen megtévesztés által (anupādhi) (és egyedül) a Tiszta Tudatosság révén érhető el (sita-tara-saṃvid-avāpyam). || 1 ||

𑆍𑆑𑆩𑆤𑆼𑆑𑆳𑆑𑆳𑆫𑆁 𑆥𑇀𑆫𑆱𑆸𑆠𑆘𑆓𑆢𑇀𑆮𑇀𑆪𑆳𑆥𑇀𑆠𑆴𑆮𑆴𑆑𑆸𑆠𑆴𑆥𑆫𑆴𑆲𑆵𑆤𑆩𑇀  𑇅
𑆘𑆪𑆠𑆴 𑆠𑆮𑆳𑆢𑇀𑆮𑆪𑆫𑆷𑆥𑆁 𑆮𑆴𑆩𑆬𑆩𑆬𑆁 𑆖𑆴𑆠𑇀𑆱𑇀𑆮𑆫𑆷𑆥𑆳𑆒𑇀𑆪𑆩𑇀 𑇆𑇒𑇆

एकमनेकाकारं प्रसृतजगद्व्याप्तिविकृतिपरिहीनम्  ।
जयति तवाद्वयरूपं विमलमलं चित्स्वरूपाख्यम् ॥२॥

Ekamanekākāraṃ prasṛtajagadvyāptivikṛtiparihīnam  |
Jayati tavādvayarūpaṃ vimalamalaṃ citsvarūpākhyam || 2 ||

Győzedelmes (jayati) a Te (tava) Páratlan --azaz valóban nem duális-- Természeted (advaya-rūpam), mi a Tudatosság Esszenciális Természeteként ismert (cit-sva-rūpa-ākhyam), (ami) az egyetlen egy (ekam) sokaság (aneka-akāram), (Amely) szabad bármilyen zajló módosulástól, (ami) áthatja az univerzumot (pra-sṛta-jagat-vyāpti-vikṛti-pari-hīnam) (és) mentes minden tisztátalanságtól (vimala-malam). || 2 ||

𑆘𑆪𑆠𑆴 𑆠𑆮𑆾𑆖𑇀𑆗𑆬𑆢𑆤𑇀𑆠𑆂 𑆱𑇀𑆮𑆖𑇀𑆗𑆼𑆖𑇀𑆗𑆳𑆪𑆳𑆂 𑆱𑇀𑆮𑆮𑆴𑆓𑇀𑆫𑆲𑆓𑇀𑆫𑆲𑆟𑆩𑇀  𑇅
𑆑𑆴𑆩𑆥𑆴 𑆤𑆴𑆫𑆶𑆠𑇀𑆠𑆫𑆱𑆲𑆘𑆱𑇀𑆮𑆫𑆷𑆥𑆱𑆁𑆮𑆴𑆠𑇀𑆥𑇀𑆫𑆑𑆳𑆯𑆩𑆪𑆩𑇀 𑇆𑇓𑇆

जयति तवोच्छलदन्तः स्वच्छेच्छायाः स्वविग्रहग्रहणम्  ।
किमपि निरुत्तरसहजस्वरूपसंवित्प्रकाशमयम् ॥३॥

Jayati tavocchaladantaḥ svacchecchāyāḥ svavigrahagrahaṇam  |
Kimapi niruttarasahajasvarūpasaṃvitprakāśamayam || 3 ||

Győzedelmes (jayati) a Te (tava) szavakkal ki nem fejezhető (kim-api) megértésed az egyén saját Énjéről (sva-vigraha-grahaṇam), (ami) az egyén Eredendő és Elcsendesített vagy Végső Esszenciális Természete Tudatosságának fényéből áll (niruttara-sahaja-sva-rūpa-saṃvit-prakāśa-mayam), (és) a (Te) Szabad Akaratod által (svaccha-icchāyāḥ) tör elő (ucchalat) belül (antaḥ). || 3 ||

𑆮𑆳𑆤𑇀𑆠𑇀𑆮𑆳 𑆱𑆩𑆱𑇀𑆠𑆑𑆳𑆬𑆁 𑆨𑆷𑆠𑇀𑆪𑆳 𑆙𑆁𑆑𑆳𑆫𑆔𑆾𑆫𑆩𑆷𑆫𑇀𑆠𑆴𑆩𑆥𑆴  𑇅
𑆤𑆴𑆓𑇀𑆫𑆲𑆩𑆱𑇀𑆩𑆴𑆤𑇀𑆑𑆸𑆠𑇀𑆮𑆳𑆤𑆶𑆓𑇀𑆫𑆲𑆩𑆥𑆴 𑆑𑆶𑆫𑇀𑆮𑆠𑆵 𑆘𑆪𑆱𑆴 𑇆𑇔𑇆

वान्त्वा समस्तकालं भूत्या झंकारघोरमूर्तिमपि  ।
निग्रहमस्मिन्कृत्वानुग्रहमपि कुर्वती जयसि ॥४॥

Vāntvā samastakālaṃ bhūtyā jhaṃkāraghoramūrtimapi  |
Nigrahamasminkṛtvānugrahamapi kurvatī jayasi || 4 ||

Kihányván az Időt, (ami) mindent áthat (vāntvā…samasta-kālam) a (Te) Létezésed által (bhūtyā) és (api) (mint) félelmetes zaj jelenik meg (az egyén elméjében) (jhaṃ-kāra-ghora-mūrtim), (Te) valóban (api) a Kegyelmet (anugraham) árasztod (kurvatī) létrehozván (kṛtvā) a pusztulását (ni-graham) ennek --vagyis az Idő lerombolása által-- (asmin). (Ennyire) Győzedelmes Vagy Te --szó szerint “Te vagy az egy, Aki, miután véghezvitte az Idő elpusztítását, kiárasztja a Kegyelmet, amely a valódi állapot, ami az Idő lerombolása után létezik. Méghozzá ez a ‘Jelen’ vagy Te!”-- (jayasi) || 4 ||

𑆑𑆳𑆬𑆱𑇀𑆪 𑆑𑆳𑆬𑆴 𑆢𑆼𑆲𑆁 𑆮𑆴𑆨𑆘𑇀𑆪 𑆩𑆶𑆤𑆴𑆥𑆚𑇀𑆖𑆱𑆁𑆒𑇀𑆪𑆪𑆳 𑆨𑆴𑆤𑇀𑆤𑆩𑇀  𑇅
𑆱𑇀𑆮𑆱𑇀𑆩𑆴𑆤𑇀𑆮𑆴𑆫𑆳𑆘𑆩𑆳𑆤𑆁 𑆠𑆢𑇀𑆫𑆷𑆥𑆁 𑆑𑆶𑆫𑇀𑆮𑆠𑆵 𑆘𑆪𑆱𑆴 𑇆𑇕𑇆

कालस्य कालि देहं विभज्य मुनिपञ्चसंख्यया भिन्नम्  ।
स्वस्मिन्विराजमानं तद्रूपं कुर्वती जयसि ॥५॥

Kālasya kāli dehaṃ vibhajya munipañcasaṃkhyayā bhinnam  |
Svasminvirājamānaṃ tadrūpaṃ kurvatī jayasi || 5 ||

Felosztván (vibhajya) az Idő (kālasya) testét (deham), megnyilvánítod (kurvatī) ennek (tat) természetét vagy formáját (rūpam), szétválasztva (bhinnam) hetet meg ötöt--azaz tizenkettőt-- számolván (muni-pañca-saṃkhyayā) (és) ragyogván (virājamānam) a Te Énedben (svasmin). Ó Kālī (kāli)! Győzedelmes vagy (jayasi). || 5 ||

Megjegyzés:

A ‘muni’ azaz ‘látnok’ szó a ‘hetes’ szám szimbóluma a ‘Göncölszekér’ után, (amit) a hét égi muni együttesének tartanak, és ami a Sarkcsillag vagy Dhruvaḥ --szó szerint stabil-- körül forog.

𑆨𑆽𑆫𑆮𑆫𑆷𑆥𑆵 𑆑𑆳𑆬𑆂 𑆱𑆸𑆘𑆠𑆴 𑆘𑆓𑆠𑇀𑆑𑆳𑆫𑆟𑆳𑆢𑆴𑆑𑆵𑆛𑆳𑆤𑇀𑆠𑆩𑇀  𑇅
𑆅𑆖𑇀𑆗𑆳𑆮𑆯𑆼𑆤 𑆪𑆱𑇀𑆪𑆳𑆂 𑆱𑆳 𑆠𑇀𑆮𑆁 𑆨𑆶𑆮𑆤𑆳𑆩𑇀𑆧𑆴𑆑𑆳 𑆘𑆪𑆱𑆴 𑇆𑇖𑇆

भैरवरूपी कालः सृजति जगत्कारणादिकीटान्तम्  ।
इच्छावशेन यस्याः सा त्वं भुवनाम्बिका जयसि ॥६॥

Bhairavarūpī kālaḥ sṛjati jagatkāraṇādikīṭāntam  |
Icchāvaśena yasyāḥ sā tvaṃ bhuvanāmbikā jayasi || 6 ||

Te (tvam) vagy az (sā) Univerzum (bhuvana) Győzedelmes (jayasi) Anyja (ambikā)! Ki Akaratának Hatalma által (yasyāḥ…icchā-vaśena), (a) rettenetes formájú --vagyis ami Bhairava formáját ölti magára-- (bhairava-rūpī) Idő (kālaḥ), megnyilvánítja (sṛjati) az univerzumot (jagat), (ami) a világ okával kezdődik és a (legkisebb) féreggel ér véget (kāraṇa-ādi-kīṭā-antam). || 6 ||

𑆘𑆪𑆠𑆴 𑆯𑆯𑆳𑆕𑇀𑆑𑆢𑆴𑆮𑆳𑆑𑆫𑆥𑆳𑆮𑆑𑆣𑆳𑆩𑆠𑇀𑆫𑆪𑆳𑆤𑇀𑆠𑆫𑆮𑇀𑆪𑆳𑆥𑆴  𑇅
𑆘𑆤𑆤𑆴 𑆠𑆮 𑆑𑆴𑆩𑆥𑆴 𑆮𑆴𑆩𑆬𑆁 𑆱𑇀𑆮𑆫𑆷𑆥𑆫𑆷𑆥𑆁 𑆥𑆫𑆁 𑆣𑆳𑆩 𑇆𑇗𑇆

जयति शशाङ्कदिवाकरपावकधामत्रयान्तरव्यापि  ।
जननि तव किमपि विमलं स्वरूपरूपं परं धाम ॥७॥

Jayati śaśāṅkadivākarapāvakadhāmatrayāntaravyāpi  |
Janani tava kimapi vimalaṃ svarūparūpaṃ paraṃ dhāma || 7 ||

Ó Anya (janani)! Győzedelmes (jayati) a Te (tava) Meghatározhatatlan (kim-api) (és) Tiszta (vimalam) Formád (Ami) az egyén saját Esszenciális Természete (sva-rūpa-rūpam), a Legfőbb (param) Hajlék (dhāma) (ami) áthatja a Hold, a Nap és a Fény --vagyis az objektum, az észlelés és a szubjektum-- háromrétű hajlékának Magját (śaśāṅka-divākara-pāvaka-dhāma-traya-antara-vyāpi). || 7 ||

𑆍𑆑𑆁 𑆱𑇀𑆮𑆫𑆷𑆥𑆫𑆷𑆥𑆁 𑆥𑇀𑆫𑆱𑆫𑆱𑇀𑆡𑆴𑆠𑆴𑆮𑆴𑆬𑆪𑆨𑆼𑆢𑆠𑆱𑇀𑆠𑇀𑆫𑆴𑆮𑆴𑆣𑆩𑇀  𑇅
𑆥𑇀𑆫𑆠𑇀𑆪𑆼𑆑𑆩𑆶𑆢𑆪𑆱𑆁𑆱𑇀𑆡𑆴𑆠𑆴𑆬𑆪𑆮𑆴𑆯𑇀𑆫𑆩𑆠𑆯𑇀𑆖𑆠𑆶𑆫𑇀𑆮𑆴𑆣𑆁 𑆠𑆢𑆥𑆴 𑇆𑇘𑇆

𑆅𑆠𑆴 𑆮𑆱𑆶𑆥𑆁𑆖𑆑𑆱𑆁𑆒𑇀𑆪𑆁 𑆮𑆴𑆣𑆳𑆪 𑆱𑆲𑆘𑆱𑇀𑆮𑆫𑆷𑆥𑆩𑆳𑆠𑇀𑆩𑆵𑆪𑆩𑇀  𑇅
𑆮𑆴𑆯𑇀𑆮𑆮𑆴𑆮𑆫𑇀𑆠𑆳𑆮𑆫𑇀𑆠 𑆥𑇀𑆫𑆮𑆫𑇀𑆠𑆑𑆁 𑆘𑆪𑆠𑆴 𑆠𑆼 𑆫𑆷𑆥𑆩𑇀 𑇆𑇙𑇆

एकं स्वरूपरूपं प्रसरस्थितिविलयभेदतस्त्रिविधम्  ।
प्रत्येकमुदयसंस्थितिलयविश्रमतश्चतुर्विधं तदपि ॥८॥

इति वसुपंचकसंख्यं विधाय सहजस्वरूपमात्मीयम्  ।
विश्वविवर्तावर्त प्रवर्तकं जयति ते रूपम् ॥९॥

Ekaṃ svarūparūpaṃ prasarasthitivilayabhedatastrividham  |
Pratyekamudayasaṃsthitilayaviśramataścaturvidhaṃ tadapi || 8 ||

Iti vasupaṃcakasaṃkhyaṃ vidhāya sahajasvarūpamātmīyam  |
Viśvavivartāvarta pravartakaṃ jayati te rūpam || 9 ||

Győzedelmes (jayati) a Te (te) Formád, (rūpam) ami (tat) az egyén saját Esszenciális Természetének egyetlen Formája (ekam…sva-rūpa-rūpam), (amely) háromrétű (tri-vidham) a Megnyilvánulás, Fenntartás és Visszavonás (felosztása) alapján (pra-sara-sthiti-vilaya-bhedataḥ), (amelyek) egyenként (prati-ekam) négyrétűek (catur-vidham) az Emelkedés, Stabilitás, Elnyelés és Megnyugvás (felosztásának) következtében --szám szerint eddig tizenkettő-- (udaya-saṃsthiti-laya-viśramataḥ), továbbá (api) kiegészülvén (vidhāya) az egyén saját (ātmīyam) Eredendő Esszenciális Természetével (sahaja-sva-rūpam) (ami) mozgásba hozza a világ (valamint) az elmének (is) az örvényét --azaz folytatódik a ‘külső’ és ‘belső’ tevékenységekkel-- (viśva-vivarta-āvarta-pra-vartakam) (ami) összesen Tizenhárom (iti…vasu-paṃcaka-saṃkhayam). || 8-9 ||

𑆱𑆢𑆱𑆢𑇀𑆮𑆴𑆨𑆼𑆢𑆱𑆷𑆠𑆼𑆫𑇀𑆢𑆬𑆤𑆥𑆫𑆳 𑆑𑆳𑆥𑆴 𑆱𑆲𑆘𑆱𑆁𑆮𑆴𑆠𑇀𑆠𑆴𑆂  𑇅
𑆇𑆢𑆴𑆠𑆳 𑆠𑇀𑆮𑆩𑆼𑆮 𑆨𑆓𑆮𑆠𑆴 𑆘𑆪𑆱𑆴 𑆘𑆪𑆳𑆢𑇀𑆪𑆼𑆤 𑆫𑆷𑆥𑆼𑆟 𑇆𑇑𑇐𑇆

सदसद्विभेदसूतेर्दलनपरा कापि सहजसंवित्तिः  ।
उदिता त्वमेव भगवति जयसि जयाद्येन रूपेण ॥१०॥

Sadasadvibhedasūterdalanaparā kāpi sahajasaṃvittiḥ  |
Uditā tvameva bhagavati jayasi jayādyena rūpeṇa || 10 ||

Ó! Győzedelmes (jayasi) Bhagavatī – szó szerint Szerencsés-- (bhagavati)! Mivel Győzedelmes (jayāt) (vagy), természetednél (rūpeṇa) fogva (yena) Te vagy (tvam) az Egyetlen (eva), akit úgy tartanak (uditā), (mint) a kimondhatatlan (kā-api) Eredendő Tudatosság (sahaja-saṃvittiḥ), (ami) arra hivatott, hogy elpusztítsa (dalana-parā) a lét és nemlét felosztottságát (sat-asat-vibheda-sūteḥ). || 10 ||

𑆘𑆪𑆠𑆴 𑆱𑆩𑆱𑇀𑆠𑆖𑆫𑆳𑆖𑆫𑆮𑆴𑆖𑆴𑆠𑇀𑆫𑆮𑆴𑆯𑇀𑆮𑆥𑇀𑆫𑆥𑆁𑆖𑆫𑆖𑆤𑆾𑆫𑇀𑆩𑆴  𑇅
𑆃𑆩𑆬𑆱𑇀𑆮𑆨𑆳𑆮𑆘𑆬𑆣𑆿 𑆯𑆳𑆤𑇀𑆠𑆁 𑆑𑆳𑆤𑇀𑆠𑆁 𑆖 𑆠𑆼 𑆫𑆷𑆥𑆩𑇀 𑇆𑇑𑇑𑇆

जयति समस्तचराचरविचित्रविश्वप्रपंचरचनोर्मि  ।
अमलस्वभावजलधौ शान्तं कान्तं च ते रूपम् ॥११॥

Jayati samastacarācaravicitraviśvaprapaṃcaracanormi  |
Amalasvabhāvajaladhau śāntaṃ kāntaṃ ca te rūpam || 11 ||

Győzedelmes (jayati) a Te (te) Elragadó (kāntam) és (ca) Békés (śāntam) Természeted (rūpam) az egyén saját Tiszta Esszeciájának Óceanjában (amala-sva-bhāva-jaladhau), (amely) az összes mozgó és mozdulatlan létező többrétű világa kiterjedésének létrehozásával hullámzik (samasta-carā-cara-vicitra-viśva-prapaṃca-racana-urmi). || 11 ||

𑆱𑆲𑆘𑆾𑆬𑇀𑆬𑆳𑆱𑆮𑆴𑆑𑆳𑆱𑆥𑇀𑆫𑆥𑆷𑆫𑆴𑆠𑆳𑆯𑆼𑆰𑆮𑆴𑆯𑇀𑆮𑆮𑆴𑆨𑆮𑆽𑆰𑆳  𑇅
𑆥𑆷𑆫𑇀𑆟𑆳 𑆠𑆮𑆳𑆩𑇀𑆧 𑆩𑆷𑆫𑇀𑆠𑆴𑆫𑇀𑆘𑆪𑆠𑆴 𑆥𑆫𑆳𑆤𑆤𑇀𑆢𑆱𑆁𑆥𑆷𑆫𑇀𑆟𑆳 𑇆𑇑𑇒𑇆

सहजोल्लासविकासप्रपूरिताशेषविश्वविभवैषा  ।
पूर्णा तवाम्ब मूर्तिर्जयति परानन्दसंपूर्णा ॥१२॥

Sahajollāsavikāsaprapūritāśeṣaviśvavibhavaiṣā  |
Pūrṇā tavāmba mūrtirjayati parānandasaṃpūrṇā || 12 ||

Ó Anya (amba)! Az egész világ eme Dicsősége, (ami) megtöltött az Eredendő vagy Természetes Megnyilvánulás Kiterjedésével (sahaja-ullāsa-vikāsa-pra-pūrita-aśeṣa-viśva-vibhavā…eṣā), a Te (tava) Kiterjedt (pūrṇā) Formád (mūrtiḥ), teljesen Megtelve a Legfőbb Gyönyörrel (mint a Hold) (parā-ānanda-saṃpūrṇā) (és) Győzedelmes (jayati). || 12 ||

𑆑𑆮𑆬𑆴𑆠𑆱𑆑𑆬𑆘𑆓𑆠𑇀𑆠𑇀𑆫𑆪𑆮𑆴𑆑𑆛𑆩𑆲𑆳𑆑𑆳𑆬𑆑𑆮𑆬𑆤𑆾𑆢𑇀𑆪𑆶𑆑𑇀𑆠𑆳  𑇅
𑆇𑆥𑆨𑆶𑆑𑇀𑆠𑆨𑆳𑆮𑆮𑆴𑆨𑆮𑆥𑇀𑆫𑆨𑆮𑆳𑆥𑆴 𑆑𑆸𑆯𑆾𑆢𑆫𑆵 𑆘𑆪𑆱𑆴 𑇆𑇑𑇓𑇆

कवलितसकलजगत्त्रयविकटमहाकालकवलनोद्युक्ता  ।
उपभुक्तभावविभवप्रभवापि कृशोदरी जयसि ॥१३॥

Kavalitasakalajagattrayavikaṭamahākālakavalanodyuktā  |
Upabhuktabhāvavibhavaprabhavāpi kṛśodarī jayasi || 13 ||

(Te vagy) a Győzedelmes (jayasi) Kṛśodarī (kṛśa-udarī), (Ki) elkötelezett a rettenetes (és) hatalmas Idő elnyelésének folyamatában, (ami) bekebelezte mindhárom világot (kavalita-sakala-jagat-traya-vikaṭa-mahā-kāla-kavalana-udyuktā) és (api) aki az elnyelt földi létezés Dicsőségének Forrása (upa-bhukta-bhāva-vibhava-pra-bhavā). || 13 ||

𑆫𑆷𑆥𑆠𑇀𑆫𑆪𑆥𑆫𑆴𑆮𑆫𑇀𑆘𑆴𑆠𑆩𑆱𑆩𑆁 𑆫𑆷𑆥𑆠𑇀𑆫𑆪𑆳𑆤𑇀𑆠𑆫𑆮𑇀𑆪𑆳𑆥𑆴  𑇅
𑆃𑆤𑆶𑆨𑆮𑆫𑆷𑆥𑆩𑆫𑆷𑆥𑆁 𑆘𑆪𑆠𑆴 𑆥𑆫𑆁 𑆑𑆴𑆩𑆥𑆴 𑆠𑆼 𑆫𑆷𑆥𑆩𑇀 𑇆𑇑𑇔𑇆

रूपत्रयपरिवर्जितमसमं रूपत्रयान्तरव्यापि  ।
अनुभवरूपमरूपं जयति परं किमपि ते रूपम् ॥१४॥

Rūpatrayaparivarjitamasamaṃ rūpatrayāntaravyāpi  |
Anubhavarūpamarūpaṃ jayati paraṃ kimapi te rūpam || 14 ||

Győzedelmes (jayati) a Te (te) felfoghatatlan (kim-api) (és) példátlan (asamam) Legfőbb (param) Természeted (rūpam), (ami) Formátlan (arūpam), (mégis) az Észlelés Formáját ölti (anu-bhava-rūpam), (és) mentes a formák hármasától --azaz szubjektum, stb.-- (rūpa-traya-pari-varjitam), (de) áthatja annak szívét (rūpa-traya-antara-vyāpi). || 14 ||

𑆃𑆮𑇀𑆪𑆪𑆩𑆑𑆶𑆬𑆩𑆩𑆼𑆪𑆁 𑆮𑆴𑆓𑆬𑆴𑆠𑆱𑆢𑆱𑆢𑇀𑆮𑆴𑆮𑆼𑆑𑆑𑆬𑇀𑆬𑆾𑆬𑆩𑇀  𑇅
𑆘𑆪𑆠𑆴 𑆥𑇀𑆫𑆑𑆳𑆯𑆮𑆴𑆨𑆮𑆱𑇀𑆦𑆵𑆠𑆁 𑆑𑆳𑆬𑇀𑆪𑆳𑆂 𑆥𑆫𑆁 𑆣𑆳𑆩 𑇆𑇑𑇕𑇆

अव्ययमकुलममेयं विगलितसदसद्विवेककल्लोलम्  ।
जयति प्रकाशविभवस्फीतं काल्याः परं धाम ॥१५॥

Avyayamakulamameyaṃ vigalitasadasadvivekakallolam  |
Jayati prakāśavibhavasphītaṃ kālyāḥ paraṃ dhāma || 15 ||

Győzedelmes (jayati) Kālī (kālyāḥ) Örök (avyayam) (és) Mérhetetlen (ameyam) Abszolút Transzcendentális (akulam) Legfőbb (param) Hajléka (dhāma) (Ami a) Prakāśa vagy Fény Fenségének Kiterjedése (prakāśa-vibhava-sphītam) (és) a Megkülönböztetető Tudás Hulláma, (amelyben) a létezés és nem létezés (koncepciója) elolvad (vigalita-sat-asat-viveka-kallolam). || 15 ||

𑆉𑆠𑆶𑆩𑆶𑆤𑆴𑆱𑆁𑆒𑇀𑆪𑆁 𑆫𑆷𑆥𑆁 𑆮𑆴𑆨𑆘𑇀𑆪 𑆥𑆁𑆖𑆥𑇀𑆫𑆑𑆳𑆫𑆩𑆼𑆑𑆽𑆑𑆩𑇀  𑇅
𑆢𑆴𑆮𑇀𑆪𑆿𑆔𑆩𑆶𑆢𑇀𑆓𑆴𑆫𑆤𑇀𑆠𑆵 𑆘𑆪𑆠𑆴 𑆘𑆓𑆠𑇀𑆠𑆳𑆫𑆴𑆟𑆵 𑆘𑆤𑆤𑆵 𑇆𑇑𑇖𑇆

ऋतुमुनिसंख्यं रूपं विभज्य पंचप्रकारमेकैकम्  ।
दिव्यौघमुद्गिरन्ती जयति जगत्तारिणी जननी ॥१६॥

Ṛtumunisaṃkhyaṃ rūpaṃ vibhajya paṃcaprakāramekaikam  |
Divyaughamudgirantī jayati jagattāriṇī jananī || 16 ||

Győzedelmes (jayati) az Anya (jananī), (Aki) felosztván (vibhajya) (az Ő) Természetét (rūpam), (ami) tizenhármat eredményez (ṛtu-muni-saṃkhyam), egyenként (ekaikam) ötrétű formában --tehát Ő Hatvanötrétűvé válik-- (paṃca-prakāram), (Ami) kiárasztja (udgirantī) az Isteni Áramlást (divya-ogham) --vagyis a Vṛndacakram-ot-- (és) lehetővé teszi (az egyénnek), hogy átkeljen az univerzum (óceánján) (jagat-tāriṇī). || 16 ||

𑆨𑆷𑆢𑆴𑆓𑇀𑆓𑆾𑆒𑆓𑆢𑆼𑆮𑆵𑆖𑆑𑇀𑆫𑆬𑆱𑆘𑇀𑆘𑇀𑆚𑆳𑆤𑆮𑆴𑆨𑆮𑆥𑆫𑆴𑆥𑆷𑆫𑇀𑆟𑆩𑇀  𑇅
𑆤𑆴𑆫𑆶𑆥𑆩𑆮𑆴𑆯𑇀𑆫𑆳𑆤𑇀𑆠𑆴𑆩𑆪𑆁 𑆯𑇀𑆫𑆵𑆥𑆵𑆜𑆁 𑆘𑆪𑆠𑆴 𑆠𑆼 𑆫𑆷𑆥𑆩𑇀 𑇆𑇑𑇗𑇆

भूदिग्गोखगदेवीचक्रलसज्ज्ञानविभवपरिपूर्णम्  ।
निरुपमविश्रान्तिमयं श्रीपीठं जयति ते रूपम् ॥१७॥

Bhūdiggokhagadevīcakralasajjñānavibhavaparipūrṇam  |
Nirupamaviśrāntimayaṃ śrīpīṭhaṃ jayati te rūpam || 17 ||

Győzedelmes (jayati) a Te (te) Természeted, mi a tiszteletreméltó Pīṭha vagy Szent Trón (śrī-pīṭham), (ami) egy összehasonlíthatatlan Megnyugvásból áll, (nirupama-viśrānti-mayam), Telve a Tudás Dicsőségével, (amely) napvilágra jön az Istennő Kereke által, (Ki) áthatja a külső világot, a külső (és) belső érzékeket (és) Tudatosságot (bhū-dik-go-kha-ga-devī-cakra-lasat-jñāna-vibhava-paripūrṇam). || 17 ||

𑆥𑇀𑆫𑆬𑆪𑆬𑆪𑆳𑆤𑇀𑆠𑆫𑆨𑆷𑆩𑆿 𑆮𑆴𑆬𑆱𑆴𑆠𑆱𑆢𑆱𑆠𑇀𑆥𑇀𑆫𑆥𑆁𑆖𑆥𑆫𑆴𑆲𑆵𑆤𑆳𑆩𑇀  𑇅
𑆢𑆼𑆮𑆴 𑆤𑆴𑆫𑆶𑆠𑇀𑆠𑆫𑆠𑆫𑆳𑆁 𑆤𑆿𑆩𑆴 𑆱𑆢𑆳 𑆱𑆫𑇀𑆮𑆠𑆂 𑆥𑇀𑆫𑆑𑆛𑆳𑆩𑇀 𑇆𑇑𑇘𑇆

प्रलयलयान्तरभूमौ विलसितसदसत्प्रपंचपरिहीनाम्  ।
देवि निरुत्तरतरां नौमि सदा सर्वतः प्रकटाम् ॥१८॥

Pralayalayāntarabhūmau vilasitasadasatprapaṃcaparihīnām  |
Devi niruttaratarāṃ naumi sadā sarvataḥ prakaṭām || 18 ||

Ó Devī (devi)! Dicsőítem (naumi) a Leghatalmasabbnál is Hatalmasabbat (niruttaratarām), (Mi) mentes a kiterjedéstől (ami úgy) jelenik meg mint ‘létezés és nem létezés’ (vilasita-sat-asat-pra-paṃca-parihīnām), (és) a visszavonódás eltűnésének belső szintjén (nyugszik) (pralaya-laya-antara-bhūmau) (és) mindenhol (sarvataḥ) állandóan (sadā) jelen lévő (prakaṭām). || 18 ||

𑆪𑆳𑆢𑆸𑆕𑇀𑆩𑆲𑆳𑆯𑇀𑆩𑆯𑆳𑆤𑆼 𑆢𑆸𑆰𑇀𑆛𑆁 𑆢𑆼𑆮𑇀𑆪𑆳𑆂 𑆱𑇀𑆮𑆫𑆷𑆥𑆩𑆑𑆶𑆬𑆱𑇀𑆡𑆩𑇀  𑇅
𑆠𑆳𑆢𑆸𑆓𑇀𑆘𑆓𑆠𑇀𑆠𑇀𑆫𑆪𑆩𑆴𑆢𑆁 𑆨𑆮𑆠𑆶 𑆠𑆮𑆳𑆩𑇀𑆧 𑆥𑇀𑆫𑆱𑆳𑆢𑆼𑆤 𑇆𑇑𑇙𑇆

यादृङ्महाश्मशाने दृष्टं देव्याः स्वरूपमकुलस्थम्  ।
तादृग्जगत्त्रयमिदं भवतु तवाम्ब प्रसादेन ॥१९॥

Yādṛṅmahāśmaśāne dṛṣṭaṃ devyāḥ svarūpamakulastham  |
Tādṛgjagattrayamidaṃ bhavatu tavāmba prasādena || 19 ||

A Te (tava) Kegyelmed által (prasādena), Ó Anya (amba), ez (idam) a háromrétű világ váljon olyanná, mint (tādṛś-jagat-trayam…bhavatu) Devī (devyāḥ) Esszenciális Természete (sva-rūpam) az Abszolút Transzcendenciában állva (akula-stham), mint ahogy én (yādṛś) Észleltem (dṛṣṭam) a Halottégető Földön (mahā-śmaśāne)! || 19 ||

𑆅𑆠𑇀𑆡𑆁 𑆱𑇀𑆮𑆫𑆷𑆥𑆱𑇀𑆠𑆶𑆠𑆴𑆫𑆨𑇀𑆪𑆣𑆳𑆪𑆴 𑆱𑆩𑇀𑆪𑆑𑇀𑆱𑆩𑆳𑆮𑆼𑆯𑆢𑆯𑆳𑆮𑆯𑆼𑆤  𑇅
𑆩𑆪𑆳 𑆯𑆴𑆮𑆼𑆤𑆳𑆱𑇀𑆠𑆶 𑆯𑆴𑆮𑆳𑆪 𑆱𑆩𑇀𑆪𑆕𑇀𑆩𑆩𑆽𑆮 𑆮𑆴𑆯𑇀𑆮𑆱𑇀𑆪 𑆠𑆶 𑆩𑆕𑇀𑆓𑆬𑆳𑆪 𑇆𑇒𑇐𑇆

इत्थं स्वरूपस्तुतिरभ्यधायि सम्यक्समावेशदशावशेन  ।
मया शिवेनास्तु शिवाय सम्यङ्ममैव विश्वस्य तु मङ्गलाय ॥२०॥

Itthaṃ svarūpastutirabhyadhāyi samyaksamāveśadaśāvaśena  |
Mayā śivenāstu śivāya samyaṅmamaiva viśvasya tu maṅgalāya || 20 ||

Következésképpen (ittham), hadd legyen (astu) (ezen) Dicsőítése az egyén Esszenciális Természetének (sva-rūpa-stutiḥ) (, Mi) általam (mayā) bemutatott (abhyadhāyi), (Ki) Śiva (maga) (śivena), a Teljes Elmerülés Állapotának Hatalmán keresztül (samyak-samāveśa-daśā-vaśena), (legyen) Jólétére (śivāya) és Boldogulására (maṅgalāya) a világnak (viśvasya…tu), (ami) nem más, mint (eva) teljesen az én saját (Természetem) (samyak…mama). || 20 ||

𑇆𑆑𑆸𑆠𑆴𑆫𑆴𑆪𑆁 𑆯𑇀𑆫𑆵𑆘𑇀𑆚𑆳𑆤𑆤𑆼𑆠𑇀𑆫𑆥𑆳𑆢𑆳𑆤𑆳𑆩𑆴𑆠𑆴 𑆯𑆴𑆮𑆩𑇀𑇆

॥कृतिरियं श्रीज्ञाननेत्रपादानामिति शिवम्॥

 || Kṛtiriyaṃ śrījñānanetrapādānāmiti śivam ||

 || Ezen (iyam) alkotás (kṛtiḥ) a legtiszteletreméltóbb Jñānanetra által (íródott) (śrī-jñāna-netra-pādānām) ||

 || Jöjjön (iti) jólét mindenki számára (śivam) ||

loading...